Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Informace FÚ v Šumperku pro poplatníky daně z nemovitostí v roce 2013


1) Změny v organizaci správy daně z nemovitostí od 1.1.2013

Dnem 1.1.2013 se zákonem č. 456/2011 Sb. stanoví nová organizační struktura daňové správy:

Olomouckém kraji se zřizuje Finanční úřad pro Olomoucký kraj, který bude vykonávat správu daní v územní působnosti celého Olomouckého kraje.

V sídlech bývalých finančních úřadů se zřizují územní pracoviště Finančního úřadu pro Olomoucký kraj (dále jen ÚzP), a to ÚzP v Prostějově,  Konici,  Olomouci,  Litovli,  Šternberku,  Přerově,  Hranicích,  Šumperku,  Jeseníku a  Zábřehu.

V sídle stávajícího Finančního úřadu v Šumperku vznikne dnem 1.1.2013 ÚzP  s následující adresou:
Finanční úřad pro Olomoucký kraj
Územní pracoviště v Šumperku
Gen. Svobody 38
787 01 Šumperk

V souvislosti s přechodem územní působnosti na krajský princip budou daňová přiznání poplatníků daně z nemovitostí sloučena do jednoho přiznání a uložena na jednotlivých ÚzP podle postupu uvedeného na straně 2  této informace.

2) Změny okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí

2.1)   Poplatníci, u nichž došlo v roce 2012 ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí v rámci celého území Olomouckého kraje, jsou povinni podat nejpozději do 31.1.2013 jedno přiznání k dani z nemovitostí  za všechny nemovitosti v Olomouckém kraji u příslušného ÚzP, kde je uložen spis poplatníka. Podle stejného principu podávají přiznání i noví poplatníci, kteří nabyli nemovitosti v roce 2012.

2.2) V roce 2012 byla nebo bude dokončena obnova katastrálního operátu v k.ú. Hrabenov, Hraběšice, Hynčice pod Sušinou, Jakubovice u Šumperka, Krásné u Šumperka, Kunčice pod Králickým Sněžníkem, Malé Vrbno, Rejchartice u Šumperka, Sobotín (extravilán), Stříbrnice, Vlaské, Vysoká u Malé Moravy, Žleb.

Poplatníkem daně z nemovitostí se nově stávají vlastníci pozemků, které byly před obnovou vedeny ve zjednodušené evidenci. Při obnově katastrálního operátu dochází často ke změně parcelního čísla a výměry pozemků. Ve všech těchto případech má poplatník rovněž povinnost podat nové přiznání k dani z nemovitostí!

POZOR: Stále platí, že za pozdě podané přiznání musí správce daně vyměřit pokutu v minimální výši 500 Kč!

3) Placení daně z nemovitostí

Za všechny nemovitosti na území kraje bude poplatník platit od 1.1.2013 daň z nemovitostí na nový účet daně z nemovitostí Finančního úřadu pro  Olomoucký kraj:

7755-47623811/0710

Nepřesáhne-li roční daň 5000 Kč je splatná najednou do 31.5.2013. K tomuto datu lze zaplatit najednou i daň vyšší. Pokud daň činí více než 5000 Kč, je splatná ve dvou stejných splátkách, a to do a do u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb do  a do . Daň nižší než 30 Kč se neplatí.

I v roce budou v průběhu dubna a května zaslány poplatníkům složenky k placení daně z nemovitostí. Za celý Olomoucký kraj přijde jedna složenka na daň z nemovitostí.

Na pokladně územního pracoviště lze zaplatit daň v hotovosti bez poplatku.

Telefonický kontakt na správce daně: 583 386 kl. 419, 422, 423, 426, 427

Podrobné informace k reformě daňové správy od 1.1.2013 naleznete na internetové adrese České daňové správy: http://cds.mfcr.cz

4) Postup stanovení spravujícího územního pracoviště (ÚzP) poplatníka daně z  nemovitostí v příslušném kraji:

A. Má-li poplatník místo pobytu / sídlo v příslušném kraji – spravujícím ÚzP je územní pracoviště v místě původního FÚ, v jehož obvodu místní působnosti se nacházelo sídlo/ místo pobytu poplatníka v roce 2012. Došlo-li v průběhu roku 2012 ke změně místa pobytu / sídla poplatníka, bude zohledněna, pokud byla správci daně známa před zahájením stěhování daňových spisů.

B. Nemá-li poplatník místo pobytu / sídlo v příslušném kraji a má zde nemovitosti, které spadaly do místní působnosti jediného původního FÚ – spravujícím ÚzP je územní pracoviště v místě tohoto původního FÚ

C. Nemá-li poplatník právnická osoba sídlo v příslušném kraji a má zde nemovitosti v obvodu územní působnosti několika původních FÚ - spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště v sídle FÚ.

D. Nemá-li poplatník fyzická osoba místo pobytu v příslušném kraji a má zde nemovitosti v obvodu územní působnosti několika původních FÚ, vychází se z územní příslušnosti nemovitostí k původním FÚ a spravující ÚzP je určeno takto:

I. je-li poplatníkem pouze daně z pozemků je spravujícím ÚzP Určené územní pracoviště v sídle FÚ,

II. má-li v kraji nemovitosti v obvodu místní působnosti více původních FÚ v kraji, z toho stavby má v územní působnosti pouze jediného původního FÚ, spravujícím ÚzP je územní pracoviště určené dle obvodu územní působnosti původního FÚ spravujícího stavby,

III. má-li různé druhy staveb v obvodu územní působnosti více původních FÚ, je spravující ÚzP dle příslušnosti podle druhu stavby a následujících priorit:

1. H – obytný dům

Má-li jeden či více obytných domů v obvodu územní působnosti pouze jediného původního FÚ, spravující ÚzP je v místě tohoto původního FÚ. Má-li více obytných domů v územní působnosti více původních FÚ, spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště v sídle FÚ.

2. R – byt

Nemá-li žádný obytný dům a má jeden či více bytů v obvodu územní působnosti pouze jediného původního FÚ, spravující ÚzP je v místě tohoto původního FÚ. Nemá-li žádný obytný dům a má více bytů v územní působnosti více původních FÚ, spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště v sídle FÚ.

3. J – stavba pro rodinnou rekreaci,

Nemá-li žádný obytný dům ani byt a má jednu či více staveb pro rodinnou rekreaci v obvodu územní působnosti pouze jediného původního FÚ, spravující ÚzP je v místě tohoto původního FÚ. Nemá-li žádný obytný dům ani byt a má více staveb pro rodinnou rekreaci v územní působnosti více původních FÚ, spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště v sídle FÚ.

   4. spisy ostatních poplatníků fyzických osob - spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště v sídle FÚ.

Bližší informace - viz Informační leták MF pro poplatníky daně z nemovitostí na adrese: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/MF-Inf17_1.pdf

Vytvořeno 5.12.2012 14:54:19 | přečteno 8390x | hrachovina
load