Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Krajský soud v Ostravě zamítl návrh Nezávislých na vyslovení neplatnosti krajských voleb

Právní osvěta

Krajský soud v Ostravě zamítl návrh na vyslovení neplatnosti hlasování a neplatnosti voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje konaných ve dnech 12. – 13. října 2012, který krajskému soudu předložilo politické hnutí Nezávislých, zastoupené volebním zmocněncem Františkem Zwyrtkem.

Navrhovatel uvedl několik důvodů pro neplatnost hlasování i voleb samotných. Strana delegovala dne 11. září 2012 do volební komise obce Kosov Markétu Jaňourkovou. Její účast však byla odmítnuta z důvodu její opožděné delegace a tím došlo podle navrhovatele k porušení zákona o volbách. Seznam delegovaných členů byl včas doručen místostarostovi obce Kosov, který jej potvrdil svým podpisem a razítkem obce, ale k rukám starosty obce se dostal až po uplynutí lhůty k podání seznamu delegovaných členů. K tomuto bodu návrhu soud konstatoval, že bylo sice zjištěno porušení volebního zákona. Toto porušení však vliv na výsledky voleb nemělo.

Navrhovatel měl rovněž pochybnosti o správném vyhodnocení neplatných hlasů. Někteří členové komisí uvedli navrhovateli, že byly vyřazovány i hlasy, s více jak čtyřmi preferenčními hlasy, což zákon nepřipouští. Podle něj je rovněž možné, že voliči také zaměnili obálky tam, kde se souběžně volilo i do senátu, avšak zaměněná obálka není důvodem k neplatnosti hlasu. Dále se navrhovateli nezdál přehled volebních hlasů po okresech Šumperk, Mohelnice, Hanušovice a Olomouc, kde navrhovatel zaznamenal značné výkyvy v počtech hlasů pro jednotlivé strany a kandidáty. Podle krajského soudu se však jedná o ničím nepodložené domněnky a navrhovatel neuvedl žádné důkazní návrhy.

 Podle navrhovatele minimálně dva voliči, kteří volili hnutí Nezávislých, došli k závěru, že se jejich hlas ztratil, protože dávali preferenční hlasy lidem, kteří měli na konečných výsledcích uvedeno 0 preferenčních hlasů. Soud uvedl, že do skrutinia postupují pouze ty politické strany, hnutí či koalice, které v rámci kraje získaly alespoň 5% z celkového počtu platných hlasů v kraji. K politickým stranám, hnutím či koalicím, které tento počet nesplnily, se dále nepřihlíží. I kdyby však nebyly ve prospěch navrhovatele započteny hlasovací lístky obou

těchto voličů, nemohlo by to nic změnit na celkových výsledcích navrhovatele ve volbách do Zastupitelstva Olomouckého kraje, neboť při počtu 8.769 hlasů (oficiální počet + 2 hlasy) by navrhovatel dosáhl jen 4,957%.Krajský soud v této skutečnosti neshledal porušení volebního zákona.

Navrhovatel rovněž upozornil na skutečnost, že na volebním lístku bylo chybně uvedeno příjmení kandidátky Terezy Schreiberové jako Schraiberová a tak mohlo dojít k záměně její osoby a k ovlivnění výsledků voleb. Krajský úřad Olomouckého kraje jako příslušný volební orgán, který kandidátní listiny registruje, uvedl, že již na kandidátní listině bylo napsáno příjmení Schraiberová. Na prohlášení kandidátky byly její osobní údaje napsány rukou a registrační úřad její příjmení přečetl jako Schraiberová. Zmocněnec volební strany Nezávislých, za niž Tereza Schreiberová kandidovala, byl registračním úřadem informován o možnosti dostavit se ke korektuře hlasovacích lístků. Zmocněnec strany se však korektury nezúčastnil. Na kandidátce jsou kromě příjmení uvedeny také jiné registrační údaje, jako je křestní jméno, věk či povolání. Soud tedy nesdílí názor navrhovatele, že by voliči, jež tuto kandidátku znají, ji nemuseli identifikovat.

Podle navrhovatele mohlo také dojít k záměně volebních stran Nezávislí a Nezávislá volba při sčítání hlasů v komisích, když pro zapisovatele bylo podle navrhovatele hlášeno „nezávislí“. Tato záměna byla podle navrhovatele patrná i v některých médiích. Důkazy, které navrhovatel uvedl, nejsou podle krajského soudu způsobilé k prokázání toho, že by při sčítání hlasů došlo k záměně hlasů pro navrhovatele a pro jinou volební stranu. V týdeníku, který podle navrhovatele zaměnil Nezávislou volbu s Nezávislými, je uvedeno, že Nezávislá volba měla daleko do vstupu do zastupitelstva, což koresponduje i s výsledky voleb. Z běžné praxe je obvyklé, že členové komise hlásí pří sčítání hlasů pořadové číslo volební strany a v případě přednostních hlasů číslo kandidáta na hlasovacím lístku. 

Vytvořeno 19.11.2012 11:37:45 | přečteno 2042x | hrachovina
load