Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Prevence kriminality > KPP – Komplexní preventivní program
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

KPPŠ 2016/2017

„Komplexní preventivní program Šumperk“ (dále jen KPPŠ) pro šk. rok 2016/2017 je preventivní program zaměřený na žáky 5. až 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia, jehož cílem je předcházení rizikovému chování v třídních kolektivech.


ikona souboruVyhodnocení Programu KPPŠ 2016/2017


Komplexní preventivní program Šumperk 2016/2017

KPPŠ pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY

MěÚ Šumperk

PPP a SPC Ol. kraje, pracoviště Šumperk

Poradna zdraví

ABATOP, o.s.

Český červený kříž

1. tř.

8. Úraz není náhoda

9. Neboj se první pomoci?
(1. - 4. třídy)

2. tř.

10.  Zdravá výživa

3. tř.

4. tř.

5. tř.

1. Práva a povinnosti nezletilých dětí

2. Kouření - vznik závislostí a její důsledky

11.  Umíš i ty poskytnout první pomoc?

6. tř.

3. Klima v naší třídě

4. Kyberšikana

12.  První pomoc není věda
(6. – 9. tř.)

7. tř.

5. Poruchy příjmu potravy

13.  Dospívání, zázrak života

8. tř.

6. Mám 15 let, co to pro mě znamená?

14.  HPV
(8. – 9. tř.)

9. tř.

7. Rizikové sexuální chování

KPPŠ pro STŘEDNÍ ŠKOLY

PPP a SPC Ol. kraje, pracoviště Šumperk

Poradna zdraví

Český červený kříž

1. roč.

15.  Jak se učit na SŠ

16.  Poruchy přijmu potravy
(1. - 4. ročník)

17.  Rizikové sexuální chování
(1. - 4. ročník)

18.  Základy první pomoci
(1. - 4. ročník)

2. roč.

3. roč.

4. roč.Žlutě j
sou označeny besedy Základního vzdělávacího bloku KPPŠ 2016/2017, besedy č. 17
Modře jsou označeny besedy Rozšiřující nabídky KPPŠ 2016/2017 pro ZŠ; besedy č. 8–14
Zeleně jsou označeny besedy Rozšiřující nabídky KPPŠ 2016/2017pro SŠ; besedy č. 15–18

Základní vzdělávací blok

Podmínkou odebrání besed je vyplnění a odeslání závazné přihlášky a dodržování podmínek realizace programu. Přihlášené školy odeberou všech 7 interaktivních přednášek zařazených do tohoto bloku.
Termíny realizace přednášek je nutné domlouvat v souladu s časovým rozvrhem realizace jednotlivých přednášek s dostatečným časovým předstihem.
Vzhledem k pracovní vytíženosti lektorů, doporučujeme kontaktovat přednášející nejprve e-mailem.
- ikona souboruPřihláška ke KPPŠ 2016/2017
- ikona souboruPodmínky realizace programu KPPŠ 2016/2017
- ikona souboruZákladní vzdělávací blok KPPŠ 2016/2017
- ikona souboruKontakty na lektory

ikona souboruRozvrh KPPŠ 2016/2017 pro školy

Rozšiřující nabídka pro ZŠ a SŠ

Besedy zařazené do rozšiřující nabídky, která je nad rámec základního vzdělávacího bloku, realizuje škola dle svého uvážení. Škola si realizaci besed domlouvá přímo s lektory v průběhu celého školního roku (na tyto besedy se nevztahuje rozvrh Základního vzdělávacího bloku KPPŠ 2016/2017). Kontakty na lektory jsou uvedeny v propozicích u jednotlivých besed.
Besedy mohou realizovat také školy, které se nepřihlásily do KPPŠ 2016/2017.
Základní školy:
Střední školy:
Vytvořeno 1.9.2016 11:51:01 - aktualizováno 8.8.2017 11:17:55 | přečteno 947x | karkoskova
load