Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Prevence kriminality > Aktuality
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Krajské dotace a příspěvky - 2016

Dotace z krajského rozpočtu jsou poskytovány v souladu s Programovým prohlášením Rady Olomouckého kraje a dalšími rozvojovými dokumenty Olomouckého kraje. Cílem poskytování dotací je rozvoj našeho kraje a uspokojování všestranných potřeb jeho obyvatel.

Žádosti jsou přijímány od 21. 1. 2016 do 19. 2. 2016. Formulář žádosti, pravidla a další dokumentace vztahující se k vyhlášenému dotačnímu titulu jsou k dispozici zde.

Dotační program pro sociální oblast se 4 dotačními tituly: 
 1. Podpora prevence kriminalitypodpora akcí/projektů z oblasti situační prevence směřujících ke zvýšení bezpečnosti obyvatel Olomouckého kraje, prevenci majetkové kriminality, vandalismu a souvisejících sociálně patologických jevů. V rámci tohoto dotačního titulu mohou o dotaci žádat obce a dobrovolné svazky obcí. 
 2. Podpora integrace romských komunit - podpora akcí/projektů směřujících k sociálnímu začleňování a prevenci sociálního vyloučení příslušníků romských komunit na území Olomouckého kraje. V rámci tohoto dotačního titulu mohou fyzické a právnické osoby (zejména nestátní neziskové organizace)  žádat o dotaci na:
 • podpora komunitní sociální práce
 • podpora výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a mládež
 • Podpora prorodinných aktivitpodpora akcí/projektů z oblasti prorodinné politiky určených k rozvoji partnerských vztahů, rodičovských kompetencí, služeb prosazujících zdravý životní styl, výchovu k odpovědnosti, mezigenerační soužití a zaměřených na podporu náhradní rodinné péče.V rámci tohoto dotačního titulu mohou fyzické a právnické osoby (zejména nestátní neziskové organizace)  žádat o dotaci na akce a projekty:
  • center pro rodinu, mateřských a rodinných center zaměřené na podporu fungování a soudržnosti rodin;
  • na zavádění inovativních postupů a metod do přímé práce s rodinami na posílení vícegeneračních vazeb v rodině (děti, rodiče, prarodiče);
  • pro rodiny zahrnující komplexní práci s rodinou za účelem podpory její stability, osvětové a vzdělávací aktivity pro rodiče pečující o děti, za účelem prosazení zdravého životního stylu a prevence sociálního vyloučení, a to včetně osvěty a propagace významu rodiny;
  • zaměřené na podporu a osvětu náhradního rodičovství včetně podpory zájemců o náhradní rodinnou péči.
 • Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování - podpora akcí/projektů směřujících k sociálnímu začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením zejména z  důvodu věku, zdravotního stavu nebo způsobu života, podpora veřejně prospěšné činnosti v oblasti sociální na území Olomouckého kraje. V rámci tohoto dotačního titulu mohou fyzické a právnické osoby žádat o dotaci na:
  • jednorázové nebo pravidelně opakující se akce/projekty zaměřené na sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení;
  • činnost nestátních neziskových organizací působících v sociální oblasti, jejichž hlavním posláním je hájení zájmů osob znevýhodněných v různých oblastech života či ohrožených sociálním vyloučením;
  • akce/projekty směřující ke zvýšení pracovního uplatnění osob se ztíženým postavením na trhu práce;
  • akce/projekty zaměřené na vzdělávání, informace a osvětu v oblasti sociální.
  Vytvořeno 3.2.2016 15:46:48 | přečteno 489x | karkoskova
  load