Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Upozornění pro občany – vyřizování občanských průkazů a pasů

Dne 11. listopadu byly Senátem Parlamentu České republiky schváleny poslanecké návrhy novel zákonů o občanských průkazech a cestovních dokladech, které přinášejí významné změny ve vydávání těchto dokladů s účinností od 1. ledna 2016. V souvislosti s těmito změnami nebudou od 28. do 31. prosince přijímány žádosti o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů. Rovněž nebude možné v uvedeném období již vyhotovené doklady předávat. Důvodem je plánovaná odstávka informačních systémů Ministerstva vnitra ČR a přechod na nový technický systém (v upozornění zveřejněném v minulém čísle Zpravodaje a na webových stránkách města byl uveden termín od 15. 12. 2015, což bylo Ministerstvem vnitra z důvodu zvýšení komfortu a zkvalitňování služeb pro občany posunuto na uvedený pozdější termín).

Zásadní změnou při vydávání cestovního pasu je zrušení místní příslušnosti, což znamená, že podání žádosti o vydání cestovního pasu už nebude vázáno na trvalý pobyt občana, ale ten si může žádost podat u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Tento úřad však bude i úřadem vydávajícím, u něhož si občan musí již vyhotovený cestovní pas převzít. Pokud v žádosti projeví přání převzít si cestovní pas u jiného úřadu obce s rozšířenou působností, bude mu to umožněno, avšak po úhradě správního poplatku ve výši 100 Kč.

Od roku 2016 také zákon nově řeší vydávání cestovních pasů ve zkrácené lhůtě (tzv. „rychlovek“). Dosavadní právní úprava umožňuje vydat občanovi na jeho žádost cestovní pas ve zkrácené lhůtě do 15 dnů, který vyhotovuje místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností. Tento pas je bez strojově čitelných údajů a nosiče dat s biometrickými údaji, jeho doba platnosti je 6 měsíců. Mnozí občané spoléhali na skutečnost, že v případě potřeby jim byl uvedený pas vydán i do týdne nebo dokonce do druhého dne, či na počkání. Toto už od ledna 2016 nebude možné. Cestovní pasy ve zkrácené lhůtě (tedy lhůtě kratší než 30 dnů) budou vydávány ve lhůtě 6 pracovních dnů a vyráběny Státní tiskárnou cenin. Bude se už jednat o plnohodnotné cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a nosiči s biometrickými údaji s dobou platnosti 10 let u občana staršího 15 let a 5 let u občana mladšího 15 let. Tomu odpovídá i zvýšení správního poplatku za vydání „rychlovky“, a to na 4000 Kč pro občana staršího 15 let a 2000 Kč u občana mladšího 15 let. Doporučujeme tedy, aby si každý v dostatečném předstihu před plánovanou cestou do zahraničí zkontroloval platnost svého cestovního pasu, aby nebyl nepříjemně překvapen nebo dokonce nemusel rušit svou už zaplacenou zahraniční dovolenou.

Žádost o vydání občanského průkazu je už dnes možné podat u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností bez ohledu na místo trvalého pobytu občana. Od ledna 2016 však bude tento úřad i úřadem vydávajícím, u něhož si musí občan svůj vyhotovený občanský průkaz převzít. I zde je však možnost v žádosti o OP uvést jiný úřad obce s rozšířenou působností pro převzetí občanského průkazu, a to po úhradě správního poplatku ve výši 100 Kč. Velmi důležitou změnou ve vydávání občanských průkazů, která uleví starším spoluobčanům, je změna platnosti OP, a to u občanů starších 70 let z 10 roků na 35 let.

Vytvořeno 20.11.2015 11:57:55 | přečteno 3233x | hrachovina
load