Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Na zasedání zastupitelstva zvítězila ekonomická varianta řešení Smetanových sadů

Zastupitelé na svém zasedání rozhodli o hudebním altánu ve Smetanových sadech. Vybírali mezi čtyřmi variantami, z nichž zvítězila varianta demolice altánu a jeho nahrazení výsadbou nové zeleně.

Zastupitelé vedli diskusi o hudebním altánu již od loňského roku. V rámci únorového zastupitelstva o něm proběhla neveřejná debata, na kterou byl rovněž pozván architekt Ing. Martin König, tvůrce architektonické vizualizace dvou variant – zachování altánu či instalace vodních prvků. Na březnovém zastupitelstvu byl předložen další návrh, a to demolice altánu a jeho nahrazení výsadbou nové zeleně. Zastupitelé tedy nakonec jednali o čtyřech variantách – demolice starého altánu a postavení nového, zachování stávajícího altánu a provedení menších úprav, demolice altánu a instalování nových vodních prvků a demolice altánu bez nahrazení novými prvky, pouze výsadbou nové zeleně. Těsnou většinou zvítězila mezi zastupiteli čtvrtá varianta. Hudební altán z poloviny 50. let 20. století sloužil v minulosti k pořádání hudebních produkcí. V současné době však neměl prakticky žádné využití a jeho oprava, demolice, či nahrazení novými prvky by významně zatížilo městský rozpočet.

 Zastupitelé rozhodovali o hudebním altánu v souvislosti s revitalizací parku ve Smetanových sadech. Revitalizace je rozdělena do tří etap, potrvá do roku 2017 a předpokládané celkové náklady činí 6, 1 mil. korun.  Na podzim loňského roku započala celková revitalizace, která v přípravné fázi zahrnovala vykácení celkem devíti lip podél dlážděného chodníku spojujícího ulici Nerudova a Žerotínova. Všech devět lip bylo díky jejich havarijnímu stavu vykáceno a letos na jaře se namísto nich vysází červenokvetoucí kaštany. V loňském roce proběhlo také zdravotní ošetření a statické zabezpečení lip v hlavní aleji u komunikace od ul. Nerudovy po ul. Nemocniční. První etapa revitalizace započne na podzim tohoto roku a potrvá do jara roku příštího a bude řešit komplexní obnovu lipové aleje podél hlavní komunikace. „ V této etapěbude řešena rovněž obnova severní části parku. Budou odstraněny dožívající jehličnany, několik prosychajících smrků a skupiny bříz. Výsadbou dojde k vytvoření optické izolace od přiléhající komunikace pomocí keřových skupin, budou vysázeny solitérní stromy do volných prostor parku, jako jsou javory, jasany, habry, borovice či duby. Zároveň budou založeny trvalkové záhony podél hlavní stávající komunikace a pod korunou památného habru. Trávníky v podrostu stromů budou osázeny okrasnými cibulovinami s výrazným jarním efektem, sdělil autor studie, krajinářský architekt Ing. Martin König. 

 Druhá etapa, jež započne v roce 2016, bude řešit zejména oranžové hřiště a jeho okolí, vybudování cestní sítě až k ul. Nemocniční, osázení mobiliáře a obnovu zeleně. „Dojde zde k vykácení skupiny vzrostlých smrků podél východní hranice parku, která bude plně nahrazena dlouhověkými druhy listnáčů a několika jehličnany,“ doplnil König. Ve třetí etapě, jejíž realizace se plánuje v roce 2017, bude dokončena revitalizace hlavní lipové aleje podél komunikace u potoka. Dojde ke kompletní výměně stromů za nové jedince, rovněž lípy.  

 
Vytvořeno 11.3.2013 14:26:25 | přečteno 1698x | hrachovina
load