Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Informace FÚ v Šumperku pro poplatníky daně z nemovitostí

Právní osvěta

Změny v dani z nemovitostí od 1.1.2010 - od 1.ledna 2010 se zdvojnásobuje sazba daně z nemovitostí u většiny nemovitostí.

Původní sazby daně zůstávají pouze u pozemků druhu orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, u pozemků trvalých travních porostů, pozemků lesů a pozemků rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb. Rovněž se nemění nejvyšší sazba daně u staveb a samostatných nebytových prostor sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost.

V některých katastrálních územích obcí v územní působnosti FÚ v Šumperku se změnily průměrné ceny zemědělských pozemků. Daň z nemovitostí se změní u převážné většiny jejich vlastníků.

Ve shora uvedených případech se nemusí podávat přiznání, pokud bylo podáno již dříve a nedošlo k dalším změnám. Daň bude vyměřena hromadným předpisným seznamem nebo platebním výměrem. Vzhledem k očekávaným změnám daně u většiny poplatníků a s tím související technické náročnosti jejich zpracování doporučuje správce daně opět vyčkat s placením daně z nemovitostí na složenky, které budou i v roce 2010 zasílány poštou koncem dubna a začátkem května - tj. v dostatečném předstihu před lhůtou splatnosti první splátky daně z nemovitostí.

Pokud Vám nebude do 20. května doručena složenka na zaplacení daně z nemovitostí a současně nebudete mít daň dosud uhrazenou, doporučujeme, abyste se co nejdříve obrátili na svého správce daně a předešli tak případným nepříjemnostem.

Místní koeficient podle § 12 zákona o dani z nemovitostí mají v územní působnosti FÚ v Šumperku v roce 2010 pouze obce Loučná nad Desnou, Oskava a Šléglov.

Další informace naleznete na internetové adrese : http://www.mfcr.cz

Placení daně z nemovitostí:

Daň nižší než 5000 Kč je splatná najednou do 31.5.2010. K tomuto datu lze zaplatit najednou i daň vyšší.

Pokud daň činí 5000 Kč a více, je splatná ve dvou stejných splátkách, a to do 31.5.2010 a do 30.11.2010. U poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb je daň od 5000 Kč splatná ve dvou stejných splátkách, a to do 31.8.2010 a do 30.11.2010.

Daň nižší než 30 Kč se neplatí.

Telefonický kontakt na správce daně: 583 386 kl. 419, 422, 423, 426, 427

V Šumperku 4.1.2010

Ing. Pavel Svoboda
vedoucí oddělení majetkových daní
a ostatních agend

Vytvořeno 5.1.2010 8:48:24 | přečteno 5814x | jahnova
load