Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Prevence kriminality > Aktuality
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2017

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ vyhlásil ředitel odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2017.

Město Šumperk vyhlašuje výzvu k předložení žádostí o zařazení dílčího projektu do Programu prevence kriminality města Šumperka na rok 2017 (dále jen PPK Šumperk 2017). 

Žádost  o zařazení dílčího projektu do PPK Šumperk 2017 zasílejte na předepsaném formuláři
- ikona souboruformulář dílčího projektu PPK Šumperka 2017
do 16. 12. 2016 na e-mail: slavena.karkoskova@sumperk.cz

Příjemcem dotace je žadatel, kterým může být kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí. Dotace jsou určeny na projekty neinvestiční a na projekty programového financování (investiční projekty). Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další typy právnických osob, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.
Projekty budou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, a na informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Projekty plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na krajské a lokální úrovni a přispívají tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů.
Priority Programu prevence kriminality jsou:
1. Systém prevence kriminality.
2. Pomoc obětem trestné činnosti.
3. Boj proti recidivě, účinnější resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže.
4. Komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových lokalitách.
5. Nové hrozby a přístupy

Žadatelé o dotaci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2017 se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:

Pro bližší informace se můžete obrátit na Bc. Slavěnu Karkoškovou, manažera prevence kriminality - tel.: 583 388 919, e-mail: slavena.karkoskova@sumperk.cz. 

Vytvořeno 28.11.2016 16:45:28 | přečteno 433x | karkoskova
load