Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

European Heritage Days

Logo projektu EHD

Druhou sobotu v září (11.09.2010) se veřejnosti opět otevřou všechny významné památky města Šumperka včetně expozic Vlastivědného muzea v Šumperku a Státního okresního archivu.

V době od 9:00 do 16:00 hodin budou otevřeny tyto lokace:

Kostel sv. Barbory - barokní římskokatolický kostelík z r. 1753 vymalovaný nástropními freskami uničovského mistra Ignáce Oderlického.

Farní kostel sv. Jana Křtitele - původně gotický chrám po požáru r. 1669 barokně upraven do půdorysné podoby řeckého kříže uchovává mimo hodnotné fragmenty gotické architektury i ostatky patrona města sv. Theodora.

Měšťanský dům čp. 233, tzv. Geschaderův - barokní dům s klasicistními úpravami a gotickým jádrem, arkádovým průčelím s klenbami nesenými toskánskými sloupy a mansardovou střechou krytou dřevěným šindelem.

Radnice - postavená r. 1911 na místě původní renesanční radnice v novorenesančním slohu s pseudogotickými a secesními prvky.

Vlastivědné muzeum v Šumperku - čtyřkřídlá rozlehlá budova s obdélným nádvořím (tzv. Pavlínin dvůr). Hlavní dvoupodlažní průčelí s arkádami je členěno bosáží, pilastry a profilovanými římsami. V interiéru valené klenby a zrcadlové klenby s ornamentální malbou. Empirová architektura z 1. poloviny 19. stol. upravená v duchu francouzské neorenesance.

Státní okresní archiv - současná architektura, budova postavená v r. 1998.

Bývalý žerotínský zámek - původní hradní sídlo purkrabích a správců šumperského zboží se v průběhu pozdní gotiky a ranné renesance přeměnilo v reprezentativní zámek trojkřídlé otevřené dispozice šlechtického rodu Žerotínů. Po osamostatnění města r. 1562 se postupně měnil na čistě hospodářský dvůr, v současné době je sídlem střední školy.

Kostel Zvěstování Panny Marie - původně klášterní kostel postavený dominikánským řádem na sklonku 13. století v duchu vrcholné gotiky. Po požáru r. 1669 barokně upraven, r. 1728 dostavěna boční kaple sv. Jana Nepomuckého. Po r. 1784 klášter zrušen a včetně kostela byl využíván k hospodářským účelům. V současnosti je klášter sídlem střední zdravotnické školy a kostel v majetku města.

Doprovodné akce konané v době od 9:00 do 16:00 hodin:

expozice Čarodějnické procesy - v suterénu tzv. Geschaderova domu je umístěna stálá expozice věnovaná nejtemnější části šumperských dějin - nechvalně proslulým čarodějnickým inkvizičním procesům v Šumperku z let 1679-94. Expozice je vybavena moderním průvodcovským systémem guidePORT.

Rozhledy z radniční věže - z ochozu radniční věže se naskýtá možnost vidět město z netradičního úhlu pohledu, stejně tak i celé panorama Hrubého Jeseníku s nejvyšší horou Moravy - Pradědem.

Prezentace historických listin a dokumentů - pracovnice Státního okresního archivu v Šumperku návštěvníkům ukáží mj. i česky psanou listinu krále Ferdinanda I. z r. 1562, která povyšuje město na královské komorní a také obsahuje znak města obohacený o dvě litery F.

Usnadňovaly práci, zpříjemňovaly volný čas - prostory Vlastivědného muzea v Šumperku představí romantiku staré techniky a ukáže, že i technika má svoji historii a s ní spojené kouzlo zašlých časů.

Nechte na hlavě - v Hollarově galerii návštěvníci naleznou výstavu různých klobouků, čepců a čepic z rozsáhlých sbírek Vlastivědného muzea.

Léčivé rostliny, aneb není bylina, aby na něco nebyla - výstava se bude nacházet v rytířském sálu.

Blaze.CZ - jedná se o výstavu děl skupiny mladých umělců, kteří se věnují různým médiím tvorby.

Bohuslav Vondruška, DiS.
referent oddělení kultury a vnějších vztahů

Vytvořeno 23.6.2010 10:52:18 | přečteno 2258x | jahnova
load