Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Nedoplatky místního poplatku za odpady

Na základě Zastupitelstvem města Šumperka schválené Obecně závazné vyhlášky č.9/2007, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ (OZV o poplatku za odpad) jsou občané města Šumperka povinni platit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Obecně závazná vyhláška je společně s formuláři k dispozici na webových stránkách města Šumperka: Právní předpisy města, Formuláře a tiskopisy.

V současné době probíhá vlna vymáhání nedoplatků místního poplatku za odpady. Někteří občané byli vyzváni prostřednictvím Výzvy k ohlášení poplatkové povinnosti ke splnění registrační povinnosti vyplývající ze zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, upravené výše uvedenou obecně závaznou vyhláškou. V ohlašovacím formuláři je mimo jiné nutné uvést, od kdy (popř. do kdy) má poplatník trvalý pobyt ve městě Šumperk.

Občané, kteří mají nedoplatek za rok 2005, obdrželi Výzvu k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě. Tato výzva je poslední upozornění na nedoplatek za odpady, dále budou tyto nedoplatky postoupeny k vymáhání daňovou exekucí. Proto opětovně vyzýváme občany města, aby věnovali zvýšenou pozornost úřední desce, která je umístěna na Hlavní třídě naproti České spořitelně (příp. elektronické úřední desce na webových stránkách města Šumperka - Úřední deska). Adresáti, kteří si své písemnosti na poště nevyzvednou, zde budou informováni o povinnosti vyzvednout si Výzvu k ohlášení poplatkové povinnosti na Odboru finančním a plánovacím Městského úřadu Šumperk. Pokud si adresát písemnost nevyzvedne ani po tomto upozornění, je písemnost považována za doručenou.

V průběhu měsíce března budou rozesílány složenky za odpad za 1. pololetí roku 2008. Poplatníci, kteří mají nedoplatky z předchozích let, budou mít na složenkách vyčíslený celkový aktuální nedoplatek (mimo těch nedoplatků, které již byly předány k exekuci).

Ing. Milena Peluhová, vedoucí Odboru finančního a plánovacího
Ing. Andrea Jahnová, tisková mluvčí

Vytvořeno 7.3.2008 9:35:20 | přečteno 3889x | jahnova
load