Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Ceny města Šumperka 2007 - jména oceněných jsou již známa

Zastupitelstvo města Šumperka schválilo udělení Cen města Šumperka za rok 2007.

Na konci roku 2007 bylo vyhlášeno deset kategorií, ve kterých se Ceny města Šumperka udílí (kategorie Kultura, Sport, Sociální služby, Vzdělávání, Podnikání, Architektura - novostavba a rekonstrukce, Humanitární čin, Životní prostředí, Cena mladých a Přínos městu). Do všech kategorií bylo nominováno celkem 66 osobností, významných akcí, počinů či událostí.

Výsledky hlasování poroty složené ze zastupitelů města Šumperka, členů tzv. Akademie cen města a oceněných za rok 2006 byly doporučeny Radou města Šumperka ke schválení Zastupitelstvu města Šumperka, které udělilo Ceny města Šumperka 2007 v následujících kategoriích takto:

Městská knihovna, obrázek se otevře v novém okněKultura - Městská knihovna Šumperk, Mgr. Zdeňka Daňková + kolektiv organizátorů
Kulturně-literární akce Město čte knihu láká stále více návštěvníků, čtenářů, posluchačů, diváků. Díky společné práci kolektivu organizátorů - nadšených tvůrčích lidí v zastoupení společenských a kulturních institucí v Šumperku - vznikla letos již potřetí nádherná a úspěšná akce.

Sport - pan Vojtěch Král Vojta Král, obrázek se otevře v novém okně
Vojtěch Král se orientačnímu běhu věnuje od svých šesti let, od šestnácti let je členem reprezentačního družstva ČR. Během své sportovní kariéry již dosáhl na několik titulů mistra ČR. V roce 2007 získal titul mistra ČR v závodě na klasické trati a nominoval se na juniorské mistrovství světa v orientačním běhu v australském Dubbo, kde se mu podařilo vyhrát svoji nejsilnější disciplínu, závod ve sprintu, a získal titul mistra světa.

Sociální služby - na návrh porotců nebyla Cena města Šumperka v této kategorii udělena.

Vzdělávání - Akademie JAK, nám. Míru 4, 787 01 Šumperk
Celoživotní vzdělávání a zejména vzdělávání dospělých je hlavním posláním činnosti Akademie J. A. Komenského Šumperk. 18letou úspěšnou historii má Jazykové vzdělávání, Akademie je akreditovaným zkušebním centrem pro britské jazykové zkoušky CITY & GUILDS, je akreditovaným vzdělávacím pracovištěm MŠMT a MPSV. Formou kurzů, seminářů a rekvalifikací zabezpečuje Akademie i Odbornou vzdělávací činnost. Pro nezaměstnané, včetně žen po mateřské dovolené, jsou realizovány vzdělávací programy, které posluchačům pomáhají především k získání nových vědomostí a dovedností a ve velké míře k úspěšnému zařazení a uplatnění na trhu práce

Podnikání - Firma Tilak, Roman Kamler
Když začínal Roman Kamler s podnikáním, šil sám sportovní vybavení. Postupem času vybudoval úspěšnou firmu s několika desítkami zaměstnanců, která produkuje špičkové výrobky v oblasti sportovního oblékání. Je příkladem toho, jak soustavné a vytrvalé úsilí opřené o tvrdou práci nese úspěch. Firemní značku TILAK můžete často spatřit i na televizní obrazovce při extrémních sportovních výkonech. Roman Kamler a jeho firma je příkladem šumperského podnikatele - patriota, který žije a podniká ve městě od počátku a postupem času dává také možnost zaměstnání čím dál většímu počtu lidí.

Dům roku v kategorii novostavba - Prodejna a servis výpočetní techniky a kanceláře firmy HF pro, spol. s r.o., na ul. Slovanská 13
Investor: Ivo Heindenreich+
Projektant: Ing. Arch. Ivo Skoumal, Ing. Straka
Realizátor: ZEPR Kolšov
Komise architektury a výstavby na dům roku v kategorii novostavba navrhla dům na Slovanské ulici, ve kterém sídlí prodejna a servis výpočetní techniky. V původní proluce ve výstavbě je nyní nádherný dům, na který bude od letošního roku navazovat krásná parková plocha podél městských hradeb.

Dům roku v kategorii rekonstrukce - Budova vlakového nádraží Šumperk
Investor: České dráhy, a.s.
Projektant: fa Prodin, spol. s.r.o., Pardubice
Realizátor: fa Chládek a Tintěra Pardubice
Obyvatelé města Šumperka nejsou ke svému okolí lhostejní, svědčí o tom jejich návrh udělit cenu města v kategorii rekonstrukce budově vlakového nádraží v Šumperku. Oslovila je velmi zdařilá rekonstrukce exteriéru a interiéru,

Humanitární čin - pan Karel Balcárek, pan Pavel Pospíšil
V srpnu roku 2007 se skupina chlapců zúčastnila mezinárodního setkání mládeže v polském Lublinu. Při prohlídce města došlo k srdeční zástavě jednoho z chlapců. Karel Balcárek vynesl postiženého na vzduch a zahájil resuscitaci, ve které pokračoval až do příjezdu rychlé záchranné pomoci. Přivolaný lékař po vyšetření konstatoval, že chlapec přežil jen díky Karlovu rychlému a profesionálnímu zásahu. Na resuscitaci a zejména na rekonvalescenci se podílel také Pavel Pospíšil, který následující dny v Polsku byl chlapci nejbližší pomocí a velkou oporou.

Životní prostředí - na návrh porotců nebyla Cena města Šumperka v této kategorii udělena

Cena mladých - pan Zdeněk Dočekal
Setkání s klavírní hrou Zdeňka Dočekala na některém z divadelních představení, či při jiné společenské či kulturní akci je vždy radostné. Dokonalou interpretací i improvizací získává pravidelně uznání posluchačů. Nenápadný a skromně vystupující umělec je vždy ochotný ke spolupráci při kulturních akcích většího i menšího rozsahu. Krásným hudebním zážitkem z poslední doby je hudební nastudování k inscenaci šumperského divadla Hotel Modrá hvězda.

Přínos městu - pan Karel Čunderle
Pan Karel Čunderle, nestor památkové péče v okrese Šumperk, se zasloužil se o rozvoj šumperského muzea a o obnovu bezpočtu památkově chráněných objektů. Zasadil se o rekonstrukci Pavlínina dvora a vybudování výstavní síně. Se svým týmem provedl záchranu arkád velkolosinského zámku, podílel se na celkové rekonstrukci bývalého klášterního kostela Zvěstování Panny Marie, jeho zásluhou došlo k obnově budovy Městské knihovny a dalších architektonicky cenných objektů. Byl vydavatelem uznávaného odborného časopisu Rekonstrukce památek a zasloužil se o založení dnešní Střední školy památkové péče.

Ceny města Šumperka za rok 2007 předají zástupci vedení města, zastupitelé a další významné osobnosti na Slavnostním večeru města, který se koná v sobotu 12.04.2008 v Divadle Šumperk.

Vytvořeno 2.4.2008 14:17:29 | přečteno 2898x | jahnova
load