Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Podávání žádostí OSVČ o ošetřovné bylo zahájeno

OSVČ - ošetřovné png

Od středy 1. dubna od 9:00 hodin spustilo Ministerstvo průmyslu a obchodu příjem žádostí osob samostatně výdělečně činných, které v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu nemohly vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o děti. Podání žádosti o ošetřovné lze uskutečnit prostřednictvím datové schránky, e-mailem s ověřeným podpisem nebo zasláním originálu žádosti poštou.


První výzva žádostí se týká péče o dítě v období 12. až 31. března 2020, žádosti lze podávat až do 30. dubna 2020 do 23:59 hodin.


Kdo může žádat: OSVČ na hlavní činnost, která na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

  • dítě, které navštěvuje školu nebo jiná dětské zařízení, které bylo uzavřeno na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je mladší 13 let
  • nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), pokud nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19
  • osobu, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která byla umístěna dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.


Postup pro podání žádostí:

  1. Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři (online verze).
  2. Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím:
  • datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20, 
  • e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh na adresu fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20,
  • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, obálka musí být označena „fpmpo20“.

Více na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu


V případě potřeby při vyplňování žádosti jsou žadatelům na základě jejich žádosti k dispozici obecní živnostenské úřady. Živnostenský odbor Městského úřadu Šumperk lze kontaktovat na telefonních číslech 583 388 208 a 583 388 209.

Vytvořeno 1.4.2020 10:35:40 | přečteno 449x | buchtova
load