Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Informace z tiskové konference MěÚ Šumperk 3. června 2011 a ze ZM 9. června 2011

Výukové centrum 1 zmens

Rozpočtový výhled 2012 – 2013

Zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled na rok 2012 – 2013. V rozpočtovém výhledu se objevují projekty, které vylepší dopravní systém ve městě. Počítá se s vybudováním cyklostezek do Temenice, Dolních Studének a do Bludova. Své rekonstrukce se dočká prostor přednádraží. Rekonstrukce přijde na 9 mil. Kč, přičemž dotace bude 6,5 mil. Kč. Křižovatka ulice Lidické a ČSA by se měla dočkat kruhového objezdu.

Jednou z největších investicí města Šumperka bude v nejbližší době v oblasti vzdělávání Středisko ekologické výchovy Švagrov, které si vyžádá okolo 50 mil. Kč. Zakázku na stavební práce v hodnotě 44 475 578 získala firma SAN JV. Další vybavení přijde přibližně na 7 mil. Kč

Opravy se dočká hasičská zbrojnice v Temenici. Oprava byla naprosto nezbytná a přijde na 5 mil. Kč

Z kulturních památek bylo pamatováno na oltář sv. Vincence v klášterním kostele, jehož oprava vyjde na 1,4 mil. Kč. Rekonstrukcí projde rovněž střecha nad jižním křídlem Pavlínina dvoru. 

Sportovní nadšence určitě potěší zpráva, že se chystá modernizace zimního stadionu v hodnotě 50 mil. Kč. Modernizace plaveckého areálu Benátky přijde rovněž na  50 mil. Kč. Opravy hřiště se nejspíš dočká ZŠ 8. května, která je ovšem závislá na grantu ČEZ. Rozšíření přistávací dráhy v hodnotě 1,5 mil. Kč se připravuje na šumperském letišti.

 

Veřejná finanční podpora pro Hokej Šumperk 2003

Hokejový klub Hokej Šumperk požádal o veřejnou finanční podporu na sezónu 2011/2012 ve výši
3 mil. Kč. Požadované navýšení je zdůvodněno postupem z  II. do I. národní hokejové ligy v sezóně 2011/2012.

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí VFP z rozpočtu města společnosti  Hokej Šumperk 2003, s.r.o. ve výši 3 mil. Kč za podmínek, že společnost prokáže zajištění dalších finančních zdrojů předložením  uzavřených sponzorských smluv v úhrnné výši nejméně 7 mil. Kč do 30. 6. 2011. Společnost se smluvně zaváže zpřístupnit městu Šumperk své účetnictví a na požádání  umožní kdykoliv  provedení kontrol v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. 

V rozpočtu města na rok 2011 je u odboru ŠKV schválena částka 2 mil. Kč. Na sezónu 2010-2011 byla vyplacena částka 0,5 mil. Kč, zůstává tedy 1,5 mil. Kč. Rozpočet je třeba navýšit o 1,5 mil. Kč. Tím bude vyčerpána VFP pro hokej Šumperk do konce sezóny 2012.

 

Větrání kuchyně na ZŠ Sluneční 38

Ke dni podání nabídek byly doručeny 4 nabídky. Komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu posuzovala předložené nabídky a navrhla zhotovitelem akce firmu Jiří Kouřil, Dolany  77. Celková nabídková cena je 1 878 599,80 Kč vč. DPH

 

Medaile ke 100. výročí znovupostavení radnice

V roce 2009 si město Šumperk připomnělo 100 let od zbourání původní radnice, k této příležitosti byly pro prezentační účely pořízeny stříbrné a tombakové pamětní medaile. Letos v září si připomeneme 100. výročí od slavnostního otevření nové budovy radnice (9. září 2011). K této příležitosti byla již vydána výroční turistická známka. K aktuálnímu výročí byly vyrobeny pamětní medalie z leštěné mosazi  a patinované mosazi. Medaile je možné si koupit v suterénu šumperské radnice na stanovišti průvodců za 50 Kč.

 

Město podpořilo kulturní a sportovní akce
Rada města schválila výjimku pro pořadatele kulturních a sportovních akcí, kteří získali grant, dotaci nebo záštitu města Šumperka z usnesení č. 3609/09. Pro pořadatele to znamená, že nebudou muset platit za reklamní „áčka“ umístěná ve městě. Doposud se platilo 60 Kč/den za jedno „áčko“.

 

Hospodaření s komunálními odpady

Množství komunálního odpadu produkovaného občany neustále roste. Průměrná produkce komunálního odpadu za rok 2010 byla 351 Kg na osobu, což je oproti roku 2009 nárůst o 22 kg. Každý občan vyprodukuje ročně v průměru 178,24 kg směsného odpadu, 51,1 kg objemného, 25,8 kg stavebního, 25,25 kg papíru, 5,91 kg plastu, 0,96 kg nápojových kartonů; 10,3 kg skla, 29,13 kg kovů a  24,57 kg bio odpadu.

Třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu přispělo ke zlepšení kvality ovzduší, protože není odpad pálen a navíc se snížil počet černých skládek na území města. K estetice sběru komunálního odpadu přispělo rozmístění 16 ks velkoobjemových podzemních kontejnerů. Dalších 22 podzemních kontejnerů na separaci odpadu zejména v centru města přibude jěště letos. 

 

V areálu SOŠ bude obnoven historický sad

Střední odborná škola Šumperk plánuje obnovu historického sadu, který založil Johan II. Lichtenštejn. Do přilehlých prostor školy by se měly vrátit krajové odrůdy ovocných stromů, které zde mají místo od dob Lichtenštejnů. Nově vysázený sad by měl sloužit výuce studentů a relaxaci veřejnosti, protože je celoročně přístupný. Posláním celého projektu je odborná příprava studentů ve studijním oboru Ekologie a životní prostředí. Město na projekt přispěje z Fondu životního prostředí částkou 18 700 Kč.

 

Dražba nalezených věcí

Ve čtvrtek 30. června od 10 hodin proběhne v sídle dražebníka MORAVOLEN HOLDING a.s., Krátká 2 dražba nalezených movitých věcí. Dražit se bude třicet předmětů, mezi kterými jsou jízdní kola, mobilní telefony nebo kožich. Mezi dražené předměty se dostala i sběratelská sada medailí
a novinových výstřižků. Jedna z medailí je z roku 1985 za 3. místo na světovém poháru ve volejbale v Japonsku. Majitele Helmuta Jamku se bohužel nepodařilo vyhledat.

 

 

Vytvořeno 10.6.2011 15:08:04 | přečteno 2915x | navratil
load