Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Prevence kriminality > Aktuality
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ a se souhlasem ministra vnitra vyhlásil ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019.

Příjemcem dotace je město Šumperk. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu Programu prevence kriminality města Šumperka na rok 2019 (dále jen PPK 2019 – Šumperk) může být také nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace či další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.

Město Šumperk vyhlašuje výzvu pro předkládání žádosti o zařazení dílčího preventivního projektu do PPK 2019 – Šumperk. Žádost zasílejte na předepsaném formuláři do 14. ledna 2019 na e-mail: slavena.karkoskova@sumperk.cz.
 • ikona souboruformulář „2019_P2_Strukturovaný popis projektu“ 

Zpracovatelé dílčích preventivních projektů se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené

Priority Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019 jsou
 • systém prevence kriminality,
 • pomoc obětem trestné činnosti,
 • boj proti recidivě, účinnější resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže,
 • komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových lokalitách,
 • nové hrozby a přístupy (boj proti kyberkriminalitě, ochrana měkkých cílů, kriminalita páchaná na seniorech, nové přístupy v prevenci majetkové kriminality ad.).
Projekty budou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, a na informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru.

Dotaci nelze dle Zásad čl. 3 poskytnout, mimo jiné, na 
 • projekty z oblasti prevence kriminality na primární úrovni na školách a školských zařízeních,
 • projekty protidrogové prevence,
 • projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti v dopravě,
 • projekty na ochranu měkkých cílů,
 • kamery a kamerové systémy uvnitř budov a objektů mimo veřejné prostory,
 • workoutové, parkurové či posilovací prvky pro vybavení hřišť, lanová centra či lezecké stěny, skateparky, dětská hřiště a hrací prvky pro předškolní mládež.

Pro bližší informace se můžete obrátit na Bc. Slavěnu Karkoškovou, manažerku prevence kriminality – tel.: 583 388 919, e-mail: slavena.karkoskova@sumperk.cz.

Vytvořeno 14.12.2018 13:57:07 | přečteno 259x | karkoskova
load