Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Informace z jednání Rady města Šumperka ze dne 07.08.2008

Rada města Šumperka schválila uzavření smluv na poskytování služby trvalého označování psů v evidenci města Šumperka s níže uvedenými:
- MVDr. Marek Minář, Čsl. Armády 40, 787 01 Šumperk, IČ 71164855,
- MVDr. Zuzana Franková odborná veterinární činnost, 788 16 Sobotín5, IČ 40323854,
- Veterinární ambulance - Vitásek s.r.o., Bludovská 2927/1, 787 07 Šumperk, IČ 26848171,
- MVDr. Aleš Proček odborná veterinární činnost, J. B. Pecky 4, 787 01 Šumperk, IČ 40323170.
Zastupitelstvo města Šumperka se na svém zasedání dne 19.06.2008 usnesením č. 755/08 usneslo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008, o trvalém označování psů (OZV), kterou se upravuje povinnost trvalého označování všech psů chovaných na území města Šumperka. V souladu s článkem 3 výše uvedené OZV město Šumperk vybralo veterinární lékaře, kteří na žádost chovatele provedou označení psa mikročipem.

Rada města Šumperka schválila zvýšení nájemného z bytů v majetku města Šumperka pro období 01.01.2009 do 31.12.2009 v maximální výši dle Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 214/2008 Sb. ze dne 11.06.2008.
ŠMR, a.s. provede zvýšení nájemného v souladu se zněním zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného zbytu a o změně zákona č. 04/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR (sdělení 214/2008 Sb.). Pro tyto účely byly všechny byty v majetku města roztříděny do 4 skupin:
- byty města s regulovaným nájemným - bude uplatněno navýšení nájemného - cca 511 bytových jednotek,
- byty města s dvojnásobkem nájemného - bez navýšení - nelze uplatnit - cca 54 bytových jednotek,
- byty města - DPS se státní dotací . bez navýšení - nelze uplatnit - 137 bytových jednotek,
- byty města se státní dotací - bez navýšení - nelze uplatnit - 94 bytových jednotek.

Propočet předpokládaného průměrného navýšení nájemného pro jednotlivé kategorie bytů
Jedná se o průměrné hodnoty, propočet bude proveden pro každý byt samostatně s přihlédnutím na vybavenost, slevy, navýšení nájemného atd.

zvýšení od 01.01.2008 do 31.12.2008
ostatní domy zvýhodněná poloha domu
současné nájemné Kč/m2/měsíc zvýšení současné nájemné Kč/m2/měsíc zvýšení
I. kategorie 19,65 23,80% 21,11 20,90%
15,85 28,40% 17,01 25,40%
byty se sníž. kvalitou 12,75 38,10%
9,91 50,20%

zvýšení od 01.01.2009 do 31.12.2009
ostatní domy zvýhodněná poloha domu
nájemné od 01.01.2009 Kč/m2/měsíc zvýšení nájemné od 01.01.2009 Kč/m2/měsíc zvýšení
I. kategorie 24,33 28,50% 25,52 25,50%
20,35 40,50% 21,33 37,30%
byty se sníž. kvalitou 17,61 43,30%
14,88 55,90%

Rada města Šumperka vzala na vědomí, že v souladu s vnitřním opatřením č. 6/2006 „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností“ v 1. pololetí 2008 nebyla na Městský úřad Šumperka podána žádná petice.

Rada města Šumperka vzala na vědomí informaci o organizaci školního roku 2008/2009 v základních školách.
Více informací zde.

Rada města Šumperka schválila nový termín již dříve povolené akce po 22. hodině - akce na kolečkových bruslích na cvičišti autoškoly, Zábřežská ul.
Akce proběhne dne 23.08.2008, je povolena do 24:00 hodin.

Rada města Šumperka udělila výjimku v souladu s čl. III. odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 76/01, o omezení hudebních produkcí a k ochraně veřejného zdraví, pro město Šumperk na sobotu 06.09.2008, na oslavu 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Šumperk - Temenice do 01:00 hodin.
Rada města Šumperka udělila výjimku v souladu s čl. 3 odst. 3 Obecně závazné vyhlášky č. 4/2008, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství pro město Šumperk v sobotu 06.09.2008 na oslavu 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Šumperk - Temenice v prostorách Pavlínina dvora.
V sobotu 06.09.2008 proběhne oslava při příležitosti 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Šumperk - Temenice.
Plakát

Ing. Andrea Jahnová, tisková mluvčí

Pozn.: Usnesení Rady města Šumperka naleznete po zpracování a přidělení čísel usnesení na webových stránkách města Šumperka: sekce MĚSTO ŠUMPERK - ORGÁNY MĚSTA - RADA MĚSTA - USNESENÍ RADY - přímý odkaz zde.

Vytvořeno 8.8.2008 12:17:21 | přečteno 2341x | jahnova
load