Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Město prodává bytovou jednotku v ul. Kmochova

Město Šumperk zveřejňuje záměr odprodat bytovou jednotku č. 2322/10o výměře 44,54 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 105/10000 na společných částech domu č.p.2322 na st.p.č. 297 a  spoluvlastnický  podíl o  velikosti  105/10000  na st.p.č. 297 v obci  Šumperk a k.ú. Dolní Temenice ( or. ozn. Kmochova 2) ve veřejném výběrovém řízení.

Pro dům č.p. 2322 na st.p.č. 297 byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy, budova patří do energetické třídy D, měrná vypočtená roční spotřeba energie je 149 kWh/(m2.rok).

Jde o byt bez nájemního vztahu. Podmínky prodeje a konání VVŘ:

  • Vyvolávací cena 349.274,- Kč 
  • Účastník VVŘ složí kauci ve výši 20.000,- Kč na účet města č. 6015-1905609309/0800, variabilní symbol rodné číslo příp. IČO složitele kauce, specifický symbol 22 nebo nejpozději v den konání dražby v pokladně MěÚ, budova radnice. Prvnímu z pořadí se kauce započte do kupní ceny, druhému z pořadí se vrátí po úhradě kupní ceny prvním z pořadí. Ostatním účastníkům VVŘ se vrátí bez zbytečného odkladu po ukončení VVŘ na číslo účtu, z něhož byla kauce uhrazena.
  • Povinnost uhradit kupní cenu ve výši 100% do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1000,- Kč
  • V případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího nastupuje druhý z pořadí dle výsledku VVŘ. V tomto případě kauce vrácena nebude.
  • Nabízená nemovitost je ve VVŘ nabízena ve stavu v jakém stojí a leží ke dni jeho konání.
  • Možnost prohlídky bytu ve středu 12.3.2013  v 16.00 hod.
  • Termín konání VVŘ – v pondělí  17.3.2013 v 15.30 hod. v  obřadní síni v II. poschodí MěÚ ( budova radnice ), nám. Míru 1, Šumperk
Vytvořeno 28.2.2014 8:37:20 | přečteno 1285x | hrachovina
load