Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Prevence kriminality > Programy a projekty prevence kriminality města Šumperka
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Projekty roku 2014

Projekty sociální prevence město Šumperk získalo v rámci Programu prevence kriminality na rok 2014 státní účelovou dotaci MV ČR v celkové výši 215 000 Kč na 3 dílčí preventivní projekty.

Projekty podpořené státní účelovou dotací Ministerstva vnitra ČR

Prázdninové pobyty

Cíle projektu:
hlavním cílem je navázat bližší kontakt s klienty MěÚ Šumperk, odd. sociálně právní ochrany dětí a prevence, a poznat, jak se chovají v kolektivu vrstevníků, v různých situacích, v přirozenějším prostředí, než je kancelář Městského úřadu či formální rozhovor doma nebo ve škole.  Účelem pobytů pak je výchovné působení na děti směřující k odstranění nebo potlačení poruch chování. Je to jeden z kroků vedoucích ke zkvalitnění a koordinaci přístupu k delikventnímu dítěti, jeho rodině a komunitě. Cílem je všestranný rozvoj dětí a mládeže s rizikovým způsobem trávení volného času, s výchovnými problémy a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Cílem těchto pobytů je ukázat různé možnosti jak smysluplně trávit volný čas v podnětném a obohacujícím prostředí
Cílová skupina:
děti a mládež v evidenci MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence:
- riziková a delikventní mládež páchající činnost jinak trestnou, trestnou činnost, 
- mládež s negativními projevy v chování, s rizikovým způsobem trávení volného času, 
- děti a mládež ze sociálně slabých rodin.
Popis projektu:
v rámci projektu budou realizovány celkem čtyři pobyty pro cílovou skupinu. 
- zimní lyžařský pobyt: leden–únor 2014 (pololetní prázdniny; 4 dny): Hynčice pod Sušinou, pobytu se zúčastní 13 dětí
- letní táborový pobyt: červenec 2014 (10 dní): Protivanov, pobytu se zúčastní 30 dětí
- letní poznávací pobyt: srpen 2014 (4 dny): jižní Morava, pobytu se zúčastní 20 dětí
- podzimní poznávací pobyt: říjen 2014 (podzimní prázdniny, 3 dny): Zlínsko, pobytu se zúčastní 20 dětí
Rozpočet projektu:

Celkové náklady na projekt

408 907 Kč

100 %

dotace MV ČR

107 000 Kč

26,17%

podíl obce na financování projektu

180 707 Kč

44,19%

jiné zdroje - rodiče, zákonní zástupci

121 200 Kč

29,64%

KLUBÍK 2014

Cíle projektu:
hlavním cílem projektu je dětem a rodičům ohrožených sociálním vyloučením poskytnout zájmovou volnočasovou činnost kvalitním trávením času. Projekt je tak zaměřen na zvýšení sociálních a interkulturních kompetencí dětí od 4-12 let ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí ve městě Šumperku. Cílem je motivace dětí prostřednictvím činností, jež jsou pro ně z důvodů nepříznivého sociálního prostředí těžko dostupné.
Cílová skupina:
- děti ve věku od 4 do 12 let a členové rodin ohrožených sociálním vyloučením nebo s rizikovým způsobem trávení volného času.
Popis projektu:
v rámci projektu budou realizovány tyto bloky:
- výtvarná dílna v Kozím krámku
- víkendový pobyt v rekreačním středisku Třemešek
- taneční dílna
- nákup sportovních potřeb a potřeb pro výtvarnou dílnu v KLUBÍKu 
Rozpočet projektu:

Celkové náklady na projekt

50 464 Kč

100%

dotace MV ČR

30 000 Kč

59,45%

podíl obce na financování projektu

18 064 Kč

35,80%

jiné zdroje - rodiče, zákonní zástupci

2 400 Kč

4,76%

Aktivita a sebedůvěra jako prevence rizikového chování u dětí a mládeže

Cíle projektu:
hlavním cílem projektu je prevence rizikového chování dětí a mládeže v Šumperku. Chtěli bychom se především zaměřit na smysluplné, aktivní trávení volného času u této cílové skupiny. Chceme, aby prostřednictvím zajímavých aktivit realizovali své nápady, rozvíjeli svůj talent, dispozice a vlohy, setkávali se v příjemném, bezpečné a podnětném prostředí a sdíleli společně trávený čas. Důležité je také, aby si osvojili a upevnili sociální chování, morální povědomí, respektovali jeden druhého a naučili se dávat i přijímat zpětnou vazbu. Tyto vyjmenované pozitivní změny celkově přispějí k rozvoji osobnosti každého jedince, podpoře jeho sebevědomí a sebedůvěry. Jako vedlejší cíle vnímáme snížení kriminality u dětí a mládeže v Šumperku, spolupráci s dalšími partnery v rámci naší cílové skupiny a minimálně udržení sociální sítě v rámci péče o děti a mládež vykazující známky rizikového chování.
Cílová skupina:
děti a mládež od 12 let, které jsou v evidenci oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence MěÚ Šumperk:
děti a mládež, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci nebo jsou jí ohroženy 
děti, které prožívají nepříznivé nebo konfliktní sociální situace 
děti, které nemohou nebo se nechtějí účastnit běžných pravidelných volnočasových aktivit.
Popis projektu:
v rámci projektu budou realizovány tyto bloky:
- volnočasové aktivity: hudební zkušebna a taneční kroužek
- zážitkové aktivity: jednodenní výlety
- preventivní besedy: které budou součástí každého výletu.
Rozpočet projektu:

Celkové náklady na projekt

119 060 Kč

100%

dotace MV ČR

78 000 Kč

65,51%

podíl obce na financování projektu

29 560 Kč

24,83%

jiné zdroje - rodiče, zákonní zástupci

11 500 Kč

9,66%

Vytvořeno 17.10.2014 11:47:48 | přečteno 1424x | karkoskova
load