Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Prevence kriminality > Aktuality
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2015

Dne 31. 10. 2014 vyhlásil Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra dotační program, v rámci něhož může obec/město získat státní účelově vázané finanční prostředky pro oblast prevence kriminality na rok 2015. 

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“ (usnesení vlády č. 925) a se souhlasem ministra vnitra vyhlásil Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Program prevence kriminality na rok 2015.
Projekty budou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, na zvyšování rizika pachatele, že bude dopaden, a na informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností.

Příjemcem dotace na Program prevence kriminality na rok 2015 může být pouze kraj nebo obec. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru.
Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu však může být nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další typy právnických osob, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.

Žadatelé o dotaci na Program prevence kriminality na rok 2015 se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:

Projekty zasílejte na předepsaném formuláři P3 do středy 10. 12. 2014 
na e-mail: slavena.karkoskova@sumperk.cz

  • 2015 - ikona souboruP3 formulář dílčího projektu

Cíle Programu prevence kriminality jsou:

  • snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů,
  • snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve Strategii prevence kriminality, nebo jejich ochrana,
  • efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality,
  • komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů.


Vytvořeno 5.11.2014 15:27:22 | přečteno 861x | karkoskova
load