Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Ceny města Šumperka 2008 - ; vyhodnocení

Ceny města Šumperka za rok 2008 jsou již vyhodnoceny, přinášíme Vám jména oceněných.

Na konci roku 2008 bylo vyhlášeno deset kategorií, ve kterých se Ceny města Šumperka udílí (kategorie Kultura, Sport, Sociální služby, Vzdělávání, Podnikání, Architektura - novostavba a rekonstrukce, Humanitární čin, Životní prostředí, Cena mladých a Přínos městu). Do všech kategorií bylo nominováno celkem 40 osobností, významných akcí, počinů či událostí.

Výsledky hlasování poroty složené ze zastupitelů města Šumperka a členů tzv. Akademie cen města byly doporučeny Radou města Šumperka ke schválení Zastupitelstvu města Šumperka, které udělilo Ceny města Šumperka za rok 2008 v následujících kategoriích takto:

Kultura - Mezinárodní folklorní festival I.O.V. Šumperk

Festival, jehož věhlas sahá nejen za hranice státu, ale i za hranice Evropy. Dokladem je snaha souborů z celého světa zúčastnit se srpnového týdne v Šumperku, v roce 2008 se přihlásilo celkem 52 skupin a souborů. Návštěvníkům festivalu se představují soubory známé, ale i exotické, které přinášejí společně se svou hudbou a tancem exotiku a kulturní různorodost.

Sport - Manželé Hynkovi a In-line tým TJ Sokol Šumperk

V kategorii sport byly za rok 2008 uděleny ceny dvě. První ocenění získali manželé Hynkovi - učitelé IV. základní školy, stáli u zrodu sportovních tříd, vytvořili koncepci těchto tříd a i jako trenéři oddílu atletiky TJ Šumperk vychovali mnoho vynikajících sportovců, z nichž někteří se dostali i do reprezentace.

Druhým oceněním se může pyšnit In-line tým TJ Sokol Šumperk - za reprezentaci ČR, TJ Sokol Šumperk a města Šumperka v sezóně 2008, ve které tým vybojoval 27 prvních míst, 31 druhých míst a 18 třetích míst v celkem dvaadvaceti mezinárodních závodech.

Sociální služby - Ladislav Ondráček (Armáda spásy Šumperk)

Původně terénní pracovník Armády spásy Šumperk, který v současnosti pracuje s lidmi bez přístřeší na ubytovně Armády spásy. Přesto ale stále pomáhá lidem bez přístřeší i přímo v terénu, na ulici. „Nejdůležitější a nejvzácnější jsou věci, které si za žádné peníze koupit nemůžete. I na práci si můžete najmout velmi schopné lidi. Můžou být vzdělaní, odpovědní a schopní. Pokud však mají ještě velké srdce a dokážou část obětovat i pro ostatní, a to i pro ty odpudivé a zanedbané, tak to už stojí za připomenutí. Myslete i na ty nenápadné, leč pro mnohé hodně důležité,“ napsal navrhovatel ve své nominaci.

Vzdělávání - Doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. a Mgr. Renata Slavotínková

Taktéž v kategorii vzdělávání byli vybráni dva nominovaní. Pan doc. Ing. Kolarčík, CSc., bývalý proděkan pro studium Fakulty strojní VŠB - TU Ostrava, v současné době ředitel Ústavu pro oceňování majetku při EkF VŠB-TU Ostrava, měl v akademickém roce 2002/2003 rozhodující podíl na vzniku Centra bakalářských studií VŠB - TU Ostrava v Šumperku. Jako první otevřela své detašované pracoviště v Šumperku právě Fakulta strojní VŠB - TU Ostrava, kde v tu dobu byl proděkanem pro studium pan doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Dokázal prosadit otevření prezenční i kombinovanou formu studia, ačkoli to přinášelo velkou organizační zátěž a náročnost pro fakultu. Po odchodu z funkce proděkana FS se stále zajímá o Centrum bakalářských studií a o rozšiřování nabídky bakalářských studií v Šumperku na základě požadavků obchodních firem nejen v Šumperku, ale i v širším regionu. Za jeho pomoci a podpory bylo otevřeno v akademickém roce 2006/2007 detašované pracoviště Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava a od akademického roku 2009/2010 bude v Šumperku otevřeno detašované pracoviště Fakulty Elektrotechniky a informatiky. Pan doc. Ing. Kolarčík, CSc. se zasloužil o to, že se Šumperk stal univerzitním městem a jeho význam v oblasti vzdělávání přesahuje hranice širokého regionu.

Mgr. Renata Slavotínková získala cenu města za celoživotní pedagogickou práci v Šumperku. Mgr. Slavotínková učila zpočátku na Ekonomické škole v Šumperku, později na Rodinné škole v Šumperku a v současné době je ředitelkou Střední odborné školy v Šumperku, Zemědělská 2. „Pod jejím vedením škola vykazuje výborné výsledky, je hodnocena jako jedna z nejlepších škol Olomouckého kraje. Svými osobními vlastnostmi je příkladem pro všechny pedagogy,“ napsal mimo jiné jeden z navrhovatelů.

Podnikání - DOLS - výroba dveří, Oken, Listovních Schránek a.s., Šumperk, Nemocniční 734/13

Cenu města Šumperka v této kategorii získala společnost DOLS za revitalizaci průmyslového areálu na ulici Blanická v Šumperku (dříve výrobní družstvo Družspoj Šumperk). Firma DOLS provedla úplnou rekonstrukci výrobních hal již nevyužívaného průmyslového areálu, provedla stavební úpravy, opravy obvodového pláště, výměnu všech rozvodů a instalací, rekonstrukci vozovek a manipulačních ploch, parkové úpravy celého areálu. Z bývalé vrátnice byla vybudována prodejní kancelář s výstavní plochou pro prezentaci výrobků. Díky této aktivitě vzniklo 35 pracovních míst a byla sem přemístěna výroba plastových oken spolu s částí skladového hospodářství. Revitalizace je v souladu se současnou tendencí o oživování nevyužívaných průmyslových areálů a objektů.

Dům roku v kategorii novostavba - PALÁC SCHÖNBERG na nám. Republiky

Návrh na ocenění Paláce Schönberg vzešel nejen od odborníků (návrh komise architektury a výstavby), ale také od občanů-obyvatelů města Šumperka. Novostavba postavená společností SAN-JV s.r.o. významným způsobem ovlivnila tvář města v této jeho části a je počátkem budoucí revitalizace celého prostranství.

Dům roku v kategorii rekonstrukce - bytový dům Gen. Svobody 50

Velkou proměnou prošel secesní dům v ulici Gen. Svobody 50. Náročná rekonstrukce, do níž se před pěti lety pustilo bytové družstvo původně devíti a dnes čtrnácti vlastníků, vrátila sto let staré budově někdejší krásu. Kolemjdoucí tak mohou po letech opět obdivovat ojedinělou architekturu domu pamětníky nazývaného „Marienhof“. Dům nominovaný komisí architektury a výstavby si ocenění Dům roku v kategorii rekonstrukce více než zaslouží.

Humanitární čin - David Tempír

David Tempír prokázal velkou pohotovost a odvahu - zachránil život řidiči automobilu, který zkolaboval a vjel s autem do náhonu. David Tempír, jako spolujezdec, se z auta nabírajícího vodu dokázal dostat ven, a protože nemohl řidiče sám vytáhnout, vyšplhal se na břeh a z mobilního telefonu náhodného svědka neprodleně zavolal záchranáře. Za svůj čin obdržel v Trojském zámku z rukou ministra MUDr. Ivana Langra Medaili „Za statečnost“.

Životní prostředí - Myslivecko-lesnický kroužek při Střední odborné škole v Šumperku pod vedením Ing. Davida Kalouska

Členové kroužku pod vedením Ing. Kalouska zdárně dokončili první etapu budování biocenter a biokoridorů pro drobnou lesní zvěř v okolí Šumperka a Dubicka, rozšířili stávající odchovny, líhně a voliéry pro pernatou zvěř v prostorách školy, zapojili se do projektů Nadace Partnerství spojených s výsadbou zeleně. Kroužek se věnuje i ekologické osvětě a práci s veřejností. Právě občané města nominovali zejména projekt „Den s Hubertem“ - myslivecky orientovaná akce pro děti i dospělé představující dílčí myslivecké aktivity (kynologie, sokolnictví, péče o zvěř, ochrana přírody, …).

Cena mladých - Juniorský tým TJ VO Šumperk

Tým šumperských juniorských volejbalistek (Jessica David, Lucie Skýpalová, Jana Skýpalová, Markéta Straková, Veronika Indrová, Kristýna Pohlová a Petra Divišová) byl na Cenu města Šumperka nominován za své úspěchy v roce 2008. Týmu s nejužším hráčským kádrem ze všech týmů druhé české nejvyšší soutěže se povedl postup z krajského přeboru do ligy juniorek. Hráčky sahaly po postupu do finálové skupiny 1. ligy nicméně nakonec pak zvláště vinou menších zkušeností a užšího kádru skončily "až" těsně třetí. V letních měsících pak oddíl úspěšně reprezentoval Šumperk na vyhlášených národních turnajích v antukovém volejbale, dvakrát dovezl stříbrné medaile. Za úspěchem hráček stojí i jejich trenér a manažer pan Pavel Skýpala, který věnuje nezměrnou píli, čas a ochotu nejen tréninku, ale i shánění potřebných finančních prostředků, marketingu a také organizaci jednotlivých utkání.

Přínos městu - Stanislav Waniek a Jaroslava Vysloužilová

Nejprestižnější ocenění - Cenu města Šumperka za rok 2008 v kategorii Přínos městu získali manželé Stanislav Waniek a Jaroslava Vysloužilová, šumperští herci, kteří za dobu působení v šumperském divadle (od roku 1937) skvěle ztvárnili a stále ještě ztvárňují řadu divadelních rolí. S paní Jaroslavou Vysloužilovou se můžeme setkat nejen „na šumperských prknech“, ale také v řadě filmových rolí. Pan Stanislav Waniek v průběhu let nebyl „jen“ hercem, ale spolupracoval také jako režisér, vychoval řadu místních divadelních ochotníků a nadšenců.

Ceny města Šumperka za rok 2008 převezmou ocenění v sobotu 18. dubna 2009 v rámci Slavnostního večera města v šumperském divadle.

Vytvořeno 23.3.2009 14:15:55 | přečteno 3527x | jahnova
load