Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Novinky v placení daně z nemovitostí

Logo České daňové správy

S posledním květnovým dnem končí i lhůta pro placení daně z nemovitostí. Finanční správa ČR proto již tradičně rozesílá všem majitelům nemovitostí poštovní složenky s informacemi k placení této daně.

Lhůta pro placení daně z nemovitostí končí v pátek 31. května 2013.  Nepřesáhne-li výše daně z nemovitostí částku 5000 korun, je celá daň splatná najednou.

Nejpohodlnějším způsobem placení daně je bezhotovostní převod částky na bankovní účet finančního úřadu nebo platba daně poštovní složenkou na kterékoliv poště.

Složenky s potřebnými informacemi jsou Finanční správou expedovány tak, aby byly  občanům doručeny postupně v průběhu dubna a  května, nejpozději však  týden před koncem lhůty pro placení daně.

Finanční úřad pro Olomoucký kraj upozorňuje, že proti roku 2012 došlo ve správě nemovitostí k řadě změn, především ke změně čísel bankovních účtů pro placení daně, proto je vhodné všem informacím na složence i její alonži věnovat patřičnou pozornost.

Na každé složence je uveden název a číslo bankovního účtu místně příslušného finančního úřadu, kterému je nutno daň zaplatit. Na alonži složenky (nikoliv na složence samotné) je  uvedena celková výše daně z nemovitostí na rok 2013 splatná příslušnému finančnímu úřadu, který má krajskou působnost. Daň z nemovitostí je sloučena do jedné částky za všechny  nemovitosti poplatníka, které se nachází na území příslušného kraje. Novým údajem na alonži složenky je také název a adresa spravujícího územního pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník od roku 2013 uložen svůj daňový spis k dani z nemovitostí, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem.

Má-li poplatník nemovitosti, které se nachází v ČR na území dvou nebo více krajů (tj. v obvodech místní působnosti dvou nebo více finančních úřadů), obdrží od finanční správy jednu obálku a  v ní budou vloženy složenky pro placení daně za všechny příslušné finanční úřady.

Poplatníkům daně z nemovitostí, u nichž na zdaňovací období roku 2013 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje Finanční úřad pro Olomoucký kraj novou výši daně i hromadným předpisným seznamem, který je k nahlédnutí na všech územních pracovištích.

Finanční úřad pro Olomoucký kraj vydává jeden hromadný předpisný seznam na daň z nemovitostí za celý obvod své územní působnosti, tj. za příslušný kraj. Hromadné předpisné seznamy jsou zpřístupněny k nahlédnutí na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Olomoucký kraj od dne 26. dubna do dne 27. května, vždy v pondělí a ve středu od 08:00 do 17:00 hodin.

Informace o době, kdy lze do hromadného předpisného seznamu nahlédnout, zveřejní Finanční úřad pro Olomoucký kraj veřejnou vyhláškou, která je vyvěšena na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyhláška Finančního úřadu pro Olomoucký kraj o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu bude zveřejněna také na úředních deskách obcí v Olomouckém kraji.

Podrobnější informace jsou uvedeny v informačních letácích k hromadným předpisným seznamům a k rozesílání složenek.

Číslo bankovního účtu pro placení daně z nemovitostí Finančního úřadu pro Olomoucký kraj

Finanční úřad pro Olomoucký kraj

7755-47623811/0710

V Olomouci dne 29. dubna 2013

Mgr. Zuzana Žabčíková
tisková mluvčí Finančního úřadu pro Olomoucký kraj

Vytvořeno 2.5.2013 9:03:48 | přečteno 2034x | hrachovina
load