Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Prevence kriminality > Programy a projekty prevence kriminality města Šumperka
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Projekty roku 2015

Projekty sociální prevence město Šumperk získalo v rámci Programu prevence kriminality na rok 2015 státní účelovou dotaci MV ČR v celkové výši 162 000 Kč na 3 dílčí preventivní projekty.
Nad rámec projektů podpořených státní účelovou dotací Ministerstva vnitra ČR město Šumperk realizuje další aktivity a projekty prevence kriminality, např. Komplexní preventivní program Šumperk nebo Den na Mírově.

Projekty podpořené státní účelovou dotací Ministerstva vnitra ČR
1. Prázdninové pobyty

Cílem projektu a jeho aktivit je výchovně preventivní působení na děti a mládež směřující k prevenci a potlačení rizikového chování a trávení volného času. Navázání bližšího vzájemného kontaktu mezi pracovníky OSPOD a jejich klienty, s cílem rozpoznání způsobu chování klienta v kolektivu vrstevníků, v různých (zátěžových) situacích a přirozeném prostředí. Prohlubování spolupráce mezi dítětem, rodičem a sociálním pracovníkem. Tito by potom měli společně nalézt tu nejvhodnější cestu k nápravě vzniklé situace
Projekt je zaměřen zejména na rozvoj samostatnosti, sebeobsluhy, chování v krizových situacích, a to formou zážitkových aktivit. Realizací projektu podporujeme všestranný rozvoj dětí a mládeže s rizikovým způsobem trávení volného času, s výchovnými problémy a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 617 let, které jsou v evidenci oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence (OSPOD) MěÚ Šumperk.
Rozpočet projektu:
Celkové náklady na projekt 486 198 Kč
dotace MV ČR 128 000 Kč 26,33%
podíl obce na financování projektu 228 598 Kč 47,02%
jiné zdroje - rodiče, zákonní zástupci 129 600 Kč 26,66%

2. Todle umíme

Cílem projektu je realizace putovní výstavy, která bude instalována na veřejně dostupných místech veřejných institucích, MěÚ Šumperk; Kozí krámek Šumperk; Kino Oko Šumperk; Knihovna Šumperk a prostory čekárny dětské lékařky v Šumperku. Projekt vychází z vlastní iniciativy dětí navštěvujících volnočasovou aktivitu KLUBÍK. Jednotlivá dílka budou vyrobena v 8 blocích za pomocí lektorek. V každém bloku děti vyrobí umělecké dílko, které bude součástí výstavy.  
Cílovou skupinou jsou romské děti a děti ze sociálně slabých rodin ve věku 512 let ohrožené sociálním vyloučením nebo s rizikovým způsobem trávení volného času.
Rozpočet projektu:
Celkové náklady na projekt 30 500 Kč
dotace MV ČR 18 000 Kč 59,02%
podíl obce na financování projektu 12 500 Kč 40,98%

3. Preventivní besedy pro informované rodiče rizika i-netu

Cílem projektu je vzdělávání rodičů žáků základních škol v oblasti kyberprostoru, sociálních sítí apod. Rodičům se dostanou praktické informace, které budou sloužit k tomu, aby mohli lépe ochránit své děti před nástrahami internetu (kyberkriminality, kyberšikany, zneužívání po sociálních sítích apod.). Cílem tedy je to, aby se rodiče stal "informovaný" rodič, který se bude lépe orientovat v oblasti internetu a sociálních sítí, bude dobrým partnerem pro své děti i v tomto prostoru a pomůže jim se cítit více bezpečně v internetovém prostředí.
Cílovou skupinou jsou rodiče dětí, které se během svého každodenního života aktivně zajímají o dění v kyberprostoru, tedy ve světě internetu, a to ať prostřednictvím počítačů, tabletů či svých tzv. chytrých telefonů. 
Rozpočet projektu
Celkové náklady na projekt 36 210 Kč
dotace MV ČR 16 000 Kč 44,19%
podíl obce na financování projektu 20 210 Kč 55,81%

Další projekty města Šumperka realizované v rámci prevence kriminality

4. Komplexní preventivní program Šumperk (KPPŠ)

KPPŠ je dlouhodobý a systematický preventivní program zaměřený na žáky 5. až 9. ročníků základních škol, popř. odpovídajících ročníků víceletého gymnázia. Témata hodin jsou koncipována tak, aby zapadala do učebních osnov a stala se nedílnou součástí Minimálního preventivního programu na školách a školských zařízeních. Preventivním působením programu projdou žáci postupně po celou dobu školní docházky.
V rámci KPPŠ přednášejí:
- MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, OSPOD
- Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk
- PONTIS Šumperk o.p.s. 
- Poradna zdraví 
- Středisko výchovné péče Dobrá vyhlídka

5. Den na Mírově

Cílem projektu je seznámit studenty středních škol s vězeňstvím v ČR, ukázat jak pracuje vězeňská služba a umožnit prohlídku (v mezích možností) jedné z nejtěžších věznic v ČR. Studenti ve spolupráci s pedagogem, který se také účastní akce "Den na Mírově" pak mohou přenést zkušenosti a poznatky z návštěvy věznice do své třídy, školy.

Vytvořeno 27.10.2015 11:30:54 | přečteno 1110x | karkoskova
load