Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Oddělení sociálně právní ochrany se představuje veřejnosti

Pohovorová místnost na odboru sociálních věcí otevřená v roce 2013

Odbor sociálních věcí MěÚ Šumperk, oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), vykonává svoji činnost dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na oddělení sociálně-právní ochrany pracuje celkem 19 zaměstnanců  na třech úsecích: terénní sociální práce, náhradní rodinná péče a sociální kuratela pro mládež.

Terénní sociální pracovník:

pracuje s rodinami, kde byla zaznamenána nedostatečná péče o děti, týrání, zanedbávání, závislost rodičů na návykových látkách, násilí mezi rodiči, a to v takové míře, že je ohrožen zdravý vývoj dětí.  Terénní sociální pracovník  zastupuje dítě jako jeho opatrovník při soudních jednáních. Provádí šetření v domácnosti rodičů a dítěte. Spolupracuje s navazujícími institucemi, jako jsou psychologové, dětští lékaři, rodinné poradny, pedagogicko-psychologické poradny, apod.

Pracovník náhradní rodinné péče:

vyhledává děti, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí, a také osoby vhodné k tomu, aby se staly pěstouny, osvojiteli či poručníky. Poskytuje poradenskou pomoc v otázkách výchovy dítěte. Navštěvuje pravidelně dítě a rodinu, ve které dítě žije. Vykonává dohled nad úspěšností osvojení a podává zprávy o jeho průběhu.

Kurátor pro děti a mládež:

řeší výchovné problémy dětí a mladistvých, jako je zanedbávání školní docházky, drobné krádeže, šikana, vandalismus, požívání alkoholu a jiných návykových látek, prostituce, útěky od rodičů, apod. Spolupracuje s dalšími subjekty, s nimiž nezletilé dítě přichází do styku. Navštěvuje dítě v domácím prostředí či v prostředí, kde se dítě zdržuje. V rámci prevence se zaměřuje na kvalitní trávení volného času dětí, které jsou ohroženy sociálně-patologickými jevy (různé druhy závislostí, vandalismus, kriminalita, záškoláctví, šikana apod. ) Dává soudu podnět či návrh na uložení vhodných výchovných opatření.

„Z naší další činnosti je nutné zmínit, že pravidelně pořádáme  výchovně-rekreační tábory pro děti a rovněž realizujeme přednášky pro žáky základních škol. Společně s rodiči také řešíme případné komplikace týkající se úpravy poměrů dětí po rozvodu nebo rozchodu rodičů, otázky výživného na dítě a také otázky ohledně práva dítěte a rodiče na vzájemný kontakt.. Jsme rovněž schopni doporučit pracovníka, který pomůže rodiči sepsat příslušný návrh na soud,“ objasňuje další práci oddělení jeho vedoucí Mgr. Jaroslav Člupný.

Při naší práci se rovněž snažíme velmi aktivně apelovat na zodpovědnost rodičů. Není totiž možné očekávat, že všechny problémy rodiny může vyřešit instituce zásahem z vnějšku. V první řadě to jsou rodiče, kteří mají rodičovskou zodpovědnost a měli by se snažit chovat v zájmu svého dítěte.,“ doplňuje Člupný.

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí naleznete na Odboru sociálních věcí, které sídlí na ulici Lautnerova 1, Šumperk. Více informací, včetně kontaktu na jednotlivé sociální pracovníky, naleznete na webových stránkách města.

Mgr. Jaroslav Člupný

vedoucí oddělení sociálně–právní ochrany dětí, Městský úřad Šumperk

tel. 583 388 907, mail: jaroslav.clupny@sumperk.cz

Vytvořeno 30.9.2015 11:11:33 | přečteno 1856x | matusu
load