Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Město Šumperk získalo dotace na tři projekty pro životní prostředí

Město Šumperk získalo v roce 2008 dotace na tři projekty v rámci Operačního programu Životní prostředí - Snižování energetické náročnosti budovy ZŠ Sluneční v Šumperku, Sběrný dvůr - ul. Příčná v Šumperku a Obnova zeleně v Šumperku - 1. etapa.

Operační program Životní prostředí umožňuje v letech 2007 - 2013 čerpání finančních prostředků z evropských fondů (konkrétně Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj). Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje.

Městu Šumperk byly Ministerstvem životního prostředí schváleny a podpořeny tři projekty směřující ke zlepšení stavu životního prostředí:

  • projekt „Snižování energetické náročnosti budovy ZŠ Sluneční v Šumperku“,
  • projekt „Sběrný dvůr - ul. Příčná v Šumperku“,
  • projekt „Obnova zeleně v Šumperku - 1. etapa“.

Projekt „Snižování energetické náročnosti budovy ZŠ Sluneční v Šumperku“

Předmětem projektu „Snižování energetické náročnosti budovy ZŠ Sluneční v Šumperku“ je realizace úspor energie v objektu Základní školy Šumperk, Sluneční 38. „V projektu jsou řešena opatření na snížení spotřeby energií spočívající zejména v zateplení obvodových zdí, vodorovných konstrukcí a ve výměně otvorových výplní,“ vyjmenovává opatření Ing. Mičkechová. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení emisí CO2 o cca 118,32 t/rok a k úspoře energie o cca 2122 GJ/rok.

Celkové výdaje na projekt: 34.872.191,- Kč.
Celkové způsobilé výdaje projektu: 24.933.994,- Kč.
Podpora z FS (fond soudržnosti): 21.193.894,- Kč.
Dotace SFŽP ČR 1.246.699,- Kč.
Předpokládaný termín realizace projektu: 15.10.2008 - 30.08.2009.

V současné době město zadalo zpracování projektové dokumentace, která řeší kompletní zateplení dalších dvou školních objektů. V roce 2009 plánujeme opět podání žádostí do Operačního programu Životní prostředí,“ dodává Ing. Mičkechová.

Projekt „Sběrný dvůr - ul. Příčná v Šumperku“

Projekt „Sběrný dvůr - ul. Příčná v Šumperku“ řeší vybudování nového sběrného dvora v Šumperku na ul. Příčné. Občané města mají v současné době k dispozici jeden sběrný dvůr na ul. Anglická, jehož kapacita nedostačuje. Nový sběrný dvůr bude sloužit nejen pro sběr komunálního odpadu, ale také jako místo zpětného odběru elektrospotřebičů a místo sběru ostatních složek odpadu (pneumatiky, obaly, atd.). „Dvůr bude umístěn v jiné části města (ul. Příčná), čímž se zkrátí docházková vzdálenost části obyvatel města do sběrného dvora. Realizací projektu bude vytvořena dostatečná kapacita pro sběr a likvidaci odpadů ve městě Šumperku, dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování a třídění o 3580,5 t/rok,“ vypočítává výhody nového dvora Ing. Mičkechová.

Celkové výdaje na projekt: 12.375.485,- Kč.
Celkové způsobilé výdaje projektu: 12.078.473,- Kč.
Podpora z FS (fond soudržnosti): 10.266.702,- Kč.
Dotace SFŽP ČR: 603.924,- Kč.
Předpokládaný termín realizace projektu: 15.08.2008 - 30.06.2009.

Projekt „Obnova zeleně v Šumperku - 1. etapa“

Předmětem podpory projektu „Obnova zeleně v Šumperku - 1. etapa“ je obnova parku B. Martinů a dvou alejí - na ulicích 17. listopadu a 8. května v Šumperku. „V rámci realizace projetu budou odstraněny nevhodné dřeviny, ošetřeny stávající dřeviny, vysázeny nové stromy a keře a založeny trávníky. Jedná se o cca 2.200 nově vysazených dřevin a 82 ks ošetřených dřevin, celková plocha regenerované sídelní zeleně bude činit cca 1,60 ha,“ říká Ing. Mičkechová.

Celkové výdaje na projekt: 5.743.419,- Kč.
Celkové způsobilé výdaje projektu: 4.673.014,- Kč.
Dotace z EFRR (evropský fond pro regionální rozvoj): 3.972.061,- Kč.
Dotace SFŽP ČR: 233.650,- Kč.
Předpokládaný termín realizace projektu: 08.12.2008 - 01.05.2011.

Ing. Andrea Jahnová, tisková mluvčí
Ing. Eva Mičkechová, oddělení strategického rozvoje

Logo Operační program živ.prostředí, obrázek se otevře v novém okně

Vytvořeno 24.11.2008 14:05:07 | přečteno 2048x | jahnova
load