Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Ministerstvo zdravotnictví vydalo požadavky na preventivní opatření v povolených provozech

Vláda ČR - rozvolňování opatření

Od pondělí 20. dubna začíná probíhat pozvolné uvolňování mimořádných opatření v souvislosti s výskytem nového koronaviru. Ministerstvo zdravotnictví vydalo požadavky na preventivní opatření ve všech povolených provozovnách, školských a jiných zařízení.

Opatření se týkají:

1) Řemesel s provozovnou
2) Farmářských trhů a tržišť, dalších trhů a tržišť
3) Autobazarů a autosalónů


Preventivní požadavky ke všem povoleným provozovnám

 • dodržení odstupů minimálně 2 metry (doporučení plochy, resp. kapacity pro jednoho přítomného zákazníka nejméně cca 10 m2 prodejní plochy)
 • na místě dostupná dezinfekce rukou
 • povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (zaměstnanec i zákazník)
 • manipulace personálu v rukavicích
 • rukavice i pro klienty na vyžádání


Specifické požadavky k bodu: Farmářské trhy a tržiště a další trhy a tržiště

 • zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy nejméně 2 metry
 • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m
 • umístit dezinfekční prostředky u každého prodejního místa
 • povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (pracovník prodejních míst i zákazník)
 • zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků
 • prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě


4) Venkovních tréninkových aktivit profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti v menších skupinách

Týká se sportovců s profesionální smlouvou, vrcholových sportovců MO – AČR, MV ČR a VSC MŠMT.

 • trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti
 • na sportovišti se nachází jen skupina společně sportujících sportovců, která nepřesahuje ve stejném čase 8 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního týmu
 • mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2 metry
 • sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének
 • nebudou prováděna kontaktní, soubojová cvičení
 • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou
 • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení
 • lze připustit používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce
 • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek


5) Svateb do 10 lidí 

Specifické požadavky:

 • dodržovat odstupy s výjimkou osob sdílejících společnou domácnost a novomanželů
 • dodržování základních preventivních pravidel (hygiena rukou, povinná ochrana horních cest dýchacích s výjimkou snoubenců/novomanželů, bez osobních gratulací s výjimkou nerizikových osob sdílejících společnou domácnost
 • po skončení svatebního obřadu bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých pomůcek).


6) Vysokých škol (vědecko-akademické instituce)

Individuální konzultace; individuální zkoušky, zejména státní závěrečné nebo státní rigorózní zkoušky, kterými se řádně ukončuje studium; individuální přítomnost při laboratorních, experimentálních, uměleckých a praktických aktivitách a praxích nebo klinické a praktické výuce, které jsou nezbytné pro dokončení bakalářského, magisterského nebo doktorského studia, popř. dokončení bakalářských, diplomových nebo disertačních prací), vždy do max. počtu 5 studentů; individuální návštěvy knihoven a studoven pro všechny ročníky za účelem pouze příjmu či odevzdání studijní literatury.

Specifické hygienické požadavky:

 • zdravotní stav (bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci,např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
 • u vstupu do zkušební místnosti proběhne povinná dezinfekce rukou
 • povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (studenti i akademici)
 • osoby nesmí podléhat karanténě
 • studenti podepíší prohlášení o bezinfekčnosti


Organizační opatření:

 • na výuku/zkoušku se studenti dostaví ve stanovený čas, tak aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce, studenti budou rozděleni do menších skupin max. 5 osob
 • zhodnocení a vyhlášení výsledků zkoušky proběhne vždy po vyzkoušení 1 studenta v daném časovém rozmezí
 • po oznámení výsledků zkoušky student neprodleně opustí budovu
 • učebna/laboratoř bude připravena tak, aby byly zajištěny dostatečné prostorové rozestupy jak mezi studenty, tak akademiky (minimálně 2 metry), rozestupy dodržovat i ve společných prostorách
 • studenti budou před zkouškou setrvávat v jiné (čekací) místnosti za totožných podmínek,
 • počet členů zkušební komise bude zredukovaný na nezbytné minimum tak, aby byla zachována rovnost vyzkoušení studentů odborníky daných oblastí
Vytvořeno 20.4.2020 9:58:59 | přečteno 561x | buchtova
load