Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Prevence kriminality > Aktuality
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ vyhlásil ředitel odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018, včetně podpory projektu Bezpečnostní dobrovolník.

Město Šumperk vyhlašuje výzvu k předložení žádostí o zařazení projektů do Programu prevence kriminality města Šumperka na rok 2018 (dále jen PPK Šumperk 2018). Příjemcem dotace je žadatel, tedy město Šumperk, faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další typy právnických osob.

Žádost  o zařazení projektu do PPK Šumperk 2018 zasílejte na předepsaném formuláři do 19. 1. 2018 na e-mail: slavena.karkoskova@sumperk.cz

Projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, a na informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na krajské a lokální úrovni a přispívají tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů. Dotace jsou určeny na investiční a na neinvestiční projekty.

Priority Programu prevence kriminality jsou:

  • Systém prevence kriminality
  • Pomoc obětem trestné činnosti
  • Boj proti recidivě, účinnější resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže
  • Komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových lokalitách
  • Nové hrozby a přístupy (boj proti kyberkriminalitě, ochrana měkkých cílů, kriminalita páchaná na seniorech, nové přístupy v prevenci majetkové kriminality ad.)

Žadatelé o dotaci Programu PK 2018 se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:

Dotaci nelze dle Zásad čl. 3 poskytnout, mimo jiné, na projekty:

  • z oblasti prevence kriminality na primární úrovni na školách a školských zařízeních
  • protidrogové prevence
  • zaměřené na zvýšení bezpečnosti v dopravě

Pro bližší informace se můžete obrátit na Bc. Slavěnu Karkoškovou, manažera prevence kriminality - tel.: 583 388 919, e-mail: slavena.karkoskova@sumperk.cz.

Vytvořeno 19.12.2017 10:26:33 | přečteno 484x | karkoskova
load