Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Informace stavebníkům k zjednodušení vydávání vyjádření k existenci sítí společnosti Telefónica O2

Vážená paní, vážený pane,

dovolte, prosím, abychom Vás informovali o dalších změnách týkajících se vydávání Vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací (dále jen Vyjádření), které jsou v majetku společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica O2), tentokrát krátkou cestou prostřednictvím e-mailu.

Úpravami aplikace v minulém roce jsme především umožnili všem žadatelům nejen elektronické podání žádosti o Vyjádření, ale i převzetí Vyjádření v elektronické formě z portálu společnosti Telefónica O2. V současné době jsme se zaměřili na další zkrácení doby zpracování žádosti a také na zvýšení přehlednosti Vyjádření.


Dovolte proto, prosím, abychom Vás tímto e-mailem informovali o změnách k 1.7.2010, které spočívají v

· zavedení standardizovaných podmínek ochrany sítí společnosti Telefónica O2

Podmínky ochrany, které jsou součástí Vyjádření, jsme detailně analyzovali a na základě těchto analýz zpracovali standardní podmínky ochrany, které pokrývají všechny případy pro zajištění ochrany našich sítí. Pro potřeby veřejnosti jsou tyto standardizované podmínky ochrany sítí pro Vyjádření samostatně k dispozici na našich internetových stránkách www.cz.o2.com/dokumentace.

Standardizované podmínky ochrany sítí pro Vyjádření bez střetu i se střetem jsou též přiloženy ve dvou souborech k tomuto dopisu.

· mapových přílohách, které jsou součástí Vyjádření

Součástí Vyjádření je standardně přehledová mapa s vyznačením zájmového území, které v žádosti o Vyjádření vyznačil žadatel a které je rozhodující pro vydání Vyjádření. Pokud je Vyjádření bez střetu, v zájmovém území nejsou vyznačené sítě, resp. mohou být vyznačeny za hranicí zájmového území. V případě Vyjádření se střetem je součástí mapové dokumentace kromě přehledové mapy s vyznačením zájmového území i účelová mapa velkého měřítka s přesnou identifikací sítě. V případě větších územních celků pak i přehledka s kladem jednotlivých listů účelové mapy.

Pro názornost Vám současně s tímto dopisem zasíláme i dva soubory, které reprezentují stávající podobu Vyjádření se střetem tak, jak je má nyní k dispozici žadatel.

Zdůrazňujeme, že elektronické vyřízení Vyjádření je bezplatné a je výrazně rychlejší, a to bez ohledu na typ střetu se sítěmi společnosti Telefónica O2 (v takovém případě obdrží žadatel Vyjádření obvykle v desítkách minut).

Rádi bychom s Vaší pomocí zajistili i touto formou vyšší informovanost stavební veřejnosti o možnosti elektronické komunikace pro vydání Vyjádření. Prosíme Vás proto o zprostředkování informace všem žadatelům, kteří vyřizují své záležitosti prostřednictvím Vašeho stavebního úřadu a potřebují Vyjádření společnosti Telefónica O2.

ikona souboru173239 335631 Podminky ochrany SEK spolecnosti Telefonica O2 bez stretu
ikona souboru173241 335635 Podminky ochrany SEK spolecnosti Telefonica O2 stret
ikona souboruSituační výkres (77517 10)
ikona souboruVyjádření o existenci PVKS (77517 10)

Vytvořeno 28.6.2010 11:09:40 | přečteno 6140x | hrachovina
load