Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Prevence kriminality > Programy a projekty prevence kriminality města Šumperka
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Projekty roku 2009

Projekt podpořený státní účelovou dotací Ministerstva vnitra ČR


Projekty sociální prevence

 • Prevence kriminality v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež Rachot
  Dodavatel projektu: PONTIS Šumperk o.p.s.
  Cílem projektu bylo zaměřit se na aktivity, které jsou mimo rámec běžného chodu nízkoprahového klubu. Tyto aktivity by potom měly svým obsahem být natolik atraktivní, aby přilákaly co nejširší spektrum cílové skupiny, která by tak svůj čas netrávila na ulici, ale v bezpečí nízkoprahového klubu. Cílovou skupinu tvoří děti a mládež s rizikovými způsoby trávení volného času ve věku 1220 let. Jedná se zejména o děti, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci nebo jsou jí přímo ohroženy.
  Jednalo se o:
  - kroužek Hip-Hop
  - kroužek keramiky
  - nákup hudebních potřeb nutných k realizaci veřejných vystoupení
  - zakoupení vybavení pro realizaci sportovní činnosti, pořádání turnajů, sportovních her
  - realizaci interaktivních besed na témata, která jsou atraktivní pro naši cílovou skupinu

Nad rámec projektu podpořeného státní účelovou dotací Ministerstva vnitra ČR město Šumperk v roce 2009 realizovalo další projekty prevence kriminality


Projekty sociální prevence

 • Služba pro nezletilé, u kterých se vyskytl problém s užíváním nelegálních návykových látek
  Dodavatel projektu: PONTIS Šumperk, o.p.s.
  Cílem projektu je odklon dětí a dospívajících od experimentování s nelegálními návykovými látkami a tím spojenými riziky jejich dalšího vývoje a chování. Cílem je snížit rizikové a nežádoucí chování a zabránění sociálnímu a zdravotnímu propadu nezletilých uživatelů nelegálních návykových látek.
 • Bezpečné šumperské školy
  Dodavatel projektu: Město Šumperk
  V první fázi tohoto projektu proběhl v měsíci listopadu a prosinci 2009 na šumperských základních školách průzkum zaměřený na zmapování situace rizikových chování.
  Průzkum tohoto rozsahu a zaměření je svého druhu jedinečný. Cílem je zmapovat výskyt takových palčivých problémů, jakými jsou např. šikana nebo návyková chování u šumperských dětí a také zmapovat způsoby trávení jejich volného času. Realizovaný průzkum bude rozhodující pro další směřování péče o třídní kolektivy, pro tvorbu dalších strategií působení odborníků na školách, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a rozvoje efektivní prevence rizikových chování na místních školách.
  Průzkum se uskuteční formou dotazníkového šetření v 5., 7. a 9. třídách. Dotazník je rozdělen do třech částí. První se snaží zmapovat způsoby trávení volného času žáků, druhá část se zabývá kvalitou prostředí ve třídě, vztahy mezi spolužáky, agresivitou a šikanou v třídních kolektivech a třetí část je zaměřená na drogovou problematiku.
  ikona souboruZávěrečná zpráva.
Projekty situační prevence
 • Kamerový monitorovací systém
  Dodavatel projektu: Městská policie Šumperk
  Cílem tohoto projektu byla modernizace stávajícího kamerového monitorovacího systému Městské policie v Šumperku získání kvalitního záznamového zařízení ke zpracování a uchování dat a výměna 2 kamer za moderní kamery typu DOME na nám. Svobody a na ul. Jesenické v Šumperku.
Informace pro občany
 • Vzdělávání-Informace-Prevence V. I. P. 2009
  Dodavatel projektu: Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Vila Doris
  Hlavním cílem projektu je zlepšení informovanosti laické i odborné veřejnosti o preventivních aktivitách, o existujících prostředcích pomoci při řešení problémů souvisejících se sociálně-patologickými jevy u dětí, mládeže a informace o dění v této oblasti ve městě.
  V roce 2009 bylo připraveno, vydáno a rozesláno celkem 10 čísel ZPRAVODAJE měsíčníku, s přílohou Info servis 2009, pro školy a školská zařízení:
  č. 1 Mládež, trestná činnost a prevence Policie ČR v okrese Šumperk
  č. 2 Co udělat ve škole, abychom jistě vypěstovali prostředí pro rozbujení šikany
  č. 3 Nový metodický pokyn platný od ledna 2009
  č. 4 Využití služebního psa na vyhledávání omamných a psychotropních látek
  č. 5 Seminář pracovní setkání školních metodiků prevence
  č. 6 Co je Kvantová psychologie
  č. 9 Důležité sdělení ohledně financování projektů ve školním roce 2009/2010
  č. 10 Ježdění na In-linech
  č. 11 Projekt „Cestička k úspěchu“
  č. 12 Mapování situace rizikových chování na šumperských školách
  ZPRAVODAJ je ke stažení na stránkách www.doris.cz, položka "Ke stažení / Zpravodaj".
Vytvořeno 31.3.2010 10:44:49 - aktualizováno 2.9.2010 15:00:24 | přečteno 2925x | hrachovina
load