Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Město musí šetřit, seškrtalo téměř 57 milionů

peníze

Město muselo výrazně škrtat ve výdajové části rozpočtu. Nejvíce finančních prostředků ubylo z oblasti investic a provozních nákladů. Například se nebude kupovat nové auto, nábytek, omezené budou vánoční trhy, výdaje na partnerské vztahy, granty, dotace, pracovní dohody i finance na školení zaměstnanců. Pozastaveny byly investice za přibližně 30 milionů korun. Celkem tak mohlo zastupitelstvo hlasovat o úsporném balíčku, jehož hodnota se zastavila na téměř 57 milionech korun.

„S utlumením ekonomiky státu v souvislosti s koronakrizí je očekáván propad příjmů sdílených daní o zhruba 20 procent, propad předpokládáme také u nájmů z nebytových prostor či za parkovné. Proto jsme byli nuceni hledat úspory napříč všemi odbory. Museli jsme všechny požádat, aby se uskromnili. Ocitli jsme se ne vlastní vinou v krizové situaci, proto všechny žádám, aby opravdu zvážili důsledky svého hlasování,“ uvedl v odůvodnění rozpočtové změny starosta Tomáš Spurný.

Sdělil, že čísla, ze kterých město vychází, jsou od analytiků bankovních domů. „Podle jejich prognóz může být městský rozpočet postižen až sedmdesátimilionovým propadem,“ doplnil starosta. 

K dokrytí chybějících zdrojů proto vedení města navrhlo přijetí stomilionového úvěru. Ten nahrazuje původně schválenou šedesátimilionovou půjčku na dopravní terminál. S tím, že celý úvěr nemusí být vyčerpán. Navržené změny jednomyslně podpořil finanční výbor.

„V rozpočtu se škrtalo ambiciózně. Ekonomické prognózy, bereme vážně. Jsme si vědomi, že zatím ještě krize nedolehla na velké podniky, to se může projevit až za několik měsíců i zvýšenou nezaměstnaností. Na druhou stranu je stomilionový úvěr maximum, které si město vůči bance dnes může dovolit," upozornil předseda finančního výboru a radní v jedné osobě Roman Macek.

Úsporný balíček i úvěr byl po dlouhé diskuzi nadpoloviční většinou zastupitelů přijat. „Moc děkuji za schválení, byl to pro město velice důležitý krok,“ uvedl po ukončení hlasování Tomáš Spurný.

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ŠKRTŮ:

Kancelář tajemníka

 • Snížení částky na školení zaměstnanců úřadu. Školení v období nouzového stavu nahrazeno formou e-learningu, omezení jazykových kurzů.

 • Ostatní osobní výdaje úspora spočívá v neuzavírání, popřípadě rušení již uzavřených dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnost (průvodci, svatby, SPOZ apod).

Odbor správní a vnitřních věcí

 • Dojde ke snížení rozpočtu na nákup vybavení úřadoven, především nábytku a nebude se pořizovat osobní automobil.

Městská policie

 • Úspory na vybavení a nákup vozidla.

Odbor životního prostředí

 • Uspořené rozpočtové prostředky byly určeny na pokrytí případných havárií, výjimečných událostí v jednotlivých oblastech spravovaných daným odborem.

Odbor školství, kultury a vnějších vztahů

 • U příspěvkových organizací nedochází ke snížení rozpočtu. Organizace mají výpadek příjmů v doplňkových činnostech – pronájmy, obědy pro cizí strávníky. Úspory se projeví až v roce 2021 při vyúčtování záloh za energie, vodu atd.

 • Podpora neziskových akcí je krácena s přihlédnutím na očekávanou skutečnost, akce bude možné realizovat od měsíce srpna. Krácení vychází z předložených žádostí a uvedení termínu konání akce, posunutí termínu se nepřipouští.

 • Celoroční činnost je krácena opět s ohledem na skutečnost, že činnost nebude na základě karanténních opatření probíhat nejméně 3 měsíce, kdy bude platit zákaz srocování.

 • V případě změn, zkrácení, prodloužení karanténních opatření bude rozpočet města na tuto skutečnost reagovat.

Odbor finanční a plánovací

 • Úspora za členství ve Sdružení cestovního ruchu Jeseníky a dalších organizacích

Odbor výstavby

 • V roce 2020 nebude realizováno odstraňování staveb, průzkum památek.

Odbor majetkoprávní

 • Nedojde k plánovaným výkupům pozemků a vypořádání věcného břemene Švagrov

 • Pozastaveny jsou veškeré velké opravy na bytech a nebytových prostorách.

 • Nedojde k realizaci plánovaných oprav komunikací.

Odbor RÚI

 • Započaté akce jsou rozpočtovány na již vysoutěženou cenu. Nezahájené akce budou přesunuty na další období.

20200514 150439


Vytvořeno 19.5.2020 13:01:56 | přečteno 969x | singerova
load