Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Majitelé kulturních památek mají šanci na dotaci

pam2 web

Vlastníci nemovité kulturní památky, která stojí na území městské památkové rezervace nebo v městské památkové zóně, mají šanci získat dotaci. Ministerstvo kultury České republiky každoročně připravuje Program regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací. O příspěvek je nutné žádat prostřednictvím městského úřadu do 30. října.

„Příspěvky poskytované z programu regenerace jsou účelové. Mohou být použity na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoliv na modernizaci a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce investiční povahy. Dotace je především určena na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky, jako je například obnova fasády, repase oken, oprava říms či oprava střechy,“ vysvětlila vedoucí oddělení strategického rozvoje Lenka Krobotová.

pam4

Zdůraznila, že prostředky nelze použít na výměnu oken a dveří, pokud se nenacházejí v havarijním stavu, který vylučuje jejich opravu, na modernizaci bytového fondu a zřizování nových bytových jednotek, na technické zařízení budov, projektovou dokumentaci a na kopie sochařských děl.

V Šumperku je prohlášena městská památková zóna, která zahrnuje střed města vymezený ulicemi Langrova, Okružní, Slovanská a dále Hlavní třídu, Jiráskovy sady a třídu Generála Svobody.

pam3


Žádosti na zařazení do seznamu žadatelů o příspěvek na rok 2020 přijímá a také podává informace Lenka Krobotová na odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic Městského úřadu Šumperk Jesenická 31, kancelář č. 305, tel.: 583 388 355. Žádost je třeba odeslat do 30. října 2020.


Žádost se píše volnou formou, nesmí chybět jméno, adresa, odhadovaná částka nákladů a dále musí obsahovat následující přílohy:

1) závazné stanovisko orgánu státní péče

2) u akcí obnovy s celkovými ročními náklady 1 mil. a více korun doložit položkový propočet nákladů (odborný odhad nákladů od projektanta nebo stavební firmy).Závazné finanční podíly:

Zdroje

Finanční podíly podle druhu vlastnictví

města

FO, PO

církve

Prostředky vlastníka

min. 50%

min. 40%

Příspěvek města

0%

min. 10%

Prostředky z Programu

max. 50%

max. 50%


pam1


 

 

 


Vytvořeno 19.8.2020 10:32:52 | přečteno 689x | singerova
load