Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Rada města Mohelnice vyhlašuje výběrové řízení na pozici
jednatel společnosti Mohelnické kulturní centrum, s. r. o.

CHARAKTERISTIKA PRACOVNÍHO MÍSTA:

 • provozní a ekonomické řízení provozu společnosti Mohelnické kulturní centrum
 • personální řízení kolektivu
 • odpovědnost za organizační zabezpečení kulturních, společenských a volnočasových akcí zařazených do programového plánu kulturního a sportovního centra
 • odpovědnost za vydávání Mohelnického zpravodaje, provoz městského kina a vysílání mohelnické televize, provozování turistického informačního centra
 • odpovědnost za smluvní záležitosti spojené s pronájmem prostor kulturního a sportovního centra pro konání akcí v prostorách kulturního a sportovního centra
 • odpovědnost za provozování krytého plaveckého bazénu
 • aktivní získávání finančních zdrojů pro realizaci kulturních a sportovních akcí z dotačních titulů vypsaných pro oblast kultury a sportu
 • tvorba strategie obchodní společnosti

MÍSTO VÝKONU PRÁCE:
Mohelnické kulturní centrum s. r. o., Lazebnická 2, 789 85 Mohelnice

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN NÁSTUPU:
01.05.2015 či dohodou dříve

NABÍZÍME:

 • zajímavou, kreativní a odpovědnou práci
 • odpovídající finanční ohodnocení

POŽADUJEME:

 • vysokoškolské vzdělání (ekonomického, právního nebo humanitního zaměření výhodou) nebo středoškolské vzdělání s praxí minimálně 5 let
 • praxe v oboru a praxe s řízením kolektivu výhodou
 • jazykové znalosti výhodou
 • organizační a řídící schopnosti
 • komunikační dovednosti
 • tvůrčí, kreativní přístup k řízení společnosti
 • časovou flexibilitu
 • trestní bezúhonnost
 • znalost práce na PC (MS Office, Outlook, Internet)
 • řidičské oprávnění sk. B

PŘEDPOKLADY:

 • státní občanství ČR, u cizího státního občana pobyt v ČR
 • dosažení věku 18 let
 • plná svéprávnost
 • bezúhonnost

NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče
 • kontaktní spojení

K PŘIHLÁŠCE PŘILOŽIT:

 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
 • písemně zpracovanou koncepci rozvoje společnosti Mohelnické kulturní centrum, s. r. o. včetně předpokladu zajištění finančních zdrojů pro její realizaci

ZPŮSOB A MÍSTO DORUČENÍ PŘIHLÁŠKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:
Písemnou přihlášku se všemi požadovanými doklady lze podat osobně prostřednictvím podatelny městského úřadu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice, a to nejpozději do 31.03.2015. Obálku označte „Výběrové řízení jednatel MKC – neotvírat“.

ZPŮSOB VÝBĚRU UCHAZEČE:
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodu zrušit, případně veškeré přijaté přihlášky odmítnout, a to kdykoliv v průběhu i po vyhodnocení výběrového řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.
Dále si vyhlašovatel vyhrazuje právo ověřit si, případně vyjasnit údaje deklarované uchazečem v přihlášce a ověřit si poskytnuté reference.
Zasláním přihlášky do výběrového řízení společně s výše požadovanými materiály dává uchazeč souhlas s využitím osobních údajů v nich obsažených pro vnitřní potřebu vyhlašovatele.
Po skončení výběrového řízení budou všechny zaslané materiály uchazeči vráceny.
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je také zveřejněno na elektronické úřední desce města Mohelnice na internetové adrese www.mohelnice.cz

V Mohelnici dne 25.02.2015

Jana Kubíčková, v. r.
místostarostka

Vytvořeno 5.3.2015 13:56:17 | přečteno 1380x | hrachovina
load