Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Prevence kriminality > Aktuality
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ a se souhlasem ministra vnitra vyhlásil ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020.

Žadatelem a příjemcem dotace je město Šumperk. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu Programu prevence kriminality města Šumperka na rok 2020 (dále jen PPK 2020 – Šumperk) může být také nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace či další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.

Město Šumperk vyhlašuje výzvu pro předkládání žádosti o zařazení dílčího preventivního projektu do PPK 2020 – Šumperk. Žádost zasílejte na ikona souborupředepsaném formuláři do 15. ledna 2020 na e-mail: slavena.karkoskova@sumperk.cz.

Zpracovatelé dílčích preventivních projektů se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené :
Projekty budou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, a na informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na krajské a lokální úrovni a přispívají tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů. Dotace jsou určeny na investiční a na neinvestiční projekty.
Dotace pro rok 2020 umožní žadatelům poprvé předkládat i projekty protidrogové prevence, a to v souladu s Národní strategií prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027“ schválenou usnesením vlády ČR č. 329 ze dne 13. května 2019, tzn. budou podporovány aktivity krajů a obcí, jako jsou tvorba analýz, síťování partnerů a vzdělávání vlastních zaměstnanců v oblasti protidrogové prevence vztahující se k jejich území.

Dotaci nelze poskytnout na:

  • projekty z oblasti prevence kriminality na primární úrovni na školách a školských zařízeních (tyto projekty jsou zajišťovány v rámci dotačních titulů MŠMT),
  • projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti v dopravě,
  • projekty na ochranu měkkých cílů, pro které jsou na r. 2020 vyhlášeny samostatné dotační tituly/výzvy,
  • kamery a kamerové systémy uvnitř budov a objektů či mimo veřejné prostory,
  • provoz, OPPP a vybavení fungujících a zavedených nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, volnočasových klubů apod.
  • workoutové, parkurové či posilovací prvky pro vybavení hřišť, lanová centra či lezecké stěny, skateparky, dětská hřiště a hrací prvky pro předškolní mládež
Vytvořeno 12.12.2019 11:26:04 | přečteno 158x | karkoskova
load