Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Prevence kriminality > KPP – Komplexní preventivní program > KPPP 2011/2012
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Evaluace programu KPPP 2011/2012

KPPP je na místních školách realizován již po dobu několika školních roků, a proto považujeme za nutné jeho dosavadní realizaci vyhodnotit. V rámci evaluace doposud realizovaných ročníků programu byly vyhodnocovány výstupy získané z vyplněných evaluačních dotazníků jak ze strany ikona souboruškol, tak ze strany přednášejících ikona souboruorganizací.

Všechny konkrétní návrhy na změny byly projednány na setkání zástupců přednášejících organizací dne 17. srpna 2011, dohodnuty byly tyto konkrétní změny programu pro školní rok 2011/2012:

ü  přítomnost pedagoga školy při besedě

na každé besedě bude přítomen nejlépe třídní učitel, nebude-li to možné, pak vyučující, který třídu zná a má se žáky vybudován bližší vztah;

po dobu celé přednášky bude přítomen 1 učitel (učitelé se nebudou po hodině střídat);

ü  zpětná vazba (zhodnocení konkrétní besedy) pro školu

krátká evaluace – předání informací škole – po každé proběhlé besedě pro školy zajistí zejména učitel, který bude přednášce přítomen; zpětnou vazbu poskytne i lektor, který kromě svého pohledu může nabídnout i možnosti případné další péče o třídní kolektiv nebo o konkrétní jedince (nabídka ostatních služeb dané organizace, příp. kontakty na jiné odborníky);

ü  nová témata

Jaká nebezpečí může skýtat PC: ihned po absolvování vzdělávání v oblasti e-bezpečí bude ze strany PPP Ol. kraje přednáška do KPPP zařazena (kyberšikana, bezpečné chování na sociálních sítích, apod.);

Dopravní výchova – chodci a cyklisté v silničním provozu: PČR - přednáška pro 5. třídy, přednášku je možné zařadit pouze po domluvě předem a pouze místo přednášky „Policie ČR a Integrovaný záchranný systém se představuje“;

ü  nová cena přednášek

organizace Pontis Šumperk o.p.s. a Poradna pro ženy a dívky budou od dalšího školního roku přednášet za cenu 450,- Kč/1 besedu (lektorné, materiál, cestovné);

Ostatní organizace přednášejí nadále zdarma;

ü  supervize a zvyšování odbornosti přednášejících

jednou z priorit aktualizovaného KPPP je zajistit finanční prostředky na supervizi přednášejících a na jejich vzdělávání – z důvodu zajištění co nejvyšší kvality přednášek;

ü  pravidelné setkávání se týmu přednášejících organizací

2x během školního roku (leden, červen) – sdělování pozitiv, negativ spojených s realizací; návrhy na změny ze stany jak přednášejících, tak i škol.

Školy tak budou mít možnost se vyjadřovat k probíhající realizaci KPPP častěji, pravidelně, nebo prostě okamžitě, jakmile budou mít tuto potřebu – podněty bude sbírat Bc. Slavěna Karkošková, e-mail. slavena.karkoskova@sumperk.cz;

ü  web KPPP 2011

od listopadu 2011 vznikne nový web (zaměřený nejen na vše kolem KPPP 2011, ale na veškerou primárně preventivní přednáškovou činnost místních organizací) na stránkách MěÚ, prevence kriminality, kde budou školám přístupny informace konkrétně o:

· přednášejících organizacích;

· lektorech;

· konkrétních besedách KPPP;

· organizaci KPPP, čas. plán, ostatní podmínky;

· další nabídce přednášejících organizací (nabídka dalších přednášek nad rámec KPPP);

· nabídce dalších primárně preventivních aktivit ostatních místních organizací;

ü  garance a organizace programu

· garance pro realizaci KPPP – MěÚ Šumperk, prevence kriminality, Bc. Slavěna Karkošková

· organizace programu - MěÚ Šumperk (Bc. Slavěna Karkošková) a PPP Ol. kraje (PhDr. Drahomíra Jansová, Mgr. Anna Muratidisová);

ü  Pro další školní roky – jakmile to bude v možnostech konkrétních organizací, bude program připraven i pro mladší ročníky (1. stupeň ZŠ).

Vytvořeno 17.8.2012 8:51:02 | přečteno 2368x | karkoskova
load