Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Město Šumperk ušetří na úrocích statisíce korun

sumperk1

Město Šumperk výhodným přeúvěrováním 13 let staré půjčky od rakouské banky ušetří ve svém rozpočtu na úrocích statisíce korun. Dne 21. 5. 2013 uzavřelo město Šumperk s Českou spořitelnou, a.s. smlouvu o úvěru k refinancování aktuálního zůstatku jistiny půjčky z roku 2000 od rakouské banky Kommunalkredit Austria AG ve výši 15 milionů korun. Město tehdy získalo od této rakouské banky výhodnou půjčku v celkové výši 50 milionů korun se splatností v roce 2015. Zůstatek dosud nesplacené jistiny této půjčky činil ke dni 31. 3. 2013 celkem 15 milionů korun. Ačkoli město po celou dobu splácelo bance sjednané čtvrtletní splátky bez výjimky řádně a včas, obdrželo dne 29. 3. 2013 od rakouské banky sdělení o jejím záměru jednostranně zvýšit sjednanou úrokovou sazbu s účinností od 1.7.2013, a to bez bližšího zdůvodnění. Banka přišla dále s novým požadavkem zajistit doposud nesplacený zůstatek jistiny úvěru ve výši 15 milionů korun majetkem města. Město se rozhodlo s rakouskou bankou o takto nevýhodných podmínkách nevyjednávat, rychle vypsalo výběrové řízení a na základě jeho výsledku uzavřelo s Českou spořitelnou, a.s. smlouvu s mnohem výhodnějšími podmínkami, než mělo doposud u rakouské banky Kommunalkredit Austria AG a ušetří tak v příštích třech letech na úrocích statisíce korun.

Záměrem rakouské banky bylo zvýšit sjednanou přirážku k plovoucí úrokové sazbě, k tzv. tříměsíčnímu PRIBORu, z dosavadních 1,1% na 2,25%, tedy více než na dvojnásobek. Současně tato banka nově požadovala zajistit majetkem města zůstatek nesplacené jistiny této půjčky ve výši 15 milionů korun. V případě neakceptování těchto dvou požadavků nabídla rakouská banka městu jednorázové předčasné splacení celého zůstatku jistiny půjčky, tj. 15 milionů korun, bez jakékoli sankce, a to k nejbližšímu termínu příští splátky půjčky, tedy k 30. 6. 2013. Nepřijetí obou výše uvedených požadavků rakouské banky bez využití možnosti předčasného splacení půjčky by mělo za následek výpověď smlouvy ze strany banky s následnou okamžitou splatností celého nesplaceného zůstatku jistiny půjčky ve výši 15 milionů korun. 

„Smlouva s rakouskou bankou byla uzavřena v době, kdy tato banka nabízela v České republice prostřednictvím sítě svých poboček půjčky za výhodnějších podmínek než tuzemské peněžní ústavy. V následném období se však situace změnila. Tuzemské peněžní ústavy mohou dnes nabídnout výhodnější podmínky při poskytování půjček a úvěrů než tato rakouská banka, která již  v České republice žádnou pobočku nemá. Proto jsme se rozhodli s rakouskou bankou dále nevyjednávat, ale hledat co nejvýhodnější způsob, jak zůstatek půjčky co nejdříve jednorázově splatit a smluvní vztah s rakouskou bankou ukončit,“ vysvětluje místostarosta města Šumperka Ing. Petr Suchomel.

Město Šumperk rychle vypsalo výběrové řízení, ve kterém oslovilo tři banky, s nimiž má aktivní platební styk, a po jeho vyhodnocení a schválení v radě a v zastupitelstvu města uzavřelo smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 15 milionů korun s Českou spořitelnou a.s., která se stala vítězem výběrového řízení. Tato banka nabídla městu přirážku ve výši pouhých 0,43% k proměnlivé hladině tříměsíční sazby PRIBOR. Ke dni podpisu smlouvy o poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou, a.s. tak činila celková aktuální výše úrokové sazby pouhých 0,87%.

Českou spořitelnou, a.s. nabídnutá přirážka ve výši 0,43% je výrazně nižší než ta dosavadní od rakouské banky (1,1%) a mnohem nižší, než požadovala rakouská banka od 1. 7. 2013 (2,25%).  Úvěr od České spořitelny je splatný v pravidelných čtvrtletních splátkách nejpozději do 31. 3. 2016, město může ale nesplacený zůstatek jistiny úvěru splatit kdykoli dříve bez jakékoli sankce ze strany České spořitelny, a.s. Při určitém nutném zjednodušení lze vyčíslit budoucí úsporu finančních prostředků města za nižší sazbu úroků z tohoto úvěru. Pokud by město splatilo nový úvěr až k 31. 3. 2016, uspořilo by od současnosti k tomuto datu na úrocích oproti původní úrokové sazbě od rakouské banky celkem nejméně 165 tisíc korun a oproti nově požadované úrokové sazbě od rakouské banky více než 450 tisíc korun. Pokud by město využilo možnosti předčasného splacení jistiny tohoto úvěru v období před 31. 3. 2016 bez sankce, ušetřilo by na úrocích z tohoto úvěru ještě víc.

„Nakonec musíme vlastně poděkovat rakouské bance Kommunalkredit Austria AG za to, že přišla s jednostranným návrhem na zvýšení úrokové sazby. Díky této její aktivitě jsme získali na českém bankovním trhu levnější úvěr, než byl ten původní z roku 2000 od rakouské banky a ušetříme tím do budoucna v rozpočtu města statisíce korun. Moje poděkování proto patří České spořitelně, a.s. za velmi výhodnou nabídku, která je pro naše město příslibem oboustranně výhodné spolupráce do budoucna“, shrnuje na závěr místostarosta města Šumperka zodpovědný za městské finance ing. Petr Suchomel.

Ing. Petr Suchomel

Vytvořeno 10.6.2013 8:58:57 | přečteno 1482x | hrachovina
load