Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Město Šumperk je v žádostech o dotace úspěšné

Město Šumperk získalo v letech 2003-2008 dotace na investiční akce v celkové výši 136.422.000 Kč.

2003-2008

Za posledních šest let získalo město Šumperk z různých zdrojů investiční dotace v celkové výši 136.422.000 Kč. Největší finanční příspěvek byl ze Státního fondu životního prostředí (36.924.000,- Kč), druhý nejvyšší příspěvek je z fondů Evropské unie (24.618.000,- Kč), dále Ministerstvo financí (24.264.000,- Kč), Ministerstvo pro místní rozvoj (18.966.000,- Kč), Státní fond rozvoje bydlení (16.500.000,- Kč), Ministerstvo zemědělství (5.094.000,- Kč), Krajský úřad Olomouckého kraje (5.077.000,- Kč), Ministerstvo vnitra (4.015.000,- Kč), Ministerstvo kultury (660.000,- Kč), Státní fond dopravní infrastruktury (304.000,- Kč).

2009 01 26 dotace, obrázek se otevře v novém okně

Přehled získaných dotací v jednotlivých letech je v přiložené tabulce, včetně celkových nákladů na investiční akce (druhý sloupec - bez ohledu na rok získání dotace). Např. na investiční akci „DPS Blatná /8 b.j./“ město získalo dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2003 ve výši 3.000 tis. Kč, v roce 2004 2.600 tis. Kč, celkové náklady na akci byly 8.392 tis. Kč.

Dotace - tis. Kč

Celkové náklady na investiční akci - tis. Kč

2003

MMR - DPS Blatná /8 b.j./

3 000

MMR - DPS Bohdíkovská /2 b.j./

1 400

1 400

SFRB - DPS Bohdíkovská /31 b.j./

11 331

MZ - Lesní hospodářské osnovy

1 176

1 176

MK - Regionální funkce knihovny

55

55

MZ - Zpracování lesního hospodářského plánu

678

783

MV - Prevence kriminality

300

380

Celkem

17 940

2004

MMR - DPS Blatná /8 b.j./

2 600

8 392

SFRB - DPS Bohdíkovská /31 b.j./

5 169

32 696

MZ - LHP

41

41

SFŽP - Temenice kanalizace

7 956

19 083

SFDI - Obnova chodníků

304

433

MV - Prevence kriminality

100

115

Celkem

16 170

2005

SFŽP - Temenice kanalizace

15 300

MF - Rekonstrukce V. ZŠ

6 000

7 202

MF - Tyršův stadion

8 000

MZ - Temenice vodovod

2 940

8 695

MZ - LHP

62

62

MK - Knihovna veřejné informační služby

176

176

Celkem

32 478

2006

SFŽP - Temenice kanalizace

8 503

MF - Rekonstrukce V. ZŠ

5 000

5 474

MF - Tyršův stadion

2 000

31 002

MMR - Komunitní centrum rozvoje lidských zdrojů

1 579

MMR - Regenerace panelového sídliště

4 000

8 607

MV - Cisternová aut. stříkačka

2 000

4 934

MV - Prevence kriminality

356

552

MMR - Rekonstrukce kašny

387

775

MZ - LHP

197

197

MF - Cestovní pasy

1 264

Celkem

25 286

2007

SFŽP - Temenice kanalizace

1 310

MMR - Regenerace panelového sídliště

6 000

13 017

EU - Komunitní centrum rozvoje lidských zdrojů

15 794

20 176

EU - Pavlínin dvůr

8 824

27 602

KÚ - Pavlínin dvůr

1 177

KÚ - Pavlínin dvůr - západní křídlo

3 900

MV - Systém včasné intervence

1 259

1 693

MK - Knihovna veřejné informační služby

184

184

Celkem

38 448

2008

SFŽP - Temenice kanalizace

3 855

67 189

MF - Tyršův stadion - šatny

2 000

4 273

MK - Knihovna veřejné informační služby

245

245

Celkem

6 100

2008-2010

Město Šumperk podává a bude podávat žádosti o poskytnutí dotací i v dalších letech. V současné době je vyhověno osmi žádostem do fondů Evropské unie - viz následující tabulka.

Dotace - tis. Kč

EU-OPŽP

4. ZŠ snižování energetické náročnosti

22 440

EU-OPŽP

Sběrný dvůr Příčná

10 267

EU-ROP

Komunikace J. z Poděbrad

81 918

EU-OPPS CR-PL

Expozice čarodějnických procesů

4 230

EU-ROP

Hřiště u škol

22 202

EU-ROP

Integrovaný dopravní systém-zastávky

8 241

EU-OPŽP

Obnova zeleně

4 206

EU-IOP

Územně analytické podklady

1 100

Další informace k projektům naleznete zde.

Ing. Andrea Jahnová
Tisková mluvčí

Vytvořeno 26.1.2009 15:54:52 | přečteno 2962x | jahnova
load