Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Popis záměru modernizace objektu Krytého bazénu Na Benátkách v Šumperku

Urbanistické a architektonické řešení

Areál komplexu krytého bazénu v Šumperku na Benátkách je součástí komplexu vytvářející občanskou vybavenost pro město. Stavba krytého bazénu byla realizována koncem 80. let minulého století a je po statické i stavební stránce v celkem dobrém stavu.

Současný bazén obsahuje plavecký 25 metrový bazén a cvičný bazén. V 1.PP jsou realizovány suché sauny s minimálním zázemím. V okolí bazénu jsou realizovány 3 bazénové vany, z nichž 50ti a 25ti metrové bazény jsou na terase v úrovni 1.NP a dětský bazén je situován na rostlém terénu o cca 1,7 metru níže. Hlavní vstupy do objektu jsou navrženy ze západní strany od ul. Lidická. Přičemž vstup pro návštěvníky je navržen po šikmé rampě na úroveň 1.NP ze západní strany stávajícího objektu a zásobování je navrženo ze strany severní na úrovni 1.PP. Stávající stav i úroveň vnitřního zařízení a provozu bazénu je poplatné době realizace. V současné době se však stává zaostalou, nemoderní a v jistých ohledech i nevyhovující co se týká hygienických požadavků stran, technologie, VZT a vytápění. Cílem přístavby a rekonstrukce stávajícího bazénu je zatraktivnit, zmodernizovat a rozšířit škálu služeb o nové atrakce a zážitky pro oddych a rekreaci pro místní obyvatele města, ale i pro blízké okolí. Rekonstrukci a přístavbu bazénové haly bude možné realizovat etapovitě, přičemž hlavní vstup pro návštěvníky do bazénu zůstává z původní západní strany od ul. Lidická. Zásobování rovněž zůstává ve stávajících místech.

V 1.etapě navrhujeme přístavbu vstupní haly na úrovni 1.NP a rekonstrukci přístupové lávky. A současně rekonstrukci vnitřních prostorů vstupní haly, šaten a navazujících hygienických a sociálních zařízení. Přístavba vstupní haly je navržena jako prosklená hala vytvářející hlavní antré s krytým vstupem do krytého bazénu.

Rekonstrukce vnitřního prostoru je navržena v rámci stávajících prostor pomocí vnitřních stavebních úprav. Hlavní vstupní hala je navržena do tvaru L a je dostatečně velkým vstupním prostorem pro přicházející, odcházející návštěvníky. V hale je navrženo i posezení u občerstvovacího bufetu s možností průhledu do bazénové haly.

Naproti vstupu je navržena pokladna, v prostoru za pokladnou pokračují šatny odděleny pro muže a ženy s možností rozptylového prostoru (čekací prostor zejména pro skupiny návštěvníků školy apod.) Na šatny navazují WC a sprchy řešeny dle hygienických požadavků s výstupem do prostoru ke stávající bazénové hale a možnosti vstupu do prohříváren. V šatnách jsou navrženy samostatné skříňky o š. 0,25 cm. Kapacita šaten je navržena pro cílové dobudování rekonstrukce a přístavby po všech etapách.

Součástí 1.etapy bude rovněž návrh místnosti pro plavčíka, 1.pomoci, skladových prostor a hygienického zázemí pro přicházející a odcházející návštěvníky. Rekonstrukce počítá s vazbou na 1.PP, kde bude realizována wellness a saunový svět.

2.etapa představuje největší rozsah výstavby i investic.

Ve druhé etapě je navržena přístavba stávající bazénové haly. Rozšíření haly je navrženo jižním směrem, a to v celé délce jižní prosklené fasády. Úroveň podlahy přístavby je navržena o cca 45cm výše oproti podlaze stávající bazénové haly. Tohoto rozdílu výšek bude využito pro situování nových bazénů (dětský bazén, dojezdový bazén), rozvodů instalací a topení. Vyrovnání podlah mezi novou a stávající halou je navrženo pomocí schodištových stupňů a rampy. V nové hale je navržen relaxační zábavný bazén navržený v místě stávající železobetonové vany 25ti metrového venkovního bazénu. V bazénu je navržena spousta atrakcí včetně 2 whirllpoolů a lávky. Veškeré bazény jsou navrženy jako keramické. Tvar přístavby nové bazénové haly je navržen v duchu pokračování prostorového tvaru stávající bazénové haly. Prosklená část je orientována jižním a západním směrem, přičemž především jižní strana je navržena od plné stěny s postupným přibýváním prosklených ploch ve vertikálách až pro plnou prosklenou plochu se situovaným výstupem na relaxační venkovní plochu, která vznikne zasypáním a sadovým a parterovým upravením plochy po 50ti metrovém venkovním bazénu a jeho okolí-(4.etapa). Součástí vnitřních prostor nové bazénové haly je dětský keramický bazén organického tvaru ve dvou hloubkách a dojezdový bazén pro tobogán cca 100m.

V rámci 2.etapy je navržena i úprava stávající bazénové haly, která bude opticky propojena s novou bazénovou halou. Toto propojení bude optické a haly budou od sebe odděleny opticky i fakticky skleněnými stěnami s pískovanými motivy. Důvodem oddělení je funkční, atraktivní náplň poskytovaná bazény v té či oné hale s možností i finančního rozdělení výše vstupného. Ve stávající hale - poskytování základní náplně - plavecký bazén 25 metrů a cvičný bazén a v hale nové-rekreační bazén plný atrakcí (whirlpool), dětský bazén, tobogan.

V rámci rekonstrukce stávající bazénové haly, budou provedeny veškeré vnitřní instalace, podlahové topení, úpravy povrchů, podhledy a osvětlení. Rovněž bude na východní straně provedena přístavby kanceláří a skladů pro plaveckou školu, nástup na tobogán. věž.

3. samostatnou etapu tvoří rekonstrukce vnitřního prostoru v 1.PP. V této části je navržen wellness - saunový svět. Tento prostor je přístupný samostatným schodištěm z 1.NP za pokladnou.

Nové wellenss obsahuje recepci s barem, šatnou oddělenou pro muže a ženy s příslušným hygienickým zázemím. Uvnitř wellness je navržen 2x suchá sauna, 2x mokrá sauna, kneipovy lázně, relaxační sprchy a ochlazovací bazén. Tato část navazuje na odpočinkovou a relaxační odpočívárnu s možností výstupu ven.

Wellness je navrženo na úrovni střední třídy a standardu.

V rámci 4.etapy je navržena úprava venkovního prostoru namísto 50ti metrového bazénu a okolí. Zasypáním bazénu vznikne poměrně velká venkovní relaxační plocha přístupná z nové přístavby bazénové haly. Plocha může být celá travnatá dokonce s možností výsadby vzrostlé zeleně a instalací lokálních zpevněných ploch. Takto sadově upravená a intenzivně

udržovaná slunící louka poskytne návštěvníkům bazénu v letních měsících další službu k relaxaci a rekreaci. Dokončením 4. etapy se stane vnitřní krytý bazén plnohodnotným sportovně rekreačním zařízením s bonusem prvku regenerace a terapie ve formě nového wellness. Jedná se o plnohodnotné sportovně regenerační zařízení sloužící po celý rok. Funkční a provozní náplň uspokojí nejen požadavky obyvatel města, ale i návštěvníků z nejbližších okolních sídel. Architektonicky výrazným prvkem se stane přístavba bazénové haly pro rekreační dětský a dojezdový bazén.

Propočet nákladů:

Stavební část

tis.Kč

SO

001

Přístavba vstupního prostoru a lávek -1. etapa

Novostavba = 240 m3 (60m2), cena = 6 000 Kč/m3

- vertikální konstrukce, horizontální konstrukce, výplně otvorů, markýzi, střecha, úpravy povrchů, dlažby, hrubé rozvody elektro bez koncových prvků, venkovní úpravy fasád, truhlářské a zámečnické úpravy spojené se stavbou.

1 400

SO

002

Přístavba bazénové haly - rekreační bazén, dětský bazén, dojezdový bazén -2.etapa

Novostavba = 6 100 m3 obestavěný prostor (950 m2 - 766 m2 topení),

cena = 6 100 Kč/m3

- vertikální, horizontální konstrukce, výplně otvorů, střecha, podlaha, rozvody elektro, povrchy, obklady, dlažby, podhledy, stavba bazénů bez technologie, venkovní úpravy fasád, truhlářské a zámečnické výrobky spojené se stavbou.

37 200

SO

003

Rekonstrukce stávající bazénové haly - 25m bazén plavecký, cvičný bazén -2. etapa

Rekonstrukce = 5 400 m3 obestavěný prostor (900 m2 - 540 m2),

cena = 3 900 Kč/m3

- oprava povrchů, oprava bazénové haly, nové obklady, dlažby, obklad bazénů, nové podhledy, stavební úpravy, hrubé elektrorozvody bez koncových prvků, rekonstrukce topení, bourací práce, venkovní úpravy fasád, truhlářské a zámečnické výrobky spojené se stavbou.

21 000

SO

004

Rekonstrukce vstupního prostoru, šaten, hygienického a sociálního zázemí -1. etapa

Rekonstrukce = 3 200 m3 obestavěný prostor (650 m2), cena = 4 300 Kč/m3

- bourací práce, stavební úpravy, úpravy povrchů, hrubé elektrorozvody bez koncových prvků, rekonstrukce topení, venkovní úpravy fasád, rozvody zdravotních instalací, truhlářské a zámečnické výrobky spojené se stavbou.

13 800

SO

005

Rekonstrukce - wellness a saunový svět -3. etapa

Rekonstrukce = 1 800 m3 (450 m2), cena = 6 000 Kč/m3

- bourací práce, stavební úpravy, hrubé elektrorozvody bez koncových prvků, zdravotní instalace, úpravy povrchů, obklady, dlažby, truhlářské výrobky spojené se stavbou, venkovní úpravy fasád.

10 800

SO

006

Venkovní úpravy -4.etapa

- Venkovní úpravy namísto 50m bazénu.

3 500

Celkem stavební část

87 700

Technologická část a interiér

PS

101

Bazénová technologie-2.-3. etapa

- Kompletní dodávka a montáž nového technologického zařízení.

15 000

PS

102

Vzduchotechnické zařízení -1.-3. etapa

- Kompletní výměna vzduchotechnického zařízení.

8 000

PS

103

Tobogan -2. etapa

3 500

PS

104

Topení -1.- 3. etapa

- Kompletní výměna podlahového topení v celém objektu.

2 700

PS

105

Interiér -1.- 3.etapa

9 000

PS

106

Docházkový systém -1.- 3. etapa

2 000

PS

107

Výměníková stanice-OPS

1 000

Celkem technologická část

41 200

CELKEM bez DPH

128900,-

Videoprezentace záměru:

Zpracoval:

  • Centroprojekt a.s. Zlín,zpracovatel IZ
  • ing.Šperlich Luděk, ředitel PMŠ a.s.

Názory, dotazy, připomínky: sperlich@pms-spk.cz

V Šumperku: únor 2009

Záměr modernizace bazénu

Perspektiva

Perspektiva

 
vnitřní 01

vnitřní 01

 
vnitřní 02

vnitřní 02

 
vnitřní 03

vnitřní 03

 
vnitřní 04

vnitřní 04

 
zákres 01

zákres 01

 
zákres 02

zákres 02

 
zákres 03

zákres 03

 
zákres 04

zákres 04

 
zákres 05

zákres 05

 
zákres 06

zákres 06

 
zákres 07

zákres 07

 
 
Vytvořeno 5.3.2009 9:43:03 | přečteno 7284x | kouril
load