Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rekonstrukce areálu Pavlínina dvora v Šumperku

Areál Pavlínina dvora je jedním z nejvýznamnějších památkově chráněných objektů v majetku města. Tento uzavřený komplex budov s prostorným vnitřním nádvořím byl postaven počátkem 19. stol. jako zemědělský velkostatek, jehož severní část byla v 80. letech 19. stol. přestavěna podle návrhu vídeňského architekta Hinträgera na honosný novorenesanční palác. Název pochází z konce 19. stol. od tehdejšího majitele tohoto areálu, čestného občana města, významného průmyslníka a politika Dr. Karla Chiariho, který jej pojmenoval podle své manželky Pauliny. Po 2. světové válce bylo do areálu umístěno muzeum, které postupně pro svoji činnost adaptovalo původní hospodářské objekty. Po roce 1990 získalo celý areál do svého vlastnictví město, které tyto prostory dlouhodobě pronajímá Vlastivědnému muzeu Šumperk a Domu kultury Šumperk, s.r.o. Od roku 2004 probíhá postupná rekonstrukce celého areálu s cílem zpřístupnit tyto krásné prostory místním občanům i návštěvníkům města. V komplexu Pavlínina dvora tak dnes kromě administrativního zázemí obou nájemců slouží veřejnosti nejen stálá expozice a výstavní síň muzea, ale i nové Regionální a městské informační centrum, nové výstavní prostory Galerie Šumperska a Galerie mladých, malý přednáškový sál, renomovaná Galerie Jiřího Jílka, kvalitní ubytovací služby nabízí Penzion G. V minulých dnech byla ukončena další etapa rekonstrukce areálu - vnitřní nádvoří a opravené západní křídlo s novým sociálním zařízením pro veřejnost.

Rekonstrukce fasády severního křídla Pavlínina dvora

V letech 2004 a 2005 byla provedena celková oprava fasády palácového novorenesančního severního křídla areálu, která byla v havarijním stavu. Oprava byla financována napůl z rozpočtových prostředků města a z poloviny z dotace Olomouckého kraje z Programu obnovy kulturních památek.

Rekonstrukce východního křídla areálu Pavlínina dvora v Šumperku

Od února do října roku 2006 byl realizován projekt „Rekonstrukce východního křídla areálu Pavlínina dvora v Šumperku“.

Ve druhém nadzemním podlaží vznikla nová ubytovací kapacita v kategorii penzion o celkové kapacitě 30 lůžek. Slavnostní otevření Penzionu G proběhlo 26. září 2006.

V prvním nadzemním podlaží, kde se původně nacházely stáje, dílny a sklady, byla vybudována nová galerie výtvarného umění - Galerie Šumperska, přednáškový sál a nové prostory pro Regionální a městské informační centrum. Pro turisty i občany je výhodnější bezbariérový vstup do informačního centra, galerie a přilehlých prostor přímo z přilehlého parku. Galerie Šumperska byla slavnostně otevřena 1. února 2007.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu, kde město Šumperk získalo dotaci v celkové výši 10 milionů Kč (ze strukturálních fondů 8,8 mil. Kč, z krajského rozpočtu 1,2 mil. Kč). Další náklady ve výši cca 11,5 mil. Kč byly uhrazeny z rozpočtu města Šumperka.

Rekonstrukce nádvoří a západního křídla Pavlínina dvora

S další etapou rekonstrukce začalo město v září roku 2007. Předmětem rekonstrukce byla zejména stavební úprava nádvoří včetně rekonstrukce inženýrských sítí umístěných pod jeho povrchem, statické zajištění západního křídla, oprava a nátěr fasády, oken a dveří a rekonstrukce části vnitřních prostor západního a jižního křídla areálu. Na nádvoří byly vybudovány nové zpevněné plochy ze žulové dlažby, které nahradily dřívější provizorní panelovou cestu, byly zde založeny nové travnaté plochy, nádvoří bylo nově odvodněno, bylo zde instalováno nové veřejné osvětlení, osazena nová brána u vjezdu z Fialovy ulice. Ve vnitřních prostorách západního křídla bylo vybudováno nové zázemí pro účinkující v koncertní výstavní síni, nové pracovny pro zaměstnance muzea a zejména nové veřejné toalety, jejichž provozovatelem se stala Charita Šumperk, která zde zřídila chráněné pracoviště. Nově zrekonstruované nádvoří je jedinečným chráněným prostorem v centru města, který nabízí široké možnosti využití pro veřejné a kulturní akce. Nájemcem a provozovatelem této části areálu je Vlastivědné muzeum v Šumperku.

Celkové náklady této etapy rekonstrukce dosáhly výše cca 9,3 mil. Kč. Na rekonstrukci, která byla hrazena z rozpočtu města Šumperka, přispěl Olomoucký kraj částkou 3,9 mil. Kč. Projektovou dokumentaci zpracovala společnost Regioprojekt Morava s.r.o., rekonstrukci provedla společnost EKOZIS spol. s r.o.

Pavlínin dvůr - střih pásky, obrázek se otevře v novém okněSlavnostní otevření Pavlínina dvora a přestřihnutí pásky se konalo v sobotu 31. května 2008 v rámci Slavností města Šumperka 2008 a Dnů Olomouckého kraje. Na pokyn starosty města Šumperka Mgr. Zdeňka Brože slavnostně přestřihl pásku společně s místostarostou města Šumperka Ing. Petrem Suchomelem i hejtman Olomouckého kraje RNDr. Ivan Kosatík, první náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavel Horák, Ing. Barbara Zapletalová (Regioprojekt Morava s.r.o.) a Ing. Karel Freudmann (EKOZIS spol. s r.o.).

Ing. Petr Suchomel, 2. místostarosta
Ing. Andrea Jahnová, tisková mluvčí

Vytvořeno 5.6.2008 9:37:27 | přečteno 3600x | jahnova
load