Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Prevence kriminality > KPP – Komplexní preventivní program
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

KPPP 2011/2012

Do programu KPPP 2011/2012 je pro tento šk. rok zařazeno celkem 10 přednášek.

MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, odd. sociálně-právní ochrany a prevence
Lautnerova , 787 01 Šumperk

Téma:Právo a děti
Cílová skupina:5. ročníky 
Kontaktní osoba:sociální pracovníci odd. sociálně-právní ochrany a prevence
Tel.:583 388 + kl. 953, 902, 905, 904, 954, 955, 952
E-mail:ve tvaru: jmeno.prijmeni@sumperk.cz viz kontakty.
ObsahS ohledem na věk dětí vysvětlit základní pojmy týkající se práva v ČR. Formou her a dalších aktivit přiblížit dětem systém práva a právního řádu.
Úvod do problematiky domácího násilí. Obeznámit děti s prací oddělení soc. právní ochrany a prevence.
Finanční náklady přednášky jsou zdarma
TémaJak se nestát pachatelem trestného činu? Začínám dospívat – co na to naše právo?
Cílová skupina:7. ročníky
Kontaktní osoba:kurátoři odd. sociálně-právní ochrany a prevence
Tel.:583 388 + kl. 956, 908, 906
E-mail:ve tvaru: jmeno.prijmeni@sumperk.cz viz kontakty.
ObsahObjasnit dětem pojem přestupek, trestný čin. Základní vysvětlení vybraných §§ z přestupkového a trestního práva.
Vysvětlení pojmů dohled nad výchovou dítěte, ústavní výchova, předběžné opatření, SVP.
Upřesnit věkovou hranici trestní odpovědnosti, s následnou debatou „co následuje po zjištění pachatele trestného činu?“. Problém zvaný „šikana“.
Finanční náklady přednášky jsou zdarma


Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk

Husitská 12, 787 01 Šumperk

Téma:

Klima v naší třídě

Cílová skupina:7. ročníky 
Kontaktní osoba:Mgr. Anna Muratidisová 
Tel.:583 215 279 
 E-mail:anna.muratidu@email.cz
ObsahCo je to klima třídy, jak je možné ho ovlivňovat a měnit. Okolnosti podporující negativní vztahy ve třídě. Sociální role v třídním kolektivu.
Kdy škádlení přerůstá v šikanu?
Co je to šikana a jak ji poznáte?
Jak se zachovat a na koho se můžete obrátit?

Finanční náklady

přednášky jsou zdarma


Policie ČR, Územní odbor Šumperk
Havlíčkova 8, 787 01 Šumperk

Téma č. 1:Policie ČR a Integrovaný záchranný systém se představuje
Cílová skupina:5. ročníky
Kontaktní osoba:por. Mgr. Marie Šafářová, nprap. Bc. Josef Bednařík
Tel.:974 779 208, 974 779 209, 602 161 755
E-mail:pissu@mvcr.cz
Obsah

Obecně informovat o jednotlivých složkách IZS a případech, kdy zasahují.
Volání na tísňovou linku.
Podrobněji rozebrat práci policie, její úkoly (ilustrační video).
Vlastní bezpečnost (sám doma, sám na ulici, bezpečný internet).

Finanční náklady  přednášky jsou zdarma 

NEBO

Téma č. 2:

Dopravní výchova - chodci a cyklisté v silničním provozu

Cílová skupina:5. ročníky
Kontaktní osoba:por. Mgr. Marie Šafářová, nprap. Bc. Josef Bednařík
Tel.:974 779 208, 974 779 209, 602 161 755
E-mail:pissu@mvcr.cz
ObsahKdo je chodec?
Pravidla pro chůzi.
Viditelnost.
In-line bruslaři.
Povinnosti chodců a cyklistů.
Výbava jízdního kola.
Pravidla pro jízdu na kole.
Dopravní značky.
Finanční nákladypřednášky jsou zdarma
Téma:Trestně právní odpovědnost
Cílová skupina:9. ročníky
Kontaktní osoba:por. Mgr. Marie Šafářová, nprap. Bc. Josef Bednařík
 Tel.:974 779 208, 974 779 209, 602 161 755
 E-mail:pissu@mvcr.cz
ObsahKdo je trestně odpovědný?
Trestný čin, přestupek, provinění. Sankce.
Trestná činnost mládeže - krádeže, krádeže vloupáním, neoprávněné užívání cizí věci, poškození cizí věci. Alkohol, cigarety a drogy.
Finanční náklady  přednášky jsou zdarma


PONTIS Šumperk, o.p.s.
Kontaktní a poradenské centrum Krédo - Temenická 1, 787 01 Šumperk
Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot - Gen. Svobody 68, 787 01 Šumperk
Podmínky realizace: žáci nebo studenti jedné třídy (NE třídy sloučené)

OblastPrevence užívání návykových látek, alkoholových i  nealkoholových závislostí "Učíme se odmítat“
Téma:Učíme se odmítat
Cílová skupina:5. ročníky
Kontaktní osoba:Vladimír Přibyl, DiS
Tel.:777 716 031 (NZDM Rachot: 583 550 237, K-centrum Kréddo: 583 550 235)
E-mail:pribyl.vladimir@pontis.cz
ObsahPřednášky jsou zaměřeny zejména na oddálení prvokontaktu s návykovou látkou, hlavně cigaret a alkoholu.
Přednášky jsou doplněny o  dramatické hry, improvizace a interaktivní hry, které jsou přizpůsobeny věku dětí a zaměřeny zejména na rizika spojená s užíváním drog a odmítnutí nabízené látky.
Rozsah přednášky 2 vyučovací hodiny
Finanční náklady450,- Kč/ 1 přednáška

OblastMultikulturní výchovy
Téma:

Výchova  k toleranci

Cílová skupina:7. ročníky
Kontaktní osoba:Vladimír Přibyl, DiS.
Tel.:777 716 031 (NZDM Rachot: 583 550 237, K-centrum Kréddo: 583 550 235)
E-mail:pribyl.vladimir@pontis.cz
ObsahBeseda je zaměřena na oblast multikulturní výchovy, zejména na pochopení tolerance jako takové, odlišnosti mezi lidmi, vzájemný respekt.
Beseda je doplněna o dramatické hry, improvizace a interaktivní hry, které jsou přizpůsobeny věku dětí a zaměřeny zejména na uvědomění si rozdílů mezi lidmi a jejich přirozenosti, předsudky, pojmy apod.
Rozsah přednášky2 vyučovací hodiny
Finanční náklady450,- Kč/ 1 přednáška

OblastPrevence užívání návykových látek, alkoholových i  nealkoholových závislostí
Téma:

Nebezpečí a rizika drog

Cílová skupina:9. ročníky
Kontaktní osoba:Vladimír Přibyl, DiS.
Tel.:777 716 031 (NZDM Rachot: 583 550 237, K-centrum Kréddo: 583 550 235)
E-mail:pribyl.vladimir@pontis.cz
ObsahZvýšení veřejného povědomí o rizicích návykových látek - zaměřeno zejména na problémy spojené s užíváním návykových látek, modely léčby závislosti, otázky legislativy, specifika první pomoci u návykových látek, apod. Cílem je, aby mládež získala znalosti a dovednosti podporující zdravý životní styl a aby byla tyto informace schopna využívat i v budoucnu.
Rozsah přednášky2 vyučovací hodiny
Finanční náklady450,- Kč/ 1 přednáška


Poradna pro ženy a dívky
Farní 1, 789 01 Zábřeh

Téma:

Zázrak života

Cílová skupina:7. ročníky
Kontaktní osoba:Ludmila Pohanková, DiS.
Tel.:731 749 774
E-mail:zabreh@poradnaprozeny.cz
ObsahObjasnit plodnost ženy, plodnost muže a plodnost páru, vysvětlit různé fáze menstruačního cyklu (menstr. pravítko).
Podat přiměřenou informaci o sexualitě a lásce.
Informovat o průběhu těhotenství, o vývoji plodu – fotografie a modely plodu, co je mimoděložní těhotenství, rizikové těhotenství, potrat apod.
Možnost odpovědět na dotazy žáků a promítnutí videokazety „Ahoj, tady jsem!“
Dívky obdrží menstruační kalendáře, chlapci kalendáříky.

Finanční náklady 

450,- Kč/ 1 přednáška 

 

Téma:

Jak si nenechat ublížit!

Cílová skupina:9. ročníky
Kontaktní osoba:Ludmila Pohanková, DiS.
Tel.:731 749 774
E-mail:zabreh@poradnaprozeny.cz

Obsah

Zodpovědět si na tyto otázky: chovám se zodpovědně sám k sobě?
Vím, že mé tělo patří jenom mně?
Vím, co je sebepřijetí, sebeláska, pravá láska, partnerská láska?
Je láska a sex totéž? Znám nebezpečí pohlavních chorob, AIDS?
Jak předcházet nebezpečným situacím na schůzce, na diskotéce, při cestování.
Co je násilí ve vztahu, sexuální obtěžování, sexuální zneužívání, znásilnění apod.
Co dělat, když zažiji něco z těchto velmi nepříjemných situací.
Lépe je jim předcházet! Pozn: Nabízím i možnost jiného tématu: Antikoncepce, plánované rodičovství, Pohlavní choroby a AIDS.
Finanční náklady450,- Kč/ 1 přednáška

Rozvrh KPPP 2011/2012

5.10.2011 13:33:36 | přečteno 2078x | karkoskova | Celý článek
 

Evaluace programu KPPP 2011/2012

KPPP je na místních školách realizován již po dobu několika školních roků, a proto považujeme za nutné jeho dosavadní realizaci vyhodnotit. V rámci evaluace doposud realizovaných ročníků programu byly vyhodnocovány výstupy získané z vyplněných evaluačních dotazníků jak ze strany ikona souboruškol, tak ze strany přednášejících ikona souboruorganizací.

17.8.2012 8:51:02 | přečteno 2536x | karkoskova | Celý článek
 
Vytvořeno 2.7.2013 9:31:06 | přečteno 2392x | karkoskova
load