Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Informace z jednání Rady města Šumperka ze dne 10.07.2008

Rada města Šumperka vzala na vědomí neuplatnění navýšení místního koeficientu obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území města Šumperka pro rok 2009.
Novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, umožňuje obcím využít ustanovení nového § 12, kdy obec může obecně závaznou vyhláškou (dále jen OZV) stanovit místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5 pro všechny nemovitosti na území celé obce. Rada města svým usnesení rozhodla nenavýšit v Šumperku daň z nemovitostí.

Rada města Šumperka vyhlašuje konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvková organizace.
Vyhlášení konkursního řízení bude zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Šumperk, na webových stránkách města Šumperka, v Šumperském zpravodaji, na odboru školství, kultury a vnějších vztahů a elektronickou poštou budou informovány mateřské školy v obvodu obce s rozšířenou působností MěÚ Šumperk a MěÚ Zábřeh.

Rada města Šumperka vyhlašuje konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace.
Vyhlášení konkursního řízení bude zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Šumperk, na webových stránkách města Šumperka, v Šumperském zpravodaji, na odboru školství, kultury a vnějších vztahů a elektronickou poštou budou informovány mateřské školy v obvodu obce s rozšířenou působností MěÚ Šumperk a MěÚ Zábřeh.

Rada města Šumperka doporučuje Zastupitelstvu města Šumperka schválit pojmenování nových ulic v lokalitě Holubího vrchu na „Panorama“, „Oblouková“ a „Horní“ a v lokalitě poblíž ulice Prievidzské na „Mariánská“, „Bojnická“, „Mikulovská“ a „Hersfeldská“.
V lokalitě Holubího vrchu je navrženo pojmenovat nejdelší ulici „Panorama“, jejíž název se již vžil u budoucích stavebníků. Pro zpřehlednění místa je navrženo dát názvy dalším dvěma budoucím ulicím „Oblouková“, která tomu odpovídá svým tvarem, a „Horní“, jež směřuje na vrchol Holubího vrchu.
V lokalitě poblíž ulice Prievidzské je navrženo použití názvů partnerských měst. V těsné blízkosti Prievidzské se nabízejí názvy „Mariánská“ (podle sídliště, které se nachází v Prievidzi), „Bojnická“, „Mikulovská“ a „Hersfeldská“.
Názvy ulic byly předjednány v kulturní a letopisecké komisi, vlastní schválení je v kompetenci Zastupitelstva města Šumperka, které zasedá 24.07.2008 od15:00 hodin v zasedací místnosti úřadovny MěÚ v Rooseveltově ulici.

Rada města Šumperka vzala na vědomí předloženou zprávu o budoucím stavu uspořádání aleje 17. listopadu.
Lipová alej při ul. 17. listopadu byla dle historických pramenů založena v 70. letech 19. století. Stáří jednotlivých stromů lze odhadovat na cca 140 let. Již koncem 80. let byly do stínu pod stromy instalovány lavičky.
V souvislosti se získanou dotací na revitalizaci aleje a zpracovanou projektovou dokumentací, byla navržena obnova stávajících dřevin. Z části bude zachován stávající druh - lípy velkolisté, v úseku od nádraží ČD po ul. Jeremenkovu budou lípy z důvodu omezení stávajícími inženýrskými sítěmi nahrazeny malokorunovými javory.
Na základě diskuzí o ponechání či případném odstranění prodejních stánků ELVÍRA a jejich estetickém přínosu v nově vysazené aleji bylo projektantovi zadáno také zpracování vizualizace cílového stavu.
Vizualizace byla předvedena ve dvou variantách:

  • Nově vysazená alej s ponecháním stánků ELVÍRA
  • Nově vsazená alej bez stánků ELVÍRA s instalovanými lavičkami.

Vizualizace bude předvedena na zasedání Zastupitelstva města Šumperka dne 24.07.2008 od 15:00 hodin v zasedací místnosti úřadovny MěÚ, Rooseveltova ulice.

Ing. Andrea Jahnová, tisková mluvčí
PaedDr. Petr Holub, tajemník MěÚ Šumperk

Pozn.: Usnesení Rady města Šumperka naleznete po zpracování a přidělení čísel usnesení na webových stránkách města Šumperka: sekce MĚSTO ŠUMPERK - ORGÁNY MĚSTA - RADA MĚSTA - USNESENÍ RADY - přímý odkaz zde.

Vytvořeno 16.7.2008 15:40:38 | přečteno 2293x | jahnova
load