Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Změny v registru vozidel platné od 1.1.2015

Upozorňujeme občany na změny zákona č. 56/2001 Sb., které podstatně mění způsob vedení registru vozidel a dotknou se většiny majitelů vozidel. Dne 01.01.2015 nabývá účinnosti zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb. a další související zákony

Některé důležité změny zákona č. 56/2001 Sb.:

  • místní příslušnost úřadu bude určená podle místa bydliště původního provozovatele nebo sídla firmy, tzn. že i „kompletní“ převod vozidla na nového provozovatele proběhne na městském úřadu nebo magistrátu, v jehož správním obvodu má sídlo nebo bydliště původní provozovatel;
  • při změně vlastníka se registrační značka nebude měnit;
  • při zápisu nového vlastníka vozidla nebo provozovatele bude nutná v případě nepřítomnosti některého z účastníků této změny plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem;
  • tzv. polopřevody vozidel (odhlášky) již nebudou prováděny, zápis nového vlastníka bude muset proběhnout do 10 pracovních dnů od převodu nebo přechodu vlastnického práva (např. zakoupení vozidla), přitom platnost protokolu o evidenční kontrole je omezena na 14 dní;
  • u vozidel, která jsou v tzv. polopřevodu na nového vlastníka bude povinnost zapsat nového vlastníka nejpozději do 30.6.2015, v případě nesplnění této povinnosti bude vozidlo po tomto datu považováno za zaniklé a nebude ho možné již znovu zapsat do registru; 
  • změní se terminologie, dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel (tzv. depozit) bude nově „vyřazení vozidla z provozu“ na dobu maximálně 12 měsíců, trvalé vyřazení z registru silničních vozidel bude nově „zánik vozidla“;
  • bude-li trvat vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích měsíců, bude vlastník vozidla povinen bez zbytečného odkladu oznámit, kde je vozidlo umístěno a účel jeho využití; bude se to týkat i vlastníků vozidel vyřazených z provozu k 1.1.2015 méně jak 18 měsíců (od 1.7.2013 do 31.12.2014), u kterých lhůta, po které budou povinni podat oznámení o místě a účelu využití vozidla, uplyne dne 1.1.2016; 
  • vlastníci vozidel dočasně vyřazených z registru k 1.1.2015 více jak 18 měsíců (tzn. že k dočasnému vyřazení došlo před 1.7.2013) mají povinnost podat oznámení o místě a účelu využití do konce roku 2015, při nesplnění této povinnosti bude vozidlo považováno za zaniklé a nebude ho možné již znovu zapsat do registru vozidel;
  • zákon výrazně rozšiřuje počet přestupků a správních deliktů za nesplnění povinností uvedených v zákoně č. 56/2001 Sb.
  • registrační značky na přání a třetí tabulka na nosič kol se budou vydávat až od 1.1.2016;

ikona souboruLeták Ministerstva dopravy

Vytvořeno 10.12.2014 8:38:24 - aktualizováno 19.12.2014 10:16:52 | přečteno 2425x | hrachovina
load