Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Prevence kriminality > Aktuality
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Krajské dotační programy 2018

Olomoucký kraj vyhlásil dotační tituly pro sociální oblast na rok 2018 - Podpora prevence kriminality, Podpora integrace romských komunit, Podpora prorodinných aktivit a Podpora aktivit směrujících k sociálnímu začleňování.

Dotace z krajského rozpočtu jsou poskytovány v souladu s prioritami krajské samosprávy a ve shodě se záměry Rady Olomouckého kraje pro období 2016-2020. Cílem poskytování dotací je rozvoj Olomouckého kraje a uspokojování všestranných potřeb jeho obyvatel.
Příjem žádostí je stanoven v období od 22. 1. 2018 do 4. 2. 2018. 

Podpora prevence kriminality

v rámci tohoto dotačního titulu mohou žádat:
 • obce a dobrovolné svazky obcí o finanční podporu zejména na zřízení, rozšíření a modernizace kamerových dohlížecích systémů; zřízení, rozšíření a modernizace zabezpečovacích a vyhodnocovacích systémů; zřízení, rozšíření a modernizace zabezpečovacích mříží; zřízení, rozšíření a modernizace osvětlení; zřízení, rozšíření a modernizace oplocení (investiční projekty). 
 • nestátní neziskové organizace o finanční podporu na realizaci akce nebo činnosti zaměřené na kyberkriminalitu, kyberšikanu, kyberstalking a další nebezpečné jevy v prostředí sociálních sítí nebo zaměřené na realizaci probačních či resocializačních programů pro dětské a mladistvé delikventy (prvopachatele), kteří se dopustili činu jinak trestného, páchají přestupkové jednání nebo vykazují závadové asociální chování (neinvestiční projekty).
 • pravidla dotačního titulu
Pro zájemce o dotace je připraven informační seminář, v rámci něhož budou prezentovány nejen zadávací podmínky, administrativní povinnosti a okruhy podporovaných oblastí, ale i technické parametry bezpečnostních kamer, jejich rozlišení, možnosti a využitelnosti. 
Seminář se uskuteční dne 11. 1. 2018 od 9:00 hodin v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje. Pro závazné přihlášení je nutné se registrovat na e-mail: m.polacek@kr-olomoucky.cz.

Podpora integrace romských komunit

 • z tohoto dotačního titulu mohou právnické osoby (zejména nestátní neziskové organizace) žádat o finanční podporu v rámci akcí a projektů směřujících na podporu komunitní sociální práce. 
 • Pravidla dotačního titulu
Pro zájemce o dotace je připraven informační seminář, který se uskuteční dne 9. 1. 2018 od 9:00 hodin v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje. Pro závazné přihlášení je nutné se registrovat na e-mail: m.miklendova@kr-olomoucky.cz.

Podpora prorodinných aktivit

z tohoto dotačního titulu mohou žádat fyzické a právnické osoby (zejména nestátní neziskové organizace a obce Olomouckého kraje) o finanční podporu na akce a projekty
 • center pro rodinu, mateřských a rodinných center zaměřené na podporu fungování a soudržnosti rodin
 • inovativního charakteru zaměřené na systematickou a kontinuální přímou práci s rodinami, za účelem podpory mezigeneračního soužití a vytváření příležitostí pro setkávání generací a aktivity podporující zapojování rodin do života komunity
 • pro rodiny zahrnující komplexní a kontinuální práci s rodinou
 • zaměřené na podporu a osvětu náhradního rodičovství a aktivity vedoucí k zřízení a vybavení jednoho místa v obci – Rodinného koutku, které bude určeno rodinám s malými dětmi, seniorům nebo oběma skupinám společně
 • Pravidla dotačního titulu
Pro zájemce o dotace je připraven informační seminář, v rámci něhož budou prezentovány zadávací podmínky, administrativní povinnosti a okruhy podporovaných oblastí. 
Seminář se uskuteční dne 12. 1. 2018 od 9:00 hodin v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje. Pro závazné přihlášení je nutné se registrovat na e-mail: l.brlkova@kr-olomoucky.cz.

Podpora aktivit směrujících k soc. začleňování

z tohoto dotačního titulu mohou žádat fyzické a právnické osoby o finanční podporu na jednorázové nebo pravidelně opakující se akce/projekty zaměřené na:
 • sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení
 • činnost nestátních neziskových organizací působících v sociální oblasti, jejichž hlavním posláním je hájení zájmů osob znevýhodněných v různých oblastech života či ohrožených sociálním vyloučením
 • zvýšení pracovního uplatnění osob se ztíženým postavením na trhu práce
 • vzdělávání, informace a osvětu v oblasti sociální
 • pravidla dotačního titulu
Pro zájemce o dotace je připraven informační seminář, který se uskuteční dne 9. 1. 2018 od 9:00 hodin v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje. Pro závazné přihlášení je nutné se registrovat na e-mail: m.miklendova@kr-olomoucky.cz


Vytvořeno 21.12.2017 11:41:55 | přečteno 358x | karkoskova
load