Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Ceny města Šumperka 2008

Již nyní mohou občané města zasílat nominace osobnostem, významným akcím, počinům, projektům a událostem v deseti kategoriích.

Zastupitelstvo města Šumperka na svém zasedání dne 23. 10. 2008 schválilo mimo jiné i předpoklady, podmínky, kategorie a časový harmonogram udílení Cen města Šumperka 2008. Již nyní mohou občané města zasílat nominace osobnostem, významným akcím, počinům, projektům a událostem v deseti kategoriích.

Ceny města Šumperka jsou udělovány každoročně. V roce 2009 se udílení cen města bude dle nových pravidel konat již po jedenácté. Do nominace je zapojena odborná i široká veřejnost, nominaci může zaslat každý občan či skupina občanů, společnost, zájmové uskupení. Výběr oceňovaných je průhledný a veřejný. Vlastní udělování má důstojný průběh, ceny města se udílí v rámci Slavnostního večera města v šumperském divadle.

Nominování

Nominaci může zaslat každý občan či skupina občanů, společnost, zájmové uskupení elektronicky na cenymesta@musumperk.cz nebo poštou na adresu Tisková mluvčí, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1. Nominace (návrhy) budou seřazeny dle jednotlivých kategorií a předloženy porotě, která svým hlasováním rozhodne o vítězných nominacích. Přijímání nominací bude ukončeno dne 2. ledna 2009.

Nominovaní na Ceny města Šumperka 2008 musí:

 • být šumperskými občany,
 • nebo provozovat svoji činnost na území města,
 • nebo být šumperskými rodáky, kteří svojí činností významně proslavili Šumperk.

Každá nominace musí obsahovat:

 • název akce/jméno nominovaného,
 • jasné zdůvodnění nominace,
 • označení příslušné kategorie,
 • jméno osoby/název organizace, která nominaci navrhla.

Výběr vítězných nominací

Všechny nominace seřazené dle kategorií budou předloženy porotě. Porota je složena z tzv. akademie cen města (19 členů) a členů Zastupitelstva města Šumperka (27 členů). Letos poprvé proběhne dvoukolové hlasování. První kolo: všichni členové poroty obdrží do kategorií seřazené nominace a korespondenčně budou hlasovat pro jednu nominaci v každé kategorii. 29. ledna 2009 se na společném zasedání poroty určí postupující nominace do druhého kola. Druhé kolo proběhne pouze korespondenčně. S výsledky bude seznámena Rada města Šumperka dne 26. února 2009, Zastupitelstvo města Šumperka potvrdí seznam oceněných na svém zasedání dne 12. března 2009.

V případě, že je některý z porotců nominován na Cenu města Šumperka 2008, zdrží se hlasování v kategorii, do které je navržen. Zastupitelstvo města Šumperka si vyhrazuje právo NEUDĚLIT Cenu města Šumperka 2008 v některé z kategorií.

Kategorie udílení Cen města Šumperka 2008
 • Kultura (konkrétní akce, výsledek práce v daném roce, …)
 • Sport (jedinečný sportovní výkon, ocenění pro trenéra - pouze za aktivní činnost, v případě dlouhodobé činnosti se nominace přesune do kategorie „Přínos městu“)
 • Sociální služby (práce organizace, jednotlivce, jednotlivá akce, …)
 • Vzdělávání (práce s dětmi, mládeží, semináře, školení, …)
 • Podnikání (významný podnikatelský úspěch, realizovaný záměr, …)
 • Architektura
  • Dům roku v kategorii novostavba
  • Dům roku v kategorii rekonstrukce
 • Humanitární čin (mimořádný čin)
 • Životní prostředí (realizace projektu, zásluhy o rozvoj, jednotlivá akce, …)
 • Cena mladých (významný počin „mladých osobností“, hudebníků, apod., podmínkou nominace do této kategorie je věková hranice nominovaného nepřesahující 25 let)
 • Přínos městu (ocenění za práci v daném roce či za dlouhodobou práci).
Předání Cen města Šumperka 2009

V sobotu 11. dubna 2009 se v Šumperském divadle bude konat Slavnostní večer města s předáváním Cen města Šumperka 2008.

Přehled oceněných v minulých letech

ROK 1999
Dům roku Plynárenský dům (Radniční ul.)
Novostavba 7 rodinných domků v ul. Foglarova
Podnikání Fortex AGS
Propagace města Miroslav Koval

ROK 2000
Architektura:
- novostavba dům manželů Grygarových v Trnkově ul
- rekonstrukce dům Gen. Svobody č. 6
Nejvýznamnější událost Obnova divadla
Podnikání Pars nova
Reprezentace města oštěpařka Jarmila Klimešová
Humanitární a sociální čin Iva Hanselová, primářka Kojeneckého ústavu

ROK 2001
Architektura:
- novostavba dům Pod Vodárnou 1
- rekonstrukce „Hartigova vila“ Čsl. armády 17
Podnikání firma CanTech ASD
Humanitární a sociální čin Hedvika Rašková
Reprezentace města Schola od sv. Jana Křtitele
Cena města Andre Vossenberg z Maarssenu

ROK 2002
Architektura:
- novostavba dům v ul. Trnkova (majitel J. Valert)
- rekonstrukce dům Kozinova č. 1
Humanitární a sociální čin country kapela Holátka
Reprezentace města skupina mažoretek Sany při IV. ZŠ
Cena města Jiří Šváb

ROK 2003
Architektura:
- novostavba Grafotyp
- rekonstrukce dům nám. Míru 4
Sportovní oblast Květoslav Vykydal
Podnikání Svatopluk Tomek, ředitel spol. Epcos
Sociální služby Marie Čechová
Kultura Bohdana Pavlíková
Vzdělávání DDM - Vila Doris
Přínos městu doc. PhDr. Zdeněk Filip, CSc.
Za advent. koncerty a sbírky Hana Havlíčková

ROK 2004
Architektura:
- novostavba firma SHM, Jesenická ul.
- rekonstrukce domy Hlavní tř. 2 a Krátká 1
Sport Ivana Večeřová
Podnikání firma Nuget
Sociální služby MUDr. Jiřina Koutná
Humanitární čin Martina Prokopová (SOŠ - 3. ročník)
Kultura Divadlo Šumperk
Vzdělávání Petr Konupčík
Přínos městu doc. PhDr. František Spurný, CSc.
Cena mladých skupina O5 & Radeček
Životní prostředí „Den Země“ Vily Doris
Cena in memoriam Jaroslav Peška

ROK 2005
Architektura:
- novostavba polyfunkční dům SAN-JV Hlavní třída
- rekonstrukce Kostel Zvěstování Panny Marie
Sport Libor Dvořáček
Podnikání Ing. Petr Beneš Pramet Tools
Sociální služby Dětský klíč o.p.s. - Ing. Věra Nedomová
Humanitární čin MUDr. Věra Stuchlíková
Kultura Olga Kaštická-Zimmermannová
Vzdělávání Tomáš Motýl
Přínos městu ak. malíř Lubomír Bartoš
Cena mladých Nikola Vykydalová
Životní prostředí SOŠ Šumperk, Zemědělská 3

ROK 2006
Kultura MVDr. Jiří Sedláček - Jazz Band
Sport Gabriela Kubešová
Sociální služby Markéta Jirglová
Vzdělávání Jarmila Švecová
Podnikání Pars nova, a. s.
Architektura - novostavba víceúčelový objekt - Tyršův stadion
Architektura - rekonstrukce rekonstrukce bývalého kina Svět
Životní prostředí Akce HOBBY 2006
Cena mladých Šárka Fáberová
Přínos městu Jiří Veber
Zvláštní ocenění Zastupitelstva města Šumperka Schola viva, o.p.s.

ROK 2007
Kultura Městská knihovna Šumperk, Mgr. Zdeňka Daňková + kolektiv organizátorů
Sport Vojtěch Král
Vzdělávání Akademie JAK, nám. Míru 4, 787 01 Šumperk
Podnikání Firma Tilak, Roman Kamler
Architektura - novostavba Prodejna a servis výpočetní techniky a kanceláře firmy HF pro, spol. s r.o., na ul. Slovanská 13
Architektura - rekonstrukce Budova vlakového nádraží Šumperk
Humanitární čin Karel Balcárek, Pavel Pospíšil
Cena mladých Zdeněk Dočekal
Přínos městu - pan Karel Čunderle

Ing. Andrea Jahnová
tisková mluvčí

Vytvořeno 29.10.2008 8:53:26 | přečteno 3179x | jahnova
load