Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Prevence kriminality > Programy a projekty prevence kriminality města Šumperka
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Projekty roku 2017

Projekty sociální prevence město Šumperk získalo v rámci Programu prevence kriminality na rok 2017 státní účelovou dotaci MV ČR v celkové výši 174 000 Kč na 2 dílčí preventivní projekty.

Projekty podpořené státní účelovou dotací Ministerstva vnitra ČR

Prázdninové pobyty

V rámci projektu budou realizovány čtyři pobytová setkání pro děti a mládež, které jsou v evidenci oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence (OSPOD) MěÚ Šumperk. Případně také pro děti, které v evidenci oddělení byly v posledních dvou letech a trvá potřeba s nimi i nadále pracovat. Společně s dětmi se těchto pobytů budou účastnit i terénní sociální pracovníci a kurátoři OSPOD. Jednotlivé pobyty plánují a realizují sociální pracovníci a kurátoři pro mládež.
Během pobytu bude probíhat celá řada cílených aktivit, které budou směřovat k prevenci a potlačení rizikového chování dětí a sociálně patologických jevů. Projekt je rovněž zaměřen na rozvoj samostatnosti, sebeobsluhy a všestranný rozvoj dětí. Účelem pobytů je výchovné působení na děti, směřující k odstranění nebo potlačení poruch chování. Je to jeden z důležitých kroků vedoucích ke zkvalitnění a koordinaci přístupu k delikventnímu dítěti, jeho rodině a komunitě. Díky těmto projektům se odboru sociálních věcí podařilo navázat kontakt a zkvalitnit spolupráci s rodinami dětí. Jedná se pro další práci zejména o cílenou činnost v oblastech prevence trestné činnosti, rizikových jevů nebo prohlubování sociálních dovedností.
Cílová skupina: děti a mládež ve věku 617 let, které jsou v OSPOD MěÚ Šumperk
Rozpočet projektu:

Celkové náklady na projekt 448 572 Kč
dotace MV ČR 160 000 Kč 35,67%
podíl obce a jiné nestátní finanční zdroje 288 572 Kč 64,33%

Doma v bezpečí

Cílem projektu je informovat cílovou skupinu projektu seniory a osoby se zdravotním postižením (osoby slabozraké a nevidomé), jak předcházet rizikovým situacím doma i venku.
V rámci projektu bude realizováno 5 besed, kde bude cílová skupina seznámena se základními pravidly bezpečného chování, s možnostmi, jak předcházet rizikovým situacím vlastní opatrností: čeho si mají senioři a osoby se zdravotním postižením všímat, jak zajistit byt, jak si chránit vlastní soukromí, jak přistupovat k cizím osobám, jak předcházet požárům, úrazům v domácnosti nebo jak reagovat na již spáchaný trestný čin, na koho se obrátit s žádostí o pomoc, jakým způsobem se mohou podvodníci a pachatelé trestné činnosti dostat do jejich blízkosti, jak si mají chránit své soukromí, jaké jsou možnosti zajištění jejich bytu nebo jak reagovat na různé nabídky, apod. Prezentovány budou možná rizika, se kterými se může cílová skupina setkat ve svém domově a o způsobech a možnostech řešení těchto nebezpečných situací, způsobených ať vlastní neopatrností nebo důvěřivosti.
Propojením odborníků z oblasti práce se seniory a osob se zdravotním postižením, kteří se budou podílet na realizaci projektu, dojde k ucelenému předání informací seniorům a osobám se ZP, tak aby byli schopni čelit pachatelům trestné činnosti, podomním prodejcům, lépe zabezpečit vlastní domácnost proti možným požárům, úrazům apod.   
Cílová skupina: senioři, osoby starší 60 let a osoby se zdravotním postižením (zrakovým postižením)
Rozpočet projektu:

Celkové náklady na projekt 43 500 Kč
dotace MV ČR 14 000 Kč 32,18%
podíl obce a jiné nestátní finanční zdroje 29 500 Kč 67,82%

Další projekty města Šumperka realizované v rámci prevence kriminality


Komplexní preventivní program Šumperk (KPPŠ)

KPPŠ je dlouhodobý a systematický preventivní program zaměřený na žáky 5. až 9. ročníků základních škol, popř. odpovídajících ročníků víceletého gymnázia. Témata hodin jsou koncipována tak, aby zapadala do učebních osnov a stala se nedílnou součástí Minimálního preventivního programu na školách a školských zařízeních. Preventivním působením programu projdou žáci postupně po celou dobu školní docházky.

Den na Mírově

Cílem projektu je seznámit studenty středních škol s vězeňstvím v ČR, ukázat jak pracuje vězeňská služba a umožnit prohlídku (v mezích možností) jedné z nejtěžších věznic v ČR. Studenti ve spolupráci s pedagogem, který se také účastní akce "Den na Mírově" pak mohou přenést zkušenosti a poznatky z návštěvy věznice do své třídy, školy.
Vytvořeno 13.4.2017 10:51:06 | přečteno 8015x | hrachovina
load