Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Promoce šumperských absolventů VŠB-TU Ostrava

Erb VŠB-TU Ostrava - strojní fakulta

V pondělí 07.07.2008 v 10:00 hodin se již čtvrtým rokem uskutečnila v bývalém klášterním kostele Zvěstování Panny Marie promoce absolventů šumperského detašovaného pracoviště Vysoké školy báňské - ; Technické univerzity Ostrava, Fakulty strojní.

Studium v Šumperku zajišťuje Centrum bakalářských studií umístěné v areálu Střední odborné školy v Šumperku, na ulici Zemědělská.

V Centru bakalářských studií v Šumperku vykonalo státní závěrečnou zkoušku 33 absolventek a absolventů, z toho 1 s vyznamenáním. Všichni absolventi složili zkoušky a zápočty předepsané učebním plánem a také úspěšně vypracovali a obhájili zadanou bakalářskou práci. Absolventi splnili podmínky předepsané právním řádem České republiky a získali akademický titul „Bakalář“, uváděný ve zkratce Bc. před jménem.

Někteří z absolventů v den své promoce nezískali „pouze“ titul Bakalář, ale rozdávala se i další ocenění. Kolegium děkana Fakulty strojní Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava posoudilo výsledky, kterých absolventky a absolventi dosahovali ve studiu i vědecko-výzkumné činnosti, a rozhodlo udělit mimořádné stipendium za umístění v soutěži o nejlepší studijní výsledky panu Bc. Martinu Gorolovi. V soutěži o nejlepší bakalářskou práci na návrh Komisí pro Státní závěrečné zkoušky ocenilo kolegium děkana Fakulty strojní práce absolventů Bc. Lukáše Habermanna, Bc. Pavla Hýbla a Bc. Jakuba Kyselého. Správní rada Nadačního fondu Centra bakalářských studií v Šumperku se rozhodla ocenit absolventy, kteří v průběhu celého studia dosahovali nejlepších studijních výsledků, finančním darem a knihou „Šumperkem pod křídly“. Oceněni byli absolventi prezenční formy studia Bc. Martin Gorol (5 tis. Kč), Bc. Pavel Hýbl (4 tis. Kč) a Bc. Kateřina Suchánková (3 tis. Kč), z kombinované formy studia Bc. Libor Brzobohatý (5 tis. Kč).

Vědecká rada při slavnostní promoci absolventů zasedla ve složení:

  • prof. Ing. Radim Farana, CSc., děkan Fakulty strojní
  • prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn, proděkan Fakulty strojní
  • Dr. Ing. Anna Plchová, zástupce proděkana Fakulty strojní
  • doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. za obor Strojírenská technologie
  • Ing. Jaromír Široký, Ph.D. za obor Dopravní technika
  • Ing. Ondřej Matějka, CSc. za Centrum bakalářských studií
  • Ing. Marek Zapletal, 1. místostarosta města Šumperka
  • PaedDr. Hana Kolaříková, vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů MěÚ Šumperk a zástupkyně správní rady Nadačního fondu
  • Ing. Jaromír Švéda, generální ředitele akciové společnosti FORTEX - AGS Šumperk a zástupce správní rady nadačního fondu
  • Mgr. Jana Kaufmanová, personální ředitelka Prametu Tools, s r.o. Šumperk

Centrum bakalářských studií v Šumperku

Centrum bakalářských studií Šumperk - detašované pracoviště Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava - vzniklo v květnu 2002 a 22. října 2002 přivítalo své první studenty slavnostní imatrikulací v obřadní síni šumperské radnice. Tito první studenti, kteří se zapojili do prezenčního tříletého studia oboru Strojírenská technologie v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu Strojírenství, byli promováni v roce 2005.

V současné době mají zájemci prostřednictvím Centra bakalářských studií možnost studovat v Šumperku na třech fakultách VŠB-TU Ostrava celkem pět oborů. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB - TU Ostrava od akademického roku 2008/2009 pro zájemce otevírá obory Aplikovaná a komerční elektrotechnika a Měřicí a řídící technika v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu Elektrotechnika. Výuka bude probíhat kombinovanou formou studia. Na Ekonomické fakultě VŠB - TU Ostrava lze studovat v kombinované formě studia obor Veřejná ekonomika a správa studijního programu Hospodářská politika a správa již od akademického roku 2006/2007. Fakulta strojní VŠB - TU Ostrava nabízí dva obory v prezenční i kombinované formě studia - obor Strojírenská technologie a obor Dopravní technika v rámci studijního programu Strojírenství. Fakulta působí v Šumperku od akademického roku 2002/2003, od této doby 122 studentů úspěšně absolvovalo bakalářské studium a získalo akademický titul bakalář (Bc.).

Nadační fond Centra bakalářských studií

„V roce 2003 byl založen Nadační fond Centra bakalářských studií, který rozvoj vysokého školství v regionu finančně podporuje. Jeho zakladatelem je Město Šumperk a významné průmyslové podniky ze Šumperka a širokého okolí. Nadační fond má sídlo v budově Městského úřadu v Šumperku na Jesenické ulici 31. Cílem Nadačního fondu je nejen finanční podpora provozu detašovaných pracovišť, motivační finanční dary nejlepším studentům, ale správní rada Nadačního fondu na základě požadavků průmyslových firem regionu iniciuje jednání o dalších možnostech rozšíření nabídky studia stávajících fakult působících v Šumperku, ale i otevření detašovaného pracoviště dalších fakult,“ sděluje Mgr. Zdeněk Brož, předseda správní rady Nadačního fond Centra bakalářských studií.

Ing. Andrea Jahnová, tisková mluvčí
PaedDr. Hana Kolaříková, vedoucí odboru ŠKV

P7070019, obrázek se otevře v novém okněP7070029, obrázek se otevře v novém okně P7070042, obrázek se otevře v novém okně P7070024, obrázek se otevře v novém okně

Vytvořeno 9.7.2008 14:18:55 | přečteno 7428x | jahnova
load