Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Prevence kriminality > Programy a projekty prevence kriminality města Šumperka
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Projekty roku 1999

Projekty sociální prevence:

1)Nuda nemá šanci II. (Město Šumperk)

Předmětem projektu bylo osázení míst s větší koncentrací dětí a mládeže (sídlištní části) stoly na stolní tenis. Cílem tohoto projektu bylo nabídnout cílové skupině dětí a mládeže, ale i obyvatelům města další možnost, jak trávit volný čas.

2) Úprava sídlištního hřiště K.H. Máchy (Město Šumperk)

Úprava stávajícího velmi využívaného sídlištního hřiště v blízkosti základní školy. V okolí šlo o jediné sportoviště a proto je využíváno i dětmi z okolí. Cílem bylo zkvalitnit dosavadní nabídku využití volného času a ochranu dětí a mládeže před vozidly.

3) Kulturně-vzdělávací základna "Savore" (Město Šumperk)

Předmětem projektu bylo vybudovat kulturně-sociální vzdělávací základnu „SAVORE“ s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro vzdělávání a trávení volného času Romů. Základna vznikla za spolupráce a podpory romského občanského sdružení SAVORE, MěÚ, ŠÚ, OkÚ a PPP Šumperk.

Cílem projektu je zdokonalování a rozvíjení schopností, dovedností a návyků romského etnika.

Cílovou skupinou jsou nejen romské děti předškolního a školního věku, ale také jejich rodiče.

4) Nízkoprahové krizové kontaktní centrum pro rizikovou mládež konečná etapa (Domus, o.s.)

Jednalo se o dovybavení centra pro rizikovou mládež tak, aby mohlo plnohodnotně poskytovat služby (azylová část).

5) Azylové služby města Šumperk I. (Město Šumperk)

Cílem projektu bylo základním vybavením umožnit rozjezd systému služeb, které ve městě chybí a které jsou pro jeho obyvatele potřebné. V nově vznikajícím systému azylových služeb města (noclehárna, azylová ubytovna, byty na půl cesty, sociální byty a krizová lůžka) vybavit:

- základní kancelářskou technikou a nábytkem,

- základním vybavením tří kuchyněk pro klienty, společenskou místnost a kuchyňku.

6) Zařazení problémové mládeže do pracovního procesu II. (Úřad práce Šumperk)

Realizátorem projektu byl Úřad práce Šumperk a jeho předmětem byl výcvik nezaměstnané problémové mládeže zaměřený na podporu schopností potřebných pro uplatnění na trhu práce, s možností doplnění požadovaného vzdělání.

7) Pomoc ženám a dívkám v tísni II. (Poradna pro ženy a dívky v tísni)

Projekt byl zaměřen na pomoc ženám a dívkám, které se ocitly v tíživé situaci v důsledku týrání, šikanování, domácího násilí či neplánovaného těhotenství.

8) In line centrum III. (DDM - Vila Doris)

Díky tomuto projektu se podařilo dokončit vybavení in-line areálu.

9) Výchovné pobyty - psychoterapeutická skupina III. (OkÚ Šumperk)

Cílovou skupinou byly děti páchající činnost jinak trestnou, potenciální pachatelé trestné činnosti. Cílem projektu bylo především odstranění příčin negativního chování spolu s nabídkou možností využití volného času.

10) Výchovné pobyty pro děti z romských rodin (OkÚ Šumperk)

Předmětem projektu bylo pořádání víkendového pobytu a 5 denního letního pobytu pro děti z romských rodin. Pobyty byly zaměřeny na poznávání hodnot pro život ve společnosti.

Projekty situační prevence:

11) Digitální zpracování záznamu kamerového systému (MP Šumperk)

Cílem projektu bylo maximálním využitím technických možností kamerového a monitorovacího systému zefektivnit práci MP a zkvalitnit spolupráci s PČR. V rámci projektu došlo k vybavení pracoviště operátora kamerového a monitorovacího systému počítačovým příslušenstvím pro digitální zpracování dat, aby splňoval požadavky maximální efektivnosti celého systému.

12) Osvětlením k bezpečnosti obyvatel II. (Podniky města Šumperk)

Předmětem projektu bylo nasvětlení sídliště a přístupových cest k panelovým domům.

13) Bezpečné parkoviště (Podniky města Šumperk)

Nasvětlení části komunikace a chodníku k sídlišti. Tento chodník je umístěn před vstupem do mateřské školy a jeslí. Podél komunikace je umístěno také parkoviště pro osobní automobily.

Informace pro občany:

14) Informace pro občany III. (Město Šumperk)

Jednalo se o cyklus článků o prevenci kriminality s pracovníky PČR, MP, OS, referátu sociálních věcí OkÚ a protidrogové prevence.

15) Policie pro občany II. (OŘ PČR Šumperk)

Projekt navazoval na projekt z roku 1998 a měl tři části:

1. vybavení čekáren na jednotlivých pracovištích OŘ PČR ve městě Šumperk

2. zhotovení vlastních samolepek reagujících na vývoj kriminality ve městě

3. instalace „Schránky důvěry policie“

16) Kontaktní centrum Domus (Domus, o.s.)

Vyhotovení informačních letáků pro veřejnost o drogové tématice obecně, účincích i nebezpečích drog, vlastní prezentace práce centra.

17) Informační leták PPP (PPP Šumperk)

Cílem projektu byla informace pro veřejnost v oblasti:

1. kontaktní místa pro drogovou problematikou,

2. centra volného času,

3. důležitá tel. čísla.

Obligatorní položka:

18) Expedice prevence 99

Vytvořeno 4.12.2008 10:49:03 | přečteno 3343x | hrachovina
load