Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Výzva vlastníkům nemovitých kulturních památek v městské památkové zóně

Logo ministerstvo kultury

Ministerstvo kultury České republiky každoročně připravuje Program regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací. Z tohoto programu mohou vlastníci získat dotaci na obnovu nemovité kulturní památky, která stojí na území MPR nebo MPZ. O příspěvek je nutné žádat prostřednictvím městského úřadu.

Příspěvky poskytované z programu regenerace jsou účelové, mohou být použity na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoliv na modernizaci a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce investiční povahy. Dotace je především určena na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky (např. obnova fasády, repase oken, oprava říms, oprava střechy). Prostředky nelze použít zejména na výměnu oken a dveří, pokud se nenacházejí v havarijním stavu, který vylučuje jejich opravu, na modernizaci bytového fondu a zřizování nových bytových jednotek, na technické zařízení budov, projektovou dokumentaci a na kopie sochařských děl.

V Šumperku je prohlášena městská památková zóna, která zahrnuje střed města vymezený ulicemi Langrova, Okružní, Slovanská a dále Hlavní třídu, Jiráskovy sady a třídu Generála Svobody.

Žádosti na zařazení do seznamu žadatelů o příspěvek na rok 2014 se přijímají do 30.10.2013 na odboru RUI MěÚ Šumperk Jesenická 31, Bc. Beata Fischerová, kancelář č. 305, tel. č. 583 388 395.

Žádost se píše volnou formou (jméno, adresa, odhadovaná částka nákladů) a dále musí obsahovat následující přílohy:

  • závazné stanovisko orgánu státní péče,
  • u akcí obnovy s celkovými ročními náklady 1 mil. a více doložit položkový propočet nákladů (odborný odhad nákladů od projektanta nebo stavební firmy).

Závazné finanční podíly

Zdroje

Finanční podíly podle druhu vlastnictví

města

FO, PO

církve

Prostředky vlastníka

min. 50%

min. 40%

Příspěvek města

0%

min. 10%

Prostředky z Programu

max. 50%

max. 50%

Všechny aktuální dokumenty týkající se Programu regenerace naleznete na webových stránkách Ministerstva kultury:

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429

 
Vytvořeno 19.9.2013 14:36:18 | přečteno 1458x | hrachovina
load