Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Prevence kriminality > Aktuality
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2013

29. listopadu 2012
Odbor prevence kriminality MV ČR vyhlásil výzvu k předkládání projektů v rámci Programu prevence kriminality na rok 2013.

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“ vyhlásil odbor prevence kriminality MV ČR Program prevence kriminality na rok 2013, na který budou poskytovány státní účelové dotace krajům a obcím. Příjemcem dotace na Program prevence kriminality na rok 2013 může být pouze kraj nebo obec. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další typy právnických osob, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.
Žadatelé o dotaci se musí řídit a splnit podmínky obsažené v dokumentech, jež jsou společně s textem výzvy k dispozici na webových stránkách MV ČR:
- naplňovat strategické cíle a priority a další podmínky obsažené ve ikona souboruStrategii prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015;
- postupovat podle ikona souboruZásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality v roce 2013.
ikona souboruVýzva

Projekty zasílejte na předepsaných formulářích:
ikona souboruPříloha č. 3 formulář dílčího projektu 2013;
ikona souboruPopis dílčího projektu Programu prevence kriminality na rok 2013 - Šumperk
v termínu do 31. prosince 2012 na e-mail slavena.karkoskova@sumperk.cz


Významnou prioritou pro rok 2013 určilo MV ČR projekty zaměřené na zvýšení bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí.

  • U projektů zaměřených na cílovou skupinu rizikových nebo ohrožených dětí bude nutné nově dokládat vyjádření místně příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí;
  • U projektů Asistent prevence kriminality bude nutné nově dokládat přílohu s rozvedením toho, jaká bude jeho pozice ve struktuře, kdo bude mentorem, jak bude financován před faktickým obdržením dotace, jaké budou vstupní požadavky na asistenta, způsob výběru, způsob zajištění vstupní přípravy, popis jeho oblečení a vybavení, vedení dokumentace a denních záznamů, pracovní doba, sdělování úkolů, apod.;
  • NOVĚ JE POVAŽOVÁN JAKÝKOLI DROBNÝ HMOTNÝ MAJETEK NAD 3.000,-KČ ZA INVESTICI. TUDÍŽ ADMINISTROVÁN V REŽIMU INVESTIC (ikona souborupříloha P1). Jestliže bude například projekt určen na vybavení a provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, pak bude rozdělen do dvou žádostí – A. investice obsahující např. pingpongový stůl, apod. a B. obsahující neinvestiční provozní výdaje;
  • Minimální spoluúčast žadatele zůstává, tedy 10% z celkových nákladů projektu.
Vytvořeno 2.12.2012 23:30:17 - aktualizováno 5.12.2012 10:31:09 | přečteno 1810x | karkoskova
load