Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Anketa ve veřejné dopravě

Olomoucký kraj (Krajský úřad Olomouckého kraje), jako objednatel dopravy, má zájem na zkvalitnění železniční dopravy v našem kraji.

Obracíme se proto na Vás (cestující) s žádostí o zaslání Vašich připomínek, podnětů a návrhů k cestování po železnici v Olomouckém kraji. Připomínky se mohou týkat:

  • zpožďování vlaků (případně i důvod zpoždění)
  • ujíždění přípojných vlaků
  • špatného řazení vlaků
  • problémů při výlukách
  • špatné informovanosti o odjezdech (zpoždění)
  • nevhodného chování zaměstnanců ČD a.s.
  • připomínek k vybavení zastávek a stanic
  • podmínek k cestování osob se sníženou schopností pohybu a orientace
  • apod.

Uvedené připomínky, podněty a návrhy (ke konkrétním tratím a vlakům) lze zasílat do konce června 2008 na e-mailovou adresu:

anketa-verejna.doprava@kr-olomoucky.cz

nebo písemně na adresu:

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení veřejné dopravy
Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

Na uvedené připomínky a podněty nebude odpovídáno. Získané informace budou sloužit pro potřeby Krajského úřadu pro jednání s ČD a.s., přípravu nového jízdního řádu a návrhu smlouvy mezi ČD a.s. a Olomouckým krajem.

Prosíme cestující veřejnost o účast na této anketě. Můžete tímto pomoci ke zlepšení stávajícího stavu v železniční dopravě i tvorbě koncepce železniční dopravy pro další období.

Ing. Petra Mazalová
oddělení veřejné dopravy
KÚ Olomouckého kraje

Vytvořeno 23.5.2008 12:34:00 | přečteno 1893x | jahnova
load