Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Prevence kriminality > Programy a projekty prevence kriminality města Šumperka
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Projekty roku 1997

Projekty sociální prevence:

1) In line centrum (DDM Vila Doris)

Cílem projektu bylo nabídnout neorganizované mládeži možnost využití volného času prostřednictvím netradičních nových sportů. Projekt In line centra je určen především dětem a mládeži od 10 do 19 let.

2) Činnost psychoterapeutické skupiny (OÚ ref. soc. věcí)

Cílem projektu bylo odstranění negativního jednání u cílové skupiny nezletilých dětí páchajících jinak trestnou činnost nebo potenciální pachatelé. Vznik pracovní skupiny pro nezletilé děti, které se staly pachateli činnosti jinak trestné a děti, u kterých byla uložena výchovná opatření.

3) Kontaktní a poradenské středisko DOMUS (Obč. sdruž. DOMUS)

Předmětem projektu bylo dovybavení Kontaktního a poradenského centra.

4) NON STOP centrum pro mládež (Obč. sdruž. DOMUS)

Předmětem projektu bylo zřízení centra, které bude sloužit mládeži nabídkou na vyplnění volného času a tím předcházet kriminalitě těchto skupin. Cílovou skupinu tvoří mládež s rizikem páchání kriminálních činů.

5) Otevřené hřiště Temenice (Město Šumperk)

6) Veřejná sportovní zařízení v okrajových částech města - Vikýřovice (Město Šumperk)

Předmětem těchto projektů bylo zhotovení ochranného oplocení u otevřených hřišť zabraňující úniku míčů mimo sportoviště na frekventovanou vozovku a do zahrad.

Cílem obou projektů bylo umožnit neorganizované mládeži, především z řad Romů, využívat volný čas prostřednictvím tradičních sportů jako je kopaná, odbíjená, košíková.

Projekty situační prevence:

7) Kamerový monitorovací systém města (MP Šumperk)

Předmětem projektu bylo zakoupení kamerového monitorovacího systému a jeho instalace v kritických místech města. Cílem tohoto projektu je snížení míry kriminality ve sledovaných částech města.

8) Operativní vyhodnocování kriminality ve městě (PČR)

Realizátorem projektu bylo OŘ Policie ČR Šumperk a předmětem projektu bylo dovybavení výpočetní technikou. Cílem projektu je operativní vyhodnocování kriminality, pátrání po osobách a vozidlech přímo při venkovním výkonu služby.

Informace pro občany:

9) Informace pro občany (Město Šumperk)

Cyklus článků o prevenci kriminality s pracovníky ČP, Okresního úřadu vyšetřování, soudu, soc. kurátory a protidrogové prevence včetně televizních reportáží. Cílem projektu byla primární prevence zprávy, reportáže, rozbory, příčiny kriminality ve městě a možná prevence. Cílem pak bylo zvýšení informovanosti obyvatel o možnostech ochrany proti nejčastěji se vyskytující kriminalitě.

Obligatorní položky:

10) VPT pro manažera

11) Sociologický průzkum vnímání pocitu bezpečnosti občanů

12) Vzdělávací program pro manažery KSP

Vytvořeno 4.12.2008 10:49:10 | přečteno 3281x | hrachovina
load