Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Prevence kriminality > Programy a projekty prevence kriminality města Šumperka
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Projekty roku 2008

Projekty sociální prevence:
 1. Bydlím a pracuji
  Dodavatel projektu: Armáda spásy  Centrum sociálních služeb
  Cílem projektu bylo posílení prevence kriminality u osob bez přístřeší formou:
  Dovybavení noclehárny uzamykatelnými šatními skříňkami. Noclehárna tak poskytuje kvalitnější službu díky možnosti uložit si osobní věci do uzamykatelných skříněk. V přímém důsledku projektu i při současném navýšení obložnosti noclehárny od doby pořízení šatních skříněk nemusela Armáda spásy řešit krádež v prostorách pokojů noclehárny mezi cílovou skupinou.
  Podpora pracovních aktivit uživatelů služeb azylového domu, které eliminují riziko propadu do bezdomovectví či jiného rizikového způsobu života. V rámci těchto aktivit se trvale celkem střídalo 11 uživatelů azylového domu a jedna osoba po dobu prvních 3 měsíců. Pracovní aktivity byly započaty k 1. 7. 2008 a do 31. 12. 2008 bylo odpracováno celkem 1953 hodin provozu kuchyně v rámci pracovních aktivit.

 2. Rachot a prevence kriminality
  Dodavatel projektu: PONTIS Šumperk, o.p.s.
  Projekt byl zaměřen na pořízení nového vybavení pro realizaci činnosti nízkoprahového klubu. Zejména se jednalo o dovybavení hudební zkušebny, vybavení audiovizuálního centra a zakoupení nových atraktivních her. Hlavním cílem projektu je zatraktivnit nabídku nízkoprahového klubu, zkvalitnit prožívání dětí, které klub navštěvují a především rozvinout další dovednosti u těchto dětí. Rozšíření nabídky a rozvoj dovedností má především sloužit k prevenci sociálně patologických jevů vyskytujících se u cílové skupiny. Celkový pozitivní dopad projektu lze spatřovat v tom, že se i nadále daří systematicky pracovat s dětmi a mládeží ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Informace pro občany:
 1. Vzdělávání - Informace - Prevence V. I. P. 2009
  Dodavatel projektu: Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Vila Doris
  Projekt byl koncipován jako informační servis pro pedagogy ve městě Šumperk. Po dobu pěti měsíců vycházel ve ZPRAVODAJI materiál, který na konkrétních oblastech ukazoval šíři prevence negativních jevů:
  - Sociální klima školní třídy a problémy kázně;
  - Co by měl vědět každý pedagog o prevenci;
  - Sociálně-patologické jevy dětí, žáků a studentů z hlediska dětského lékaře;
  - Sociálně-patologické jevy dětí, žáků a studentů z hlediska školských a zdravotnických zařízení;
  - Mládež, trestná činnost a prevence Policie ČR v okrese Šumperk
  ZPRAVODAJ je ke stažení na stránkách www.doris.cz, položka "Ke stažení / Zpravodaj".
Obligatorní položka 
 1. Koncepce prevence kriminality města Šumperka na léta 20092011
  Dodavatel projektu: Město Šumperk, odbor sociálních věcí
  Cílem projektu byla podpora pro zpracování Koncepce prevence kriminality ve městě Šumperk. Na základě DPP byly zpracovány podklady pro Koncepci analýza kriminality, sociálně demografická analýza, institucionální analýza, dlouhodobé a konkrétní dílčí cíle Koncepce ve městě Šumperk na období let 20092011.
  Dále bylo podpořeno vytvoření datové vrstvy do mapového SW Mawes mapa kriminality.
Vytvořeno 23.2.2009 11:18:15 - aktualizováno 24.2.2009 13:50:28 | přečteno 3290x | hrachovina
load