Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Mezinárodní návštěva v KOMUNITNÍM CENTRU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ v Šumperku

Šumperk má mezinárodní titul „Inteligentní město pro všechny“.

Česká republika podobně jako Kanada se těší ve světě velkému uznání za své postoje v otázkách dodržování lidských práv. Rozvojové země třetího světa vzhlíží na nás jako na svůj vzor. O to větší je naše odpovědnost. Lidé s mentálním postižením patří všude na světě k nejvíce diskriminovaným skupinám a často dochází k porušování jejich občanských a lidských práv. Úmluva OSN o právech lidí s postižením, podepsaná koncem roku 2007, uznává právo žáků s postižení na vzdělání v běžných školách společně s ostatními studenty. Přestože v České republice existují případy, kdy chodí všichni žáci do stejné třídy, stále ještě převládá vzdělávání studentů s postižením odděleně od ostatních. Přetrhávají se tak mezi dětmi přirozené vazby a v dospělosti tento model vzdělávání vede k sociálnímu vyloučení. Oddělené vzdělávání žáků s postižením nemůže dobře připravit budoucího řidiče autobusu, prodavače, učitele nebo lékaře pro situace, kdy se setkají s člověkem s hendikepem. A také naopak člověk, který ve škole pozná jen spolužáky s postižením, těžko hledá v dospělosti přátele a kamarády mezi většinovou populací. Oddělené vzdělávání nepřipraví studenty na běžný život. Vzdělávání lidí s postižením ve specializovaných školách a třídách rozděluje děti, později dospělé a ve svém důsledku celou společnost na většinu bez postižení a menšinu s postižením.Ukázat výhody školy pro všechny a představit takzvané inkluzivní vzdělávání přijela z Kanady do České republiky paní Diane Richler.

Jako světově uznávaná osobnost se v Praze na Karlově Univerzitě podělila o bohaté zkušenosti se studenty programu Erasmus-Mundus, který je určen pro odborníky z rozvojových zemí a je zaměřen na inkluzivní vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami. V mezinárodním konsorciu univerzit z Velké Británie, Holandska a České republiky, které tento program realizují je zapojena Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Kromě přednášek zahraničním i našim studentům, věnovala svůj čas také diskuzi s rodiči a se sebeobhájci - s lidmi s mentálním postižením, kteří mluví sami za sebe. Přijetí se jí dostalo i od místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Jana Kasala. S prostředím v České republice se blíže seznámila při návštěvě mateřské a základní školy ve Vikýřovicích na Šumpersku, při prohlídce podpůrných komunitních sociálních služeb pro lidi s postižením v Šumperku, které jsou lidem poskytovány přímo v jejich bytech nebo při hledání pracovního uplatnění v zaměstnání.

Při přednášce, která se konala na Komunitním centru rozvoje lidských zdrojů, pro ředitele, výchovné poradce a učitele šumperských mateřských a základních škol se Diane Richler svěřila s mnoha příklady z vlastní praxe a života. Řekla: „Když jsem vybírala školu pro své „zdravé“ děti, chtěla jsem, aby byly ve třídě, kam chodí i děti s postižením. Různost a pestrost osobností dětí ve třídě jsou přínosné pro všechny. Výzkum prokázal, že lepších výsledků potom dosahují všichni žáci. Pouze u 2% extrémně nadaných studentů nejsou výsledky lepší, nejsou však ani horší, ale zůstávají podobné jako ve třídě, kam chodí pouze děti bez postižení.“ Základní východisko přístupu k lidem s postižením velmi přesně vyjádřil také Ing. Ivo Vykydal, předseda Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením, který Diane Richler doprovázel a stál u zrodu řady projektů k začlenění lidí s postižením do společnosti v České republice i v Evropě: „Dříve se na postižení pohlíželo jako na nedostatek spojený s člověkem. Postižený člověk neumí chodit, sám se nenají, nemluví, neudržuje hygienu … Dnes je postižení definováno jako rozpor mezi společností a člověkem. Zodpovědnost se tím částečně přesouvá na společnost. Jestliže člověk nemluví, neznamená to, že s ním nelze komunikovat. Když nechodí, neznamená to, že se nemůže přemístit z jednoho místa na druhé. Člověka neměňme, ale přijměme ho v jeho obohacující a neopakovatelné jedinečnosti. Změnit můžeme prostředí, ve kterém žijeme. Vytvořme školu skutečně pro všechny žáky, město pro všechny obyvatele a společnost pro všechny.“

Největší překvapení čekalo starostu Šumperka Mgr. Zdeňka Brože před odjezdem paní Diane Richler z města. Při závěrečném přijetí na radnici převzal za město Šumperk z rukou prezidentky Inclusion International čestný titul „Inteligentní město pro všechny“. Toto ocenění zdůvodnila slovy : „Šumperk se stal v otázkách začlenění lidí s mentálním postižením mezinárodně uznávaným pojmem. Cesta, kterou jste za relativně krátkou dobu ušli je příkladem a povzbuzením pro ostatní. Udělení ceny města za rozvoj sociálních služeb v roce 2007 Markétě Jirglové, dívce s mentálním postižením za to, že je a žije tady je výrazem hlubokého respektu ke každému člověku. Nikdy nebude nic ideální, město Šumperk je ale „Inteligentní město pro všechny“ a tento čestný titul vám po právu náleží.“

Diane Richler je prezidentkou Inclusion International, mezinárodní organizace sdružení lidí s mentálním postižením a jejich rodin. Inclusion International sdružuje 200 členských národních společností ve 115 zemích světa. Patří k 7 organizacím lidí s postižením, které jsou oficiálně uznány Organizací spojených národů. Členskou organizací Inclusion International v České republice je občanské sdružení Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením. Diane pracovala jako ředitelka Roeher Institute, výkonná více-prezidentka Kanadského sdružení pro život ve společnosti, poradce kanadského ministra pro rozvoj lidských zdrojů a také jako konzultantka Světové banky, Inter-American Development Bank, UNESCO a OECD. V roce 2004 byl Diane Richler udělen kanadský řád za její přínos ke zlepšení životů Kanaďanů.

Vytvořeno 17.4.2008 17:39:26 | přečteno 1866x | jahnova
load